Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Hệ tiêu hóa by Mind Map: Hệ tiêu hóa

1. ------------------------------------- Lesson Title: Lesson Duration: --------------------------------------

2. khoang miệng

2.1. răng: nghiền

2.2. nước bọt -> men tiêu hóa: tinh bột -> đường, tiêu hóa chất béo

2.3. lưỡi: trộn

3. thực quản

3.1. ống dẫn thức ăn

4. dạ dày

4.1. túi chứa

4.2. làm nhuyễn

4.3. HCL + men tiêu hóa: protein, fat -> acid amin, acid béo

5. ruột non, gan, tụy

5.1. tá tràng (đầu ruột non): chứa các acid

5.2. gan -> mật

5.2.1. trung hòa thức ăn trước khi đưa vào ruột

5.2.2. phân giải chất béo để enzyme chuyển hóa

5.3. tụy -> men tụy: tiêu hóa carbs, protein and fat

5.4. ruột non: absorb nutritions (đường đơn, acid amin, acid béo, xơ)

5.4.1. vi nhung mao (trực tiếp hấp thu dd): tăng bề mặt tiếp xúc vs food -> tăng hấp thu

5.4.2. mao mạch: đưa dd -> máu

6. ruột già

6.1. chất xơ, thành phần kh tiêu hóa được, xác vi khuẩn -> phân

6.2. nếu còn vitamin -> tiếp tục hấp thu

7. trực tràng, hậu môn

7.1. phân xuống bóng ở trực tràng -> đủ lớn, kích thích phản xạ đi ngoài

7.2. hậu môn: giãn ra, kết hợp áp lực ổ bụng -> đi ngoài