Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
PC by Mind Map: PC

1. HARDWARE

1.1. CPU

1.1.1. Disc dur: Emmagatzemar programes i dades i arxius

1.1.2. Memória RAM: 1- S’utilitza per emmagatzemar informació personal.

1.1.3. Placa base: Es una placa de plàstic amb un circuit gravat a la seva superfície.

1.1.4. Font d'alimentació: Es un dispositiu que converteix la tensió alterna en una o diverses tensions pràcticament continua.

1.1.5. Ports i ranures: Son connexions elèctriques que permeten al microprocessador comunicar-se amb els periferics.

1.1.5.1. Port PS2

1.1.5.2. Ports paral·lel

1.1.5.3. Ports de serie

1.1.5.4. USB

1.1.5.5. Per als sons

1.1.5.6. Port UGA

1.1.5.7. Ports Xarxa o eternet

1.1.6. Microprocessador: Es un xip o circuit integrat que fa la funció de cervell de l'ordinador.

1.2. Periferics

1.2.1. Es un aparell separat de la torre, permet enviar dades a la torre.

1.2.1.1. Hi ha 3 tipus:

1.2.1.1.1. Entrada

1.2.1.1.2. Sortida

1.2.1.1.3. Entrada i sortida

2. SOFTWARE

2.1. Programes

2.1.1. Sistema operatiu: Es el conjunt de diferents programes que controlen el funcionament d'un ordinador.

2.1.1.1. Tipus de sistemas operatius:

2.1.1.1.1. IMAC

2.1.1.1.2. Windows

2.1.1.1.3. Linkat

2.2. Dades

2.2.1. Word: doc/.odt

2.2.2. Full de calcul: .xls

2.2.3. Presentacio: .ppt

2.2.4. Imatge: /jpg/

2.2.5. So: mp3/wau

2.2.6. Video: mp4

2.2.7. Comprimir: .rar