***TORTUGA*** önskemål från medlemmar

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
***TORTUGA*** önskemål från medlemmar by Mind Map: ***TORTUGA***   önskemål från medlemmar

1. Möten

1.1. Röstning

1.1.1. Ej se resultat under pågående röstning

1.1.2. Ändra egen röst under pågående röstning

2. Medlemskap

2.1. Kunna avbryta medlemskap

2.2. Kunna förlänga innan periodens utgång

3. Säkerhet

3.1. Säkerhetsportal med information om...

3.1.1. Säker uppkoppling

3.1.1.1. anonymiseringstjänster

3.1.1.1.1. TOR

3.1.1.1.2. I2P

3.1.1.1.3. Freenet

3.1.2. Webbläsare

3.1.2.1. Cookies

3.1.2.2. privoxy

3.1.3. Krypterad e-post

3.1.3.1. pgp

3.1.3.2. GnuPG

3.1.3.3. Enigmail

3.1.4. osv.

3.1.5. PUL

3.1.5.1. Hur man får ut egna uppgifter eller begär radering

3.2. Access via TOR/Freenet/I2P

3.3. https/http m TLS på alla funktioner

3.4. E-post

3.4.1. kryptering

3.4.1.1. både ut och in

3.4.1.2. även notiser

3.4.1.3. registrering av nycklar

4. Information

4.1. Versionshantering för samtliga sidor och inlägg (se wiki)

4.2. Lätt att se senast publicerade dokument

4.2.1. Möjlighet att se vilka förändringar/nyheter som kommit sedan antingen ens senaste inloggning, eller sedan ett visst datum och klockslag. Helst inte endast generellt, utan uppdelat i vad det nu kommer finnas för olika avdelningar och ämneskategorier

4.3. Lätt att hitta protokoll

4.3.1. Listas i kronologisk ordning

4.3.2. Öppna även för icke medlemmar

4.4. Referensbibliotek

4.4.1. taggat för att underlätta sökning

4.5. Forskning om PP-relaterade ämnen

4.5.1. länkar

4.5.2. dokument

4.6. Lista på "likasinnade"

5. Plattform

5.1. Fri programvara

5.1.1. F/OSS

5.1.2. Django

5.1.3. Pinax

5.2. Handikappstöd

5.2.1. Synskadade

5.3. Integrera DimDim

5.4. Växla språk

5.5. Autentisering

5.5.1. OpenID

5.6. IM

5.6.1. XMPP

5.7. Prestanda för att klara toppar t.ex. länkning från TPB

5.8. Funktioner

5.8.1. Intern Twitter/shoutbox

5.9. Forum

5.9.1. Prenumeration på trådar

5.9.2. Notis vid svar på eget inlägg även utan prenumeration (i forum eller via E-post)

5.9.3. Bollplank??

5.9.3.1. hjälp med t.ex. lagar och regler

5.9.4. Lätt att hitta egna inlägg, kommentarer, förändringar, etc

5.9.4.1. Sorterbart i kronologisk ordning

5.9.4.2. Sorterat per avdelning eller ämnesområde

5.10. PM lagras krypterat, eftersom de ska vara just privata

6. Ettan

6.1. Ej officiell hemsidan utformad som ett community.

6.2. Val av sidvisning när man äntrar den. "Förstagångsbesökare", "deltagare", "aktivist" och varför inte "press". Var och en av dessa val betyder en sida som är specialdesignad för deras olika behov.