Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SMALLDUCK by Mind Map: SMALLDUCK

1. Project Review

1.1. Summary of Project

1.2. Timeline:

1.3. Budget:

1.4. Resources:

2. Chiến lược kinh doanh

2.1. Nhượng quyền thương hiệu

2.1.1. Học theo cơ chế của TQ áp vào miền bắc

2.1.2. Đưa ra chính sách có lợi khi đang nắm giữ 80%

2.2. Hệ thống buôn bán lẻ kinh doanh chủ đạo

2.2.1. Ban ngành và bộ phận điều hành

2.2.1.1. GIÁM ĐỐC KINH DOANH

2.2.1.1.1. Người có thể điều hành hoạt động kinh doanh của thương hiệu miền bắc.

2.2.1.2. KẾ TOÁN TRƯỞNG

2.2.1.2.1. Người có thể theo dõi hoạt động buôn bán, kê khai thuế, chứng từ liên quan tời lợi nhuận kinh doanh, giám sát thu- chi

2.2.1.3. THỦ KHO

2.2.1.3.1. Người có trách nhiệm nhận hàng, xuất hàng tại cụm kho chính, điều hành, cung cấp các điểm bán hàng khi cần hàng, quản lý phần mềm để có thể phân phối hàng hết tại các điểm bán.

2.2.1.4. QUẢN LÝ CỬA HÀNG

2.2.1.4.1. Người phụ trách việc bán hàng, kiểm hàng, training nhân viên theo văn hóa của công ty đề ra làm sao phù hợp với khách hàng và đối tượng mua hàng

2.2.1.4.2. Có quyền xâm nhập hệ thống để chỉnh sửa đơn hàng, xử lý các vấn đề nhập nhầm hàng, nhập sai đơn....

2.2.1.5. THU NGÂN

2.2.1.5.1. Trách nhiệm của bộ phận là đứng quầy thu ngân thanh toán, khi rảnh hay vắng khách sẽ kết hợp với bộ phận bán hàng tại các gian hàng để sắp xếp lại hàng hóa và treo thêm hàng khi hàng đã bán.

2.2.1.6. NGƯỜI BÁN HÀNG VÀ TRỰC TẠI CÁC GIAN HÀNG DỰA VÀO SỐ LƯỢNG CỦA DÃY HÀNG VÀ DỰA VÀO DIỆN TÍCH MẶT BẰNG ĐỂ PHÂN CÔNG

2.2.1.6.1. Trách nhiệm của người bán hàng được bàn giao quản lý một vị trí nhất định. Có trách nhiệm chăm sóc các dãy hàng được giao phó và trông coi tránh bị mất cắp hoặc làm hỏng khi khách xem hàng

2.3. Phát triển marketing theo định hướng rõ ràng của miền bắc không liên quan tới miền nam

2.3.1. cần thương thảo và đàm phán