Google Slides

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Google Slides by Mind Map: Google Slides

1. Alat Penyuntingan dan Format Lanjutan

1.1. Fungsi

1.1.1. Menyediakan pelbagai alat untuk menyunting teks, gambar, dan objek lain dalam slide.

1.2. Kelebihan

1.2.1. Membolehkan pengguna mencipta pembentangan yang menarik dan disesuaikan dengan keperluan.

1.3. Limitasi

1.3.1. Alat penyuntingan mungkin tidak sekuat perisian desktop seperti Microsoft PowerPoint.

2. Animasi dan Peralihan (Animations and Transitions)

2.1. Fungsi

2.1.1. Membolehkan pengguna menambah animasi pada objek dan peralihan antara slide.

2.2. Kelebihan

2.2.1. Menjadikan pembentangan lebih dinamik dan menarik.

2.3. Limitasi

2.3.1. Pilihan animasi dan peralihan mungkin kurang berbanding dengan perisian lain.

3. Kolaborasi Masa Nyata (Real-Time Collaboration)

3.1. Fungsi

3.1.1. Membolehkan beberapa pengguna untuk bekerja pada slaid yang sama secara serentak.

3.2. Kelebihan

3.2.1. Meningkatkan produktiviti dan kecekapan melalui kerjasama langsung tanpa perlu menghantar fail berulang kali.

3.3. Limitasi

3.3.1. Memerlukan rangkaian internet yang stabil untuk berfungsi dengan baik.

4. Integrasi dengan Google Drive

4.1. Fungsi

4.1.1. Semua slide disimpan secara automatik di Google Drive.

4.2. Kelebihan

4.2.1. Memudahkan akses fail dari mana-mana peranti dengan internet dan mengelakkan kehilangan data.

4.3. Limitasi

4.3.1. Bergantung pada ruang penyimpanan Google Drive pengguna.

5. Templat Profesional

5.1. Fungsi

5.1.1. Menyediakan pelbagai templat untuk memulakan kerja dengan cepat.

5.2. Kelebihan

5.2.1. Mempercepat proses penyediaan slide dengan rekaan profesional.

5.3. Limitasi

5.3.1. Pilihan templat mungkin terhad berbanding perisian lain.