Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ZADATAK 2. by Mind Map: ZADATAK 2.

1. Unos

1.1. Infiksni zapis, npr. a*b-4/c

1.2. Da li je valjan?

1.2.1. NE

1.2.2. DA

1.2.2.1. Pretvaranje u postfiksni zapis, npr. ab*4c/-

2. Operacije

2.1. TopS(S)

2.2. InitS(S)

2.3. PushS(S)

2.4. IsEmptyS(S)

2.5. PopS(S)

3. Implementacija

3.1. Pomoću polja

3.2. Pomoću pokazivača

4. Izraz u infiksnom zapisu

4.1. Jednoslovne znakovne varijable

4.2. Jednocifrene brojevne konstante

4.3. Znakovi računskih operacija +, -, *, / i ^

5. Izračun

5.1. Pretvorba u postfiksni zapis

5.2. Vrijednost izraza postfiksnog zapisa

5.3. Ispis