Phòng cháy chữa cháy

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Phòng cháy chữa cháy by Mind Map: Phòng cháy chữa cháy

1. Pháp luật

1.1. Thông tư/Nghị định về thiết bị ngoại vi

1.1.1. Nghị định 136 về việc lắp đặt thiết bị truyền tin cảnh báo sự cố cháy

1.1.1.1. 1. Các cơ sở bắt buộc lắp đặt thiết bị truyền tin cảnh báo sự cố cháy 2. Thời hạn lắp đặt 3. Quy định xử phạt

1.1.2. Trách nhiệm của các cơ sở trong việc lắp đặc thiết bị truyền tin cảnh báo sự cố cháy

1.1.2.1. 1. Quy định về việc lắp đặt thiết bị link 2. Trách nhiệm của các cơ sở trong việc lắp đặt thiết bị

1.1.3. Trách nhiệm của cơ quan chức năng trong việc lắp đặt thiết bị truyền tin cảnh báo sự cố cháy

1.1.3.1. 1. Quy định về việc lắp đặt thiết bị link 2. Trách nhiệm của cơ quan chức năng trong việc lắp đặt thiết bị

1.1.4. Tóm tắt Nghị định 136

1.1.4.1. 1. Nghị định 136/2020/NĐ-CP là gì? 2. Tóm tắt nghị định 136/2020/NĐ-CP

1.1.5. Tóm tắt Nghị định 144

1.1.5.1. 1. Nghị định 144/2021/NĐ-CP là gì? Tóm tắt nghị định 144/2021/NĐ-CP

1.1.6. Thông tư 149/2020/TT-BCA hướng dẫn Luật Phòng cháy chữa cháy

1.1.6.1. 1. Thông tư 149/2020/TT-BCA là gì? 2. Nội dung Thông tư 149/2020/TT-BCA

1.2. Quy định PCCC + ( )

1.2.1. Quy định về phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở

1.2.1.1. 1. Cơ sở là gì? 2. Điều kiện về an toàn PCCC tại các cơ sở 3. Quy định phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở

1.2.2. Quy định về phòng cháy chữa cháy cho hộ kinh doanh

1.2.2.1. 1. Mô hình hộ kinh doanh là gì? 2. Các mô hình hộ kinh doanh cần đáp ứng quy định phòng cháy chữa cháy 3. Quy định về phòng cháy chữa cháy đối với mô hình hộ kinh doanh

1.2.3. Quy định về phòng cháy chữa cháy nhà xưởng

1.2.3.1. 1. Nhà xưởng là gì? 2. Lý do cần thực hiện đúng quy định PCCC trong nhà xưởng 2. Quy định về phòng cháy chữa cháy trong nhà xưởng

1.2.4. Quy định phòng cháy chữa cháy nhà trọ

1.2.4.1. 1. Kinh doanh nhà trọ có cần xin giấy phép phòng cháy chữa cháy không? 2. Quy định phòng cháy chữa cháy cho nhà trọ 3. Mức phạt đối với trường hợp sai quy định về luật phòng cháy chữa cháy nhà trọ 4. Thủ tục xin thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy nhà trọ 5. Quy định phòng cháy chữa cháy nhà trọ cho khách thuê và người thuê 5.1. Trách nhiệm của người cho thuê 5.2. Trách nhiệm của người thuê trọ

1.2.5. Quy định về phòng cháy chữa cháy trong xây dựng

1.2.5.1. 1. Tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định PCCC trong xây dựng 2. Quy định PCCC trong hoạt động xây dựng trên công trường 3. Quy chuẩn phòng cháy, chữa cháy khi thi công công trình ngầm

1.2.6. Quy định về phòng cháy chữa cháy chung cư

1.2.6.1. 1. Tại sao chung cư cần đáp ứng nghiêm ngặt quy định về PCCC 2. Loại nhà chung cư nào phải áp dụng quy chuẩn về PCCC? 3. Yêu cầu về hệ thống cấp nước và thoát nước đối với chung cư 4. Đảm bảo trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng các phương tiện PCCC 5. Quy chuẩn về chiều cao bên trong nhà chung cư 6. Đảm bảo yêu cầu về chỗ để xe của các hộ chung cư 7. Chiều cao phòng cháy chữa cháy (Chiều cao PCCC) 9. Xử phạt vi phạm PCCC đối với chung cư

1.2.7. Quy định phòng cháy chữa cháy chung cư mini

1.2.7.1. 1. Thực trạng cháy nổ tại chung cư mini 2. Yêu cầu về phòng cháy chữa cháy đối với chung cư mini 3. Quy định về giấy phép phòng cháy chữa cháy chung cư mini 4. Quy định xử phạt khi vi phạm yêu cầu về phòng cháy chữa cháy chung cư

1.2.8. Quy định về phòng cháy chữa cháy trong trường học

1.2.8.1. 1. Thực trạng phòng cháy chữa cháy trong trường học 2. Quy định về phòng cháy chữa cháy trong trường học 3. Cách xử lý khi có sự cố cháy nổ trong trường học

1.2.9. Quy định phòng cháy chữa cháy quán karaoke

1.2.9.1. 1. Thực trạng cháy nổ tại quán karaoke 2. Quy định phòng cháy chữa cháy karaoke 3. Cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke có phải lắp đặt thiết bị truyền tin báo sự cố không

1.2.10. Quy định về diễn tập phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở

1.2.10.1. 1. Phải tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy bao lâu một lần? 2. Diễn tập phòng cháy chữa cháy cần những thiết bị nào? 3. Các cơ sở phải xây dựng phương án chữa cháy cơ sở 4. Nội dung bắt buộc phải có trong phương án chữa cháy của cơ sở 5. Hồ sơ đề nghị duyệt phương án chữa cháy của cơ sở gồm những gì?

1.2.11. Quy định phòng cháy chữa cháy trong công ty

1.2.11.1. 1. Trách nhiệm phòng cháy chữa cháy của doanh nghiệp 2. Các quy định phòng cháy chữa cháy đối với doanh nghiệp 3. Quy trình kỹ thuật an toàn về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 4. Thành lập đội chỉ đạo công tác PCCC 5. Tổ chức lực lượng PCCC cơ sở 6. Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy 7. Xây dựng phương án PCCC 8. Tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy tại doanh nghiệp 9. Chế tài khi doanh nghiệp vi phạm quy định phòng cháy chữa cháy

1.2.12. Quy định về phòng cháy chữa cháy trong khách sạn

1.2.12.1. 1. Điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy đối với khách sạn 2. Quy định về phòng cháy chữa cháy trong khách sạn 3. Quy định về tiếp nhận hồ sơ thiết kế phòng cháy chữa cháy tại khách sạn

1.2.13. Quy định về hồ sơ phòng cháy chữa cháy

1.2.13.1. 1. Hồ sơ phòng cháy chữa cháy là gì? 2. Những trường hợp cần làm hồ sơ về phòng cháy chữa cháy 2.1. Cơ sở do Cơ quan công an quản lý về phòng cháy chữa cháy 2.2. Cơ sở do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý về phòng cháy chữa cháy 3. Hồ sơ phòng cháy chữa cháy gồm những gì? 3.1. Đối với cơ sở do Cơ quan công an quản lý về phòng cháy chữa cháy 3.2. Đối với cơ sở do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý về phòng cháy chữa cháy

1.2.14. Quy định về thiết kế phòng cháy chữa cháy

1.2.14.1. 1. Các công trình thuộc diện thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy 2. Quy định về thiết kế phòng cháy chữa cháy (Điều 11, 13 Nghị định 136/2020/NĐ-CP)

1.2.15. Quy định về nghiệm thu phòng cháy chữa cháy

1.2.15.1. 1. Khi nào cần nghiệm thu phòng cháy chữa cháy? 2. Hồ sơ nghiệm thu phòng cháy chữa cháy 3. Nội dung kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy 4. Quy trình nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy 4.1. Nộp hồ sơ 4.2. Tiếp nhận hồ sơ 4.3. Thông báo kết quả xử lý hồ sơ

1.2.16. Quy định về kiểm tra phòng cháy chữa cháy

1.2.16.1. 1. Đối tượng kiểm tra phòng cháy chữa cháy 2. Nội dung kiểm tra phòng cháy chữa cháy 3. Các hình thức kiểm tra về phòng cháy chữa cháy 4. Hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả (Trích Điều 3, nghị định 144)

1.2.17. Quy định về tập huấn phòng cháy chữa cháy

1.2.17.1. 1. Đối tượng phải được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC 2. Phải huấn luyện định kỳ cho đội PCCC bao lâu một lần? 3. Thời gian huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC 4. Nội dung huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC 5. Trách nhiệm tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC 6. Hồ sơ đề nghị cấp chứng nhận huấn luyện PCCC nghiệp vụ PCCC 7. Giá trị chứng nhận phòng cháy chữa cháy trong bao lâu? 8. Hồ sơ đề nghị cấp đổi và cấp lại chứng nhận huấn luyện

1.2.18. Các quy định xử phạt về phòng cháy chữa cháy

1.2.18.1. 1. Vi phạm quy định về hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Điều 31) 2. Vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy trong đầu tư, xây dựng (Điều 38) 3. Vi phạm quy định về khai báo cơ sở dữ liệu về phòng cháy và chữa cháy và truyền tin báo sự cố (Điều 43) 4. Vi phạm quy định về trang bị, bảo quản và sử dụng phương tiện phòng cháy và chữa cháy (Điều 44) 5. Vi phạm quy định về phòng, chống cháy, nổ tại hộ gia đình (Điều 50) 6. Vi phạm quy định về kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (Điều 48)

1.2.19. Quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy

1.2.19.1. ​1. Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với khu dân cư 2. Điều kiện an toàn về PCCC đối với hộ gia đình 3. Kiểm tra về PCCC 4. Trách nhiệm báo cháy, chữa cháy và tham gia chữa cháy 5. Ưu tiên và bảo đảm quyền ưu tiên cho người và phương tiện được huy động chữa cháy và tham gia chữa cháy 6. Tình thế cấp thiết được sử dụng quyền quyết định phá, dỡ nhà, công trình, vật chướng ngại và di chuyển tài sản khi chữa cháy 7. Hoàn trả và bồi thường thiệt hại phương tiện, tài sản được huy động để chữa cháy 8. Phòng cháy và chữa cháy tình nguyện 9. Chế độ, chính sách đối với người tham gia chữa cháy và đối với thành viên đội dân phòng, đội PCCC cơ sở và chuyên ngành 10. Xử lý vi phạm về phòng cháy, chữa cháy

1.3. Quy định về Thiết bị PCCC

1.3.1. Các quy định về bình chữa cháy

1.3.1.1. 1. Quy định về trang bị, bố trí bình chữa cháy 2. Quy định kiểm định bình chữa cháy 3. Quy định bảo dưỡng bình chữa cháy 4. Quy định xử phạt khi không trang bị bình chữa cháy

1.4. Tiêu chuẩn

1.4.1. Tổng hợp các tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn cháy nổ

1.4.1.1. 1. An toàn cháy nổ là gì? 2. Tổng hợp các tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn cháy nổ 3. Kỹ thuật an toàn phòng chống cháy nổ 4. Trách nhiệm của người dân trong đảm bảo an toàn cháy nổ 4.1. Trách nhiệm của cơ quan chức năng 4.2. Trách nhiệm của người dân 5. Vai trò của công nghệ trong việc nâng cao an toàn cháy nổ 5.1. Vai trò của công nghệ 5.2. Ứng dụng công nghệ trong an toàn cháy nổ (giới thiệu thiết bị truyền tin cảnh báo sự cố)

1.4.2. Tiêu chuẩn thiết kế hệ thống Sprinkler

1.4.2.1. 1. Vai trò của hệ thống Sprinkler trong phòng cháy chữa cháy 2. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc thiết kế hệ thống Sprinkler 3. Tiêu chuẩn thiết kế hệ thống Sprinkler 3.1. Phạm vi áp dụng 3.2. Tiêu chuẩn thiết kế lắp đặt hệ thống Sprinkler (mục 5.2 ở nguồn tham khảo)

1.4.3. Tiêu chuẩn lắp đầu báo cháy mới nhất: Cập nhật và áp dụng

1.4.3.1. 1. Vai trò của đầu báo cháy trong hệ thống báo cháy 2. Quy định về đầu báo cháy trong hệ thống báo cháy

1.4.4. Tiêu chuẩn cuộn vòi chữa cháy

1.4.4.1. 1. Tầm quan trọng trong việc đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật cuộn vòi chữa cháy 2. Phạm vi áp dụng 3. Cấu tạo và phân loại vòi đẩy chữa cháy theo tiêu chuẩn 4. Yêu cầu kỹ thuật chung của vòi đẩy chữa cháy

2. So sánh/Đánh giá

2.1. Thương hiệu

2.1.1. Thiết bị ngoại vi

2.1.1.1. So sánh và đánh giá các đơn vị sản xuất thiết bị truyền tin cảnh báo sự cố uy tín

2.1.1.1.1. 1. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT 2. Công ty TNHH thiết bị báo cháy FireSmart 3. Công ty Cổ phần thương mại & dịch vụ Phúc Đại An 4. Công ty TNHH Công nghệ thông tin và truyền thông Gtel

2.1.2. Thiết bị PCCC

2.2. Thiết bị

2.2.1. Thiết bị ngoại vi & Thiết bị PCCC

2.2.1.1. So sánh thiết bị truyền tin cảnh báo sự cố với thiết bị báo cháy thông thường

2.2.1.1.1. 1. Thiết bị báo cháy thông thường 2. Thiết bị TTCBSC của VNPT iAlert 3. Sự khác biệt giữa thiết bị TTCBSC của VNPT iAert với thiết bị báo cháy thôn thường

2.2.2. Thiết bị ngoại vi

2.2.2.1. Đánh giá chi tiết về hiệu suất và độ tin cậy của thiết bị truyền tin cảnh báo sự cố cháy

2.2.2.1.1. 1. Mục tiêu đánh giá về hiệu suất và độ tin cậy của thiết bị truyền tin CBSC 2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất 3. Độ tin cậy của thiết bị 4. Thiết bị truyền tin cảnh báo sự cố đáng tin cậy (EOC) 5. Kết luận

2.2.2.2. So sánh các thiết bị truyền tin cảnh báo sự cố cháy trên thị trường

2.2.2.2.1. 1. Tổng quan về thiết bị TTCBSC 2. Tổng hợp các thiết bị TTCBSC phổ biến 3. Lưu ý khi lựa chọn

2.2.2.3. Ưu và nhược điểm của thiết bị truyền tin cảnh báo sự cố cháy

2.2.2.3.1. 1. Sự cần thiết của thiết bị 2. Ưu nhược điểm 2.1. Ưu điểm Cảnh báo nhanh chóng Truyền tin một cách tự động Cảnh báo đồng thời đến nhiều đối tượng khác nhau Dễ dàng lắp đặt 2.2. Nhược điểm Khả năng báo động giả Phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn điện Có thể gặp trục trặc kỹ thuật Không thể thay thế hoàn toàn con người 3. Kết luận

2.2.3. Thiết bị PCCC

2.2.3.1. So sánh bình chữa cháy CO2 và bình chữa cháy bột

2.2.3.1.1. 1. Sơ lược về bình chữa cháy CO2 và bình chữa cháy bột 2. Đánh giá bình chữa cháy CO2 và bình chữa cháy bột 1.1. Bình chữa cháy CO2 1.1.1 Ưu điểm 1.1.2. Nhược điểm 2.2. Bình chữa cháy bột 2.2.1. Ưu điểm 2.2.2. Nhược điểm 3. Nên chọn bình chữa cháy CO2 hay bình chữa cháy bột? 4. Nên mua bình chữa cháy ở đâu? 5. Kết luận

2.2.3.2. Bình chữa cháy

2.2.3.3. So sánh tủ trung tâm báo cháy địa chỉ và tủ trung tâm báo cháy thường

2.2.3.3.1. 1. Tủ trung tâm báo cháy thuộc bộ phận nào trong hệ thống báo cháy? 2. Tủ trung tâm báo cháy địa chỉ 3. Tủ trung tâm báo cháy thường 4. So sánh tủ báo địa chỉ và tủ báo cháy thường

2.2.3.4. So sánh các loại đầu dò báo khói phổ biến nhất hiện nay

2.2.3.4.1. 1. Tầm quan trọng của đầu dò báo khói trong hệ thống báo cháy 2. So sánh các loại đầu dò báo khói 2.1. Đầu dò báo khói quang điện 2.2. Đầu dò báo khói quang học 2.2. Đầu dò báo khói ion hóa 2.2. Đầu dò báo khói tia chiếu 3. Kết luận

2.2.3.5. So sánh các loại đầu báo nhiệt PCCC

2.2.3.5.1. 1. Có mấy loại đầu báo nhiệt PCCC? 2. Đầu báo nhiệt khí nén 2.1. Đầu báo nhiệt khí nén là gì? 2.2. Cấu tạo 2.3. Nguyên lý hoạt động 2.4. Ưu và nhược điểm 3. Đầu báo nhiệt gia tăng là gì? 3.1. Đầu báo nhiệt gia tăng là gì? 3.2. Cấu tạo 3.3. Nguyên lý hoạt động 3.4. Ưu và nhược điểm

2.2.3.6. So sánh đầu báo khói và đầu báo nhiệt

2.2.3.6.1. 1. Sơ lược về đầu báo khói và đầu báo nhiệt 2. So sánh đầu báo khói và đầu báo nhiệt 2.1. Đặc điểm chung của đầu báo khói và đầu báo nhiệt 2.2. Sự khác nhau giữa đầu báo khói và đầu báo nhiệt 3. Nên sử dụng đầu báo nhiệt hay đầu báo khói? 4. Kết luận

3. Thiết bị/Hệ thống

3.1. Thiết bị ngoại vi

3.1.1. EOC

3.1.1.1. Tổng quan

3.1.1.1.1. Nền tảng truyền tin CBSC VNPT iALert là gì?

3.1.1.2. Công nghệ

3.1.1.2.1. IoT

3.1.1.2.2. Điện toán đám mây

3.1.1.2.3. Quản lý và phân tích dữ liệu

3.1.1.3. Khó khăn thách thức

3.1.2. Other

3.2. Thiết bị PCCC

3.2.1. Hệ thống báo cháy

3.2.1.1. Tủ trung tâm báo cháy

3.2.1.2. Đầu báo cháy

3.2.1.3. Nút ấn báo cháy

3.2.1.4. Đèn báo cháy

3.2.1.5. Còi báo cháy

3.2.1.6. Chuông báo cháy

3.2.2. Hệ thống chữa cháy

3.2.2.1. Bình chữa cháy

3.2.2.2. Vòi chữa cháy

3.2.3. Dụng cụ hỗ trợ

3.2.3.1. Mặt nạ

3.2.3.2. Vật liệu chống cháy

3.2.3.3. Thang dây thoát hiểm

4. Hướng dẫn

4.1. Biện pháp PCCC

4.2. Quy trình chữa cháy

4.3. Kỹ năng

4.4. Thiết bị

4.4.1. Thiết bị ngoại vi

4.4.1.1. Cách lựa chọn thiết bị

4.4.1.1.1. Cách lựa chọn thiết bị truyền tin cảnh báo sự cố phù hợp với nhu cầu

4.4.1.1.2. Cách lựa chọn thiết bị truyền tin cảnh báo sự cố cho khách sạn

4.4.1.1.3. Cách lựa chọn thiết bị truyền tin cảnh báo sự cố cho trường học

4.4.1.1.4. Cách lựa chọn thiết bị truyền tin cảnh báo sự cố cho chung cư

4.4.1.1.5. Cách lựa chọn thiết bị truyền tin cảnh báo sự cố cho cơ sở y tế

4.4.1.2. Sử dụng

4.4.1.2.1. Quy trình lắp đặt thiết bị truyền tin cảnh báo sự cố cháy

4.4.1.2.2. Hướng dẫn sử dụng nền tảng truyền tin cảnh báo sự cố cháy

4.4.1.2.3. Lưu ý khi sử dụng thiết bị truyền tin cảnh báo sự cố cháy

4.4.1.2.4. Quy trình bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị truyền tin cảnh báo sự cố cháy

4.4.2. Thiết bị PCCC