складне речення

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
складне речення by Mind Map: складне речення

1. складносурядні

2. безсполучникове

3. складнопідрядні

3.1. означальні (який?)

3.2. з`ясувальні (непрямі відмінки)

3.3. обставинні

3.3.1. місця

3.3.2. часу

3.3.3. способу дії

3.3.4. порівняльні

3.3.5. мети

3.3.6. причини

3.3.7. умови

3.3.8. допустові

3.3.9. наслідкові

4. сполучникове