Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

***TORTUGA*** önskemål från medlemmar by Mind Map: ***TORTUGA***
 
önskemål från medlemmar
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

***TORTUGA*** önskemål från medlemmar

Möten

Röstning

Ej se resultat under pågående röstning

Ändra egen röst under pågående röstning

Medlemskap

Kunna avbryta medlemskap

Kunna förlänga innan periodens utgång

Säkerhet

Säkerhetsportal med information om...

Säker uppkoppling, anonymiseringstjänster, TOR, I2P, Freenet

Webbläsare, Cookies, privoxy

Krypterad e-post, pgp, GnuPG, Enigmail

osv.

PUL, Hur man får ut egna uppgifter eller begär radering

Access via TOR/Freenet/I2P

https/http m TLS på alla funktioner

E-post

kryptering, både ut och in, även notiser, registrering av nycklar

Information

Versionshantering för samtliga sidor och inlägg (se wiki)

Lätt att se senast publicerade dokument

Möjlighet att se vilka förändringar/nyheter som kommit sedan antingen ens senaste inloggning, eller sedan ett visst datum och klockslag. Helst inte endast generellt, utan uppdelat i vad det nu kommer finnas för olika avdelningar och ämneskategorier

Lätt att hitta protokoll

Listas i kronologisk ordning

Öppna även för icke medlemmar

Referensbibliotek

taggat för att underlätta sökning

Forskning om PP-relaterade ämnen

länkar

dokument

Lista på "likasinnade"

Plattform

Fri programvara

F/OSS

Django

Pinax

Handikappstöd

Synskadade

Integrera DimDim

Växla språk

Autentisering

OpenID

IM

XMPP

Prestanda för att klara toppar t.ex. länkning från TPB

Funktioner

Intern Twitter/shoutbox

Forum

Prenumeration på trådar

Notis vid svar på eget inlägg även utan prenumeration (i forum eller via E-post)

Bollplank??, hjälp med t.ex. lagar och regler

Lätt att hitta egna inlägg, kommentarer, förändringar, etc, Sorterbart i kronologisk ordning, Sorterat per avdelning eller ämnesområde

PM lagras krypterat, eftersom de ska vara just privata

Ettan

Ej officiell hemsidan utformad som ett community.

Val av sidvisning när man äntrar den. "Förstagångsbesökare", "deltagare", "aktivist" och varför inte "press". Var och en av dessa val betyder en sida som är specialdesignad för deras olika behov.