Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

ZADATAK 2. by Mind Map: ZADATAK 2.
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

ZADATAK 2.

Unos

Infiksni zapis, npr. a*b-4/c

Da li je valjan?

Operacije

TopS(S)

InitS(S)

PushS(S)

IsEmptyS(S)

PopS(S)

Implementacija

Pomoću polja

Pomoću pokazivača

Izraz u infiksnom zapisu

Jednoslovne znakovne varijable

Jednocifrene brojevne konstante

Znakovi računskih operacija +, -, *, / i ^

Izračun

Pretvorba u postfiksni zapis

Vrijednost izraza postfiksnog zapisa

Ispis