Hasil sumber Teknologi Disruptif

Teknologi Disruptif

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Hasil sumber Teknologi Disruptif by Mind Map: Hasil sumber Teknologi Disruptif

1. Jurnal (Peranan AI dan kelebihan)

1.1. Meningkatkan Keterlibatan Pelajar

1.1.1. Pelajar cenderung lebih aktif, terlibat, dan turut serta dalam pengajaran yang melibatkan teknologi AI.

1.2. Meningkatkan Kepuasan Pembelajaran

1.2.1. Penggunaan AI turut menyumbang kepada kepuasan pelajar terhadap pengajaran, dengan melaporkan tahap kepuasan yang lebih tinggi.

1.3. Pembelajaran yang Dipersonal dan Adaptif

1.3.1. AI dapat mencipta pengalaman pengajaran yang lebih dipersonal, adaptif, dan interaktif dengan mengenal pasti keperluan serta pilihan belajar pelajar.

1.4. Penyempurnaan Maklum Balas dan Bahan Pengajaran

1.4.1. AI dapat mencipta pengalaman pengajaran yang lebih dipersonal, adaptif, dan interaktif dengan mengenal pasti keperluan serta pilihan belajar pelajar.

1.5. Mempelbagaikan gaya pembelajaran pensyarah

1.5.1. Memberi jalan yang lebih luas kepada pendidik untuk mencari cara yang berkesan dalam Pdp menggunakan AI

2. 7Minutes PolGov - Disruption Dunia Pendidikan Tinggi

2.1. Transformasi Kaedah Pengajaran

2.1.1. Teknologi AI mempengaruhi cara pengajaran di pendidikan tinggi dengan memperkenalkan pendekatan baru yang lebih adaptif dan inovatif

2.2. Peningkatan minda terbuka dan celik IT

2.2.1. AI membantu dalam melahirkan lulusan yang terbuka pemikirannya, mampu bersaing, dan berkolaborasi secara efisien.

2.3. Perubahan Peranan Pendidikan

2.3.1. Teknologi disruptif mengubah peranan kaedah guru tradisional dengan memberikan ruang untuk berkreativiti dan berkerjasama di kalangan generasi muda melalui jaringan yang lebih luas

3. Artikel Berita (Teknologi Disruptive satu cabaran)

3.1. Christensen mendefinisikan teknologi disruptif sebagai suatu proses inovatif untuk menggantikan teknologi yang sudah mapan dengan tujuan untuk meningkatkan produk yang ada, sekaligus menciptakan industri baru yang lebih stabil.

3.2. Cabaran

3.2.1. Peluang pekerjaan sengit

3.2.2. Menggugat pasaran yang sedia ada

3.2.3. Memerlukan tenaga high skill