Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Mindmapping voor meer plezier en resultaat? Deel 1 by Mind Map: Mindmapping voor meer  plezier en resultaat? Deel 1
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Mindmapping voor meer plezier en resultaat? Deel 1

Veel over gesproken

Er wordt veel gesproken over hoe mindmapping mensen kan helpen hun werk  beter te doen. Wat is dat dan precies; je werk beter doen?   

Helpt mindmappen echt?

Er wordt veel gesproken over hoe mindmapping mensen kan helpen hun werk  beter te doen. Helpt dat dan wel echt?

Op welke onderdelen?

Over welke onderdelen gaat dat dan? Wat is dan de bijdrage van het  mindmappen?

Is daar bewijs voor?

Op basis van welk wetenschappelijk onderzoek dan?

deel 1; door Jerre Lubberts

Dit wordt een tweedelige serie over de vraag: ‘helpt mindmapping voor meer plezier en resultaat in je werk’? Klik hier voor deel 1>> 

Nieuwe inzichten?

Is dit niet oude wijn in nieuwe zakken? ZIjn er daadwerkelijk nieuwe inzichten?

Het nieuwe werken?

Wat is dat dan precies; het nieuwe werken? Je werk beter doen?

Marketing hype?

Talloze blogs schrijven hierover en veel conferenties en evenementen worden  druk bezocht. Is dit de volgende hype alleen omdat er goede marketing achter  zit? Of zijn er wel degelijk nieuwe inzichten? ‘Het Nieuwe Werken’ (HNW) of de  ‘Hypershifter’ organisatie wordt vaak genoemd in relatie tot meer doen in minder  tijd. Waarom dan precies zou mindmappen hierbij ingezet moeten worden?

Mijn ervaring? het helpt..

In veel projecten waarbij ik heb mogen helpen om een andere manier van  werken in te voeren heb ik gemerkt dat goede resultaten worden behaald als  mensen leert mindmappen.

wat is een mindmap?

Wat is eigenlijk een mindmap? De officiële definitie volgens Tony Buzan, de  ‘originator’ van het mindmappen die vanaf 1970 door zijn boeken en optredens  miljoenen mensen aan het mindmappen heeft gekregen, is: ‘een mindmap is een visueel diagram wat gebruikt wordt om  informatie vast te leggen en te organiseren op een manier die past  bij hoe onze hersenen van nature werken’.  Gedachten, ideeën of feiten zijn rond een centraal thema zodanig opgeschreven  dat je makkelijk de hiërarchie, volgorde, verbanden en rode draad kan volgen in  tegenstelling tot een lineaire manier (bijvoorbeeld een tekstdocument) van  informatie vastleggen

Voorbeeld

De basis is een denktechniek (hoofd en bijzaken scheiden, associëren, ordenen,) die je het beste leert door te beginnen met  handmatig mindmappen.

ervaring cursisten

Cursisten die mindmapping hebben geleerd beweren dat mindmaps helpen bij  het verwerken en terughalen van informatie in beelden. Mensen lijken sneller  beelden te kunnen verwerken dan lineaire documenten. Ook de feedback die ik  krijg na trainingen en in veranderprojecten is positief tot en met zeer enthousiast.  Maar weinig mensen vinden het niks. Het overgrote deel van de mensen  beweert sneller overzicht en inzicht te verkrijgen, makkelijker problemen te  kunnen oplossen, creatiever te worden en beter te kunnen leren. 

Voor wie?

Volgens Buzan is iedereen vanaf 5 jaar de doelgroep voor het mindmappen. Ik heb zelf aan kinderen lesgegeven en denk voor het  digitaal mindmappen aan 12 jaar en ouder.

Definitie kenniswerker?

Peter Drucker definitie vd ‘kenniswerker’ (knowledge worker) die hij in 19591 presenteerde: ’een kenniswerker is iemand die werkt met informatie, kennis hieruit ontwikkeld en gebruikt op de werkplek’.

Werkzaamheden?

Wat doet een kenniswerker?

Stelling: meer plezier en resultaat

Mijn stelling is dat als aangetoond kan worden dat mindmappen bij  bovengenoemde onderdelen van het werk van de kenniswerker een positieve  bijdrage levert we kunnen concluderen dat mindmappen helpt om je werk met  meer plezier en resultaat te doen. 

deel 1

In dit 1ste deel wil ik ingaan op de hierboven genoemde onderdelen gericht op  het werken met informatie, het presenteren en het samen plannen en  organiseren. 

deel 2 de rest en conclusie

In het 2de deel zal ik ingaan op de onderzoeken die aantonen dat mindmappen  mensen ook helpt om te leren, kennis over te dragen, te schrijven, het geheugen  te verbeteren en de creativiteit te vergroten. Ik zal dan afsluiten met een  uitspraak over de titel van dit artikel.

Onderzoeken

Onderstaande tekst naar een onderzoek van ‘Buzan Online’, ‘Mind mapping: Scientific  Research and Studies’.

Plannen en organiseren

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat mindmapping gebruikt kan worden om je  te helpen om je ‘denken’ te plannen en organiseren voordat je begint te schrijven  of vast komt te zitten in een project. Je kunt al je ideeën ontwikkelen en zien hoe  zij tot elkaar in verhouding staan alvorens je beslist wat de beste weg is om te  bewandelen. 

Presentatie vaardigheden

In een onderzoek van Mento et al (1999) 3 over de applicaties van mindmapping  in hogere management opleidingen werd duidelijk dat een aantal van deze  studenten zeer overtuigende presentaties gaven met behulp van slechts een  ‘overheadprojector sheet’ van hun mindmap, zonder gedoe met notities. 

Samenwerking

Mindmappen blijkt ook een uitstekende techniek om samen te werken met  anderen voor de ontwikkeling van plannen of het implementeren van belangrijke  projecten. Het stelt je in staat om gebruik te maken van de inbreng van alle leden  op een dynamische en creatieve wijze. Alle ideeën en uitspraken kunnen worden  opgeslagen op een juiste plek in de mindmap en kunnen openlijk besproken  worden op een juist tijdstip. De mindmap representeerd op een hiërarchische  gestructureerde ‘uitwaaierende’ wijze de gedachtenstappen die tijdens  projectbesprekingen en groepbrainstorms aan de orde zijn gekomen. 

Samenvatting Deel 1

De hierboven genoemde onderzoeken onderbouwen dat mindmappen een  positieve bijdrage levert bij activiteiten in het werk als samenwerken,  presenteren, plannen en organiseren. Het is echter nog te vroeg om een  uitspraak te kunnen doen of mindmappen je helpt om je werk met meer plezier  en effect doen. Om hier een antwoord op te geven zal ik in deel 2 eerst verder  ingaan op de andere hierbovengenoemde onderdelen van het werk van de  kenniswerker in de definitie van Peter Drucker1.

positieve bijdrage

te vroeg voor uitspraak

Bronnen

1 The term knowledge worker was first coined by Peter Drucker ca. 1959, as one who works primarily  with information or one who develops and uses knowledge in  the workplace. “A knowledge worker in  today"s workforce is an individual that is valued for their ability to interpret information within a specific  subject area. They  will often advance the overall understanding of that subject through focused analysis,  design and/or development. They use research skills to  define problems and to identify alternatives. Fueled  by their expertise and insight, they work to solve those problems, in an effort to influence  company  decisions, priorities and strategies”.  2 Holland, B., Holland, L. and Davies, J. (2003/2004), ‘An investigation into the concept of Mind Mapping and  the use of Mind Mapping software to support and improve student academic performance’. Learning and  Teaching Projects 2003/2004, pp 89-94. 3 Mento, A. J., Martinelli, P. and Jones R. M. (1999), ‘Mind Mapping in Executive Education: Applications and  Outcomes’. The Journal of Management Development, Vol. 18, Issue 4. 4 Mueller, A., Johnston, M. and Bligh, D. (2002), ‘Joining Mind Mapping and Care Planning to Enhance  Student Critical Thinking and Achieve Holistic Nursing Care’. Nursing Diagnosis, 13, 1, pg. 24. 5 Zampetakis et al (2007) found that students preferred to work with Mind Maps in teams. This allowed them to develop synergistic interaction, assemble collective knowledge and work with group minded attitude. The flow of communication between group members also contributed to the creative process. 6 When used for group brainstorming sessions, Mind Mapping was seen to enhance critical thinking and co- operation and provided a solid basis for collaborative problem-solving. Students involved in the sessions  reported that they enjoyed expressing their opinions in a participative and open climate (Paykoc et al, 2004). 7 Ralston, J. and Cook, D. (2007), ‘Collaboration, ICT and Mind Mapping’. Reflecting Education, Vol. 3, No. 1,  pp 61-73.