Know The Conflict

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Know The Conflict by Mind Map: Know The Conflict

1. השאיפה הפלסטינית לעצמאות

1.1. אוטונומיה מהי?

1.2. המצב כיום

1.2.1. בגדה

1.2.2. ברצועה

1.3. השאיפה לעצמאות פלסטינאית

1.3.1. מקור העם הפלסטיני

1.3.2. הכרזות עצמאות פלסטיניות לאורך הנשים

1.4. יחס השלטון בישראל להצהרות עצמאות שונות

2. עיתונות פלסטינאית

2.1. מדיום והשימוש בו

2.1.1. ניו מדיה

2.1.1.1. עיתונות אינטרנטית

2.1.1.2. רשתות חברתיות

2.1.1.2.1. תגובות ברשת

2.1.1.2.2. אביב העמים

2.1.2. טלוויזיה

2.1.2.1. ערוצים ותוכניות

2.1.2.2. מימון ותוכן

2.1.3. רדיו

2.1.3.1. רשיונות

2.1.3.2. תחנות ומאזינים

2.1.4. עיתונים

2.1.4.1. דרכי הפצה(מנויים ותשלום)

2.1.4.2. מימון

2.1.4.3. עיתונות מפלגתית פלסטינית

2.1.4.4. סוגי עיתונים

2.2. חקיקה

2.2.1. מתן רשיונות

2.2.2. צנזורה והגבלות

2.2.3. ענישה

2.3. עיתונות מפלגתית

2.3.1. עיתונות בגדה לעומת הרצעה

2.3.2. פרופוגנדה

2.4. עיתונות למען

3. גבולות לאורך השנים

3.1. גבולות - מהם?

3.1.1. גבול בין לאומי

3.1.2. גבול מדיני

3.1.3. גבול כקו "הפסקת נשק"

3.2. גבולות הארץ כיום

3.2.1. הסבר כללי

3.2.2. שטחי A B C

3.2.3. ירושלים וההתנחלויות

3.3. גבולות בתקופות שונות

3.3.1. א"י המקראית

3.3.2. 1947- תוכנית החלוקה (כ"ט בנובמבר)

3.3.3. גבולות 1949- הסכמי שביתת הנשק "הקו הירוק"

3.3.4. 1957- נסיגת ישראל מסיני (לראשונה)

3.3.5. 1967- הסכמי שביתת הנשק בסיום מלחמת ששת הימים "הקו הסגול"

3.3.6. 1982- נסיגת ישראל מסיני (בשנית)

3.3.7. 1993- הסכמי אוסלו, גבולות שלא יצאו לפועל

3.3.8. 2005- "תוכנית ההתנתקות" ללא עזה

4. סוגיות במשא ומתן

4.1. גבולות

4.1.1. עמדות הפלסטינים

4.1.2. עמדות הצד הישראלי

4.1.3. גבולות לאורך השנים - ראה ערך נפרד

4.2. מים

4.2.1. משאבי המים בשטח ישראל

4.2.2. הצעות לחלוקת המים

4.3. סוגית הפליטים

4.3.1. היווצרות בעיית הפליטים במלחמה העצמאות "הנכבה"

4.3.1.1. ניתוח היסטורי

4.3.1.2. הגירוש לעומת בריחה

4.3.2. יחס האו"ם ומדינות ערב לפליטים

4.3.2.1. הגדרת פליט פלסטיני

4.3.2.2. הקמת אונר"א

4.3.2.3. יחס המצרים לפליטים בשטחם (עזה)

4.3.2.4. יחס הירדנים לפליטים בשטחם (הגדה)

4.3.3. בעיית הפליטים במלחמת ששת הימים "הנכסה"

4.3.4. בעיית הפליטים כסוגיה במו"מ

4.3.4.1. זכות השיבה

4.4. בטחון ישראל

4.4.1. ביטחון ג"ג

4.4.2. פיקוח על הגבולות

4.5. מו"מ לאורך השנים

4.5.1. 1994 הסכמי אוסלו

4.5.2. 2000 קמפ דיוויד

4.5.3. 2007 - אולמרט אבעס בוש

4.6. ירושלים

4.6.1. מעמדה החוקי והבינלאומי של ירושלים

4.6.2. חוק יסוד: ירושלים בירת ישראל

4.6.3. הגדרת מזרח ירושלים

4.6.4. המקומות הקדושים

5. מערכת החינוך הפלסטינאית

5.1. השכלה גבוהה

5.1.1. מימון חוץ

5.1.2. מימון השכלה גבוהה

5.2. מבנה מערכת החינוך הפלסטינית

5.3. התפלגות

5.3.1. נשים גברים

5.3.2. איזורים

5.3.3. שנות לימוד ואחוזי לומדים

5.4. נושאי לימוד

5.4.1. נושאי ליבה

5.4.2. השכלה בנוגע לסכסוך

5.4.3. דת בבתי הספר

5.5. מימון

5.5.1. מימון השכלה גבוהה

5.5.2. מימון חוץ

6. ההנהגה הפלסטינית

6.1. אש"ף

6.1.1. הקמת אש"ף

6.1.2. החברים באש"ף

6.1.2.1. פתח

6.1.3. האמנה הפלסטינית

6.1.3.1. האמנה ב64

6.1.3.2. תיקון האמנה ב68

6.1.3.3. תקופת האמנה כיום

6.1.4. יאסר ערפאת

6.1.5. הכרה בינלאומית באשף

6.1.6. הכרזת העצמאות הפלסטינית

6.2. הרשות הפלסטינית

6.2.1. הקמת הרשות

6.2.2. מבנה הרשות

6.3. חמאס

6.3.1. הקמת חמאס

6.3.2. אמנת חמאס

6.3.3. "התנגדות" לאורך השנים

6.3.4. בחירות 2006

6.3.4.1. עימותים בין חמאס לפתח

6.3.5. השתלטות חמאס על הרצועה

6.3.6. יחסי חמאס - פתח