IDENTITAT DIGITAL POSITIVA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
IDENTITAT DIGITAL POSITIVA by Mind Map: IDENTITAT DIGITAL POSITIVA

1. GESTIONAR LA PRIVACITAT DE LES XARXES

1.1. 1. Configurar i revisar la privacitat.

1.2. 2. Evitar compartir informació personal.

2. PROTEGIR LES CONTRASENYES

2.1. 1. Utilitzar contrasenyes llargues amb números, lletres i símbols.

2.2. 2. No fer servir la mateix contrasenya en varis llocs.

2.3. 3. Canviar les contrasenyes regularment.

3. MANTENIR ACTUALITZATS ELS PROGRAMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES

3.1. 1. Assegurar-se que els programes tinguin les últimes actualitzacions en seguretat.

3.2. 2. Fer servir antivirus/eines de seguretat.

4. AUTENTICAR LA INFORMACIÓ

4.1. 1. Validar la informació que es troba.

4.2. 2. Verificar la informació trobada.

5. FER SERVIR CONNEXIONS SEGURES

5.1. 1. Connectar-se a xarxes WIFI segures.

5.2. 2. Evitar utilitzar xarxes públiques per assumptes importants.

5.3. 3. Utilitzar xarxes privades virtuals per una millor seguretat.

6. PROTEGIR LES DADES PERSONALS I LA PRIVACITAT

6.1. 1. Utilitzar la verificació dactilar o facial.

7. ATENCIÓ AMB LES GALETES

7.1. 1. No acceptar-les sempre si el que busquem o ens apareix no ho necessitem.

8. REFLEXIONAR ABANS DE PUBLICAR INFORMACIÓ

8.1. 1. Pensar les conseqüències sobre el què es publica.

9. VIGILAR AMB EL MALWARE

9.1. 1. No obrir enllaços sospitosos als nostres dispositius

10. SEPARAR ELS COMPTES PROFESSIONALS/ACADÈMICS DELS PERSONALS

10.1. 1. No utiitzar dispositius personals per conectar-se a depen de quines fonts.