3E ML Faedah-faedah menyertai kegiatan ko-kurikular

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
3E ML Faedah-faedah menyertai kegiatan ko-kurikular by Mind Map: 3E ML  Faedah-faedah menyertai kegiatan ko-kurikular

1. Ramai pelajar mempunyai keyakinan diri yang rendah

1.1. Remaja memikir bahawa ada orang yang mempunyai personaliti yang lebih baik dari mereka

2. boleh berbincang atau bertukar-tukar pendapat

2.1. berkomunikasi dengan baik bersama mereka

3. semua ahli akan berkumpul

4. bekerjasama dalam melakukan sesuatu aktiviti

4.1. walaupun berlainan agama atau kaum

4.2. terjalinlah hubungan yang erat sesama kita.

5. Meningkatkan keyakinan diri

5.1. menambahkan keberanian dalam diri seorang pelajar itu

6. Sumber: http://cikgu-rozali.blogspot.sg/ http://www.slideshare.net/sitiaisyah3910/faedahfaedah-menyertai-aktiviti-kokurikular

7. mengukuhkan lagi perpaduan antara kaum

7.1. Setiap persatuan dan kelab mempunyai banyak ahlinya

7.1.1. Melayu

7.1.2. Cina

7.1.3. India

8. memanfaatkan masa lapang mereka dengan bijak

8.1. elakkan pelajar daripada melakukan aktiviti-aktiviti yang tiada feadah

8.1.1. merokok

8.1.2. melepak

8.1.3. mencuri

8.2. menghindari diri sendiri daripada terjebak dengan gejala sosial dalam kalangan remaja

8.2.1. dapat memenuhi masa lapang kita dengan perkara-perkara yang berfaedah.

8.3. Contoh: Aktiviti kokurikular bola sepak mengajar pelajar untuk datang pada masa yang tepat untuk latihan dan pertandingan

9. membentuk disiplin diri

9.1. penting untuk mencapai kejayaan.

9.2. datang tepat pada masa

9.3. memantapkan lagi disiplin mereka.