CLM-Centrum för Lärande & Media

EN TANKEKARTA ATT VÄLJA ARBETSOMRÅDEN FRÅN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CLM-Centrum för Lärande & Media by Mind Map: CLM-Centrum för Lärande & Media

1. Feedback L14

1.1. Fokus? Rummet ska användas på ett nytt sätt, inte traditionell undervisning

1.2. Hur ska denna lokal + verktyg introduceras till användarna?

1.3. Stöd - kontinuerligt stöd (manualer, exempel, inspiration samt personligt stöd)

1.4. Koppling mellan klassrum och användare som deltar via webben + videokonferens? Elluminatemöten, videokonferens

1.5. Utveckling - kontinuerlig översyn av pedagogiska och tekniska möjligheter

1.6. Kompatibilitet - hur ska denna lokal samarbeta m andra miljöer på MSB?

1.7. Ska grupprum + huvudrummet ha digitala whiteboards?

1.8. Tillgänglighet - för människor med olika former av funktionsnedsättning (syn, rörlighet, inlärningssvårigheter)

2. VISION

2.1. MÅL

2.1.1. MÅLGRUPP

2.1.1.1. SMO-DISTANS

2.1.1.2. SANDÖ

2.1.1.3. MSB-ÖVRIG

3. MARKNADSFÖRING/SYNLIGGÖRA

3.1. MSB-SANDÖ

3.1.1. FYSISKA MÖTEN

3.1.1.1. RIKTA

3.1.1.2. DELTA

3.2. MSB

3.2.1. KONTAKTNÄT/NÄTVERKA

3.2.1.1. TOMMY SÖDERLUND, LILJA

3.2.2. STRATEGISKT ARBETE

3.2.3. IDENTIFIERA BEHOV

3.2.4. IT-AVD

3.2.5. PROJEKT

3.2.6. BLOGG

3.2.7. WEBBSIDA

3.2.8. UPPSÖKANDE

4. SYSTEM

4.1. ADOBE CONNECT

4.1.1. ROLLER

4.1.2. RUTINER

4.1.3. SUPPORT

4.1.4. FORTBILDNING

4.2. LECTORA

4.2.1. ROLLER

4.2.2. RUTINER

4.2.3. FORTBILDNING

4.2.4. SUPPORT

4.3. CURSNET/ FRONTER

4.3.1. CURSNET MSB

4.3.1.1. SUPPORT

4.3.1.1.1. STUDENTER

4.3.1.1.2. PERSONAL

4.3.1.1.3. SUPPORTRUMMET CURSNET

4.3.1.1.4. EPOST-->[email protected]

4.3.1.2. ROLLER

4.3.1.2.1. IKT-STÖD

4.3.1.2.2. LOKAL CURSNETSAMORDNARE

4.3.1.2.3. LOKAL CURSNETADMIN

4.3.1.2.4. LÄRARE

4.3.1.3. UTBILDNING

4.3.1.3.1. IKT-STÖD

4.3.1.3.2. LÄRARE

4.3.1.3.3. STUDENTER

4.3.1.3.4. ADMINISTRATÖRER

4.3.1.4. ADMINISTRATION

4.3.1.4.1. LOKAL CURSNETSAMORDNARE

4.3.1.4.2. LOKAL CURSNETADMIN

4.3.1.4.3. LÄRARE

4.3.1.4.4. IKT-STÖD

4.3.1.4.5. FLEXIADMIN

4.3.1.5. UTVECKLING

4.3.1.5.1. IKT STÖD

4.3.1.6. ORGANISATION

4.3.1.6.1. FÅ IN BEHOV FR. LÄRARE + STUDENTER

5. SAMORDNANDE

5.1. FÖR E-LÄRANDE VID MSB

5.2. Samarbete med IT-pedagog Revinge

6. TEKNISK UTVECKLING

6.1. MOBILeLEARNING

6.2. SPEL

6.3. SIMULERING

6.4. KLASSRUM

7. PEDAGOGISK KURSUTVECKLING MED IKT

7.1. FÅNGA BEHOV

7.2. DELTA

7.3. METOD OCH TEKNIKSTÖD

7.4. UTVÄRDERA

8. ARBETSMODELL

8.1. TYDLIGHET/STRUKTUR

8.1.1. MAPPSTRUKTUR

8.1.2. DOKUMENTATION

8.1.3. ÖVERLAPPNING

8.2. KONTAKTYTA

8.2.1. EPOST, TELEFON, WEBB

8.2.2. PROCESSKARTA UPPDRAG

8.2.2.1. NYTT MATERIAL

8.2.2.1.1. MINDRE UPPDRAG

8.2.2.1.2. STÖRRE UPPDRAG

8.2.2.2. REVIDERING AV MATERIAL

8.2.2.2.1. MINDRE UPPDRAG

8.2.2.2.2. STÖRRE UPPDRAG

8.3. ROLLER

8.3.1. OMRÅDEN

8.3.1.1. FRONTER

8.3.1.2. ADOBE CONNECT

8.3.1.3. SUPPORT

8.3.1.4. UTBILDNING

8.3.1.5. RÅDGIVNING

8.3.1.6. MARKNADSFÖRING/BEHOV FRÅN MSB

8.3.1.7. OMVÄRLDSBEVAKNING

8.3.1.8. KURSUTVECKLING

8.3.1.9. PRODUKTION

8.3.1.10. SAMORDNANDE FÖR IKT-STÖD

8.3.1.10.1. KOORDINERA INTERNA MÖTEN

8.3.1.10.2. VISUALISERA ARBETSFLÖDEN

8.3.1.10.3. KOORDINERING MELLAN ANSVARSOMRÅDEN

8.4. REGELBUNDNA MÖTEN

8.4.1. OSS 1/V

8.4.2. UTV 2/MÅN

8.4.3. SANDÖ 1/MÅN

8.4.4. MSB-ÖVRIG

9. UTBILDNING

9.1. FORMALISERA

9.1.1. ANSTÄLLDA

9.1.1.1. CURSNET

9.1.1.2. ADOBE CONNECT

9.1.1.3. HANDLEDA PÅ DISTANS

9.1.1.3.1. Studiehandledning

9.1.1.4. FRUKOST/LUNCHMÖTEN

9.1.1.5. WEB 2.0 BLOGG/CAMTASIA MM

9.1.2. OSS SJÄLVA

9.2. TEKNIK/PEDAGOGIK/VERKSAMHET

10. PRODUKTION

10.1. MULTIMEDIALABB

10.1.1. PRODUCERA VIDEO, LJUD

10.1.2. REDIGERA

10.1.3. INSPELNING

10.2. FILMA FÖREDRAG

10.2.1. SANDÖ

10.2.2. MSB-ÖVRIG

10.3. LECTORA

10.4. BILD/VIDEOBANK

10.5. DOKUMENTERA ÖVNINGAR

10.6. DIGITALA LÄROMEDEL

11. BEHOV

11.1. KÄNNA AV

11.1.1. HUR?

12. OMVÄRLDSBEVAKNING

12.1. PEDAGOGIK

12.2. TEKNIK

13. SUPPORT

13.1. ÄRENDEHANTERING

13.1.1. OSS

13.1.1.1. VAD

13.1.1.1.1. FRONTER

13.1.1.1.2. ADOBE CONNECT

13.1.1.1.3. LECTORA

13.1.1.2. HUR

13.1.1.2.1. TELEFON

13.1.1.2.2. WEBB

13.1.1.2.3. FRONTER

13.2. GRÄNS SUPPORT/UPPDRAG

14. RÅDGIVNING

14.1. SANDÖ

14.2. MSB-ÖVRIG

15. ATT GÖRA

15.1. IDENTIFIERA BEHOV

15.2. JÄMFÖRA MED LSC

15.3. REALISM

15.4. REMISS

15.5. ROLLER/ANSVAR/ARBETSBESKRIVNING

15.6. NAMNFÖRSLAG

16. CLM SEPT 2011

16.1. Feedback nya lokaler-KLAR

16.2. CLM-projektet

16.3. Revidering Lectora

16.3.1. Björn visar - blås på

16.3.2. Framtida verktyg H/M

16.4. EU

16.4.1. Helena/Håkan N

16.5. Dialog m lärare?

16.5.1. Träffa lärare- SMO?

16.6. Virtuella miljöer - Marie/Helena

16.6.1. eLLUMINATE SEMINARIUM

16.7. Budget - ht 11 + Budget 2012 (1 veckan i oktober)

16.8. Kompetensutveckling

16.8.1. Elluminate Workshop?

16.8.2. Revinge (LILJA?), Sholm

16.8.3. Helena/Marie funderar

16.9. Marknadsföring

16.9.1. Helena/Marie

16.9.1.1. Blogg/Intranät

16.10. Sotarna?

16.11. Marie/Helenas bollar

16.11.1. komputveckling

16.11.2. ersättare Lectora/SKRUBBEN

16.11.3. Mobilt lärande

16.11.4. Pedagogiska e-möten

16.12. New Idea

16.12.1. New Idea

16.12.1.1. New Idea

17. Vad behövs för en bra nätkurs?

17.1. Examination

17.1.1. Vilken kunskap mäts?

17.2. Relevanta uppgifter

17.2.1. Fusk?

17.2.2. Variera mera

17.3. Kursinnehåll

17.3.1. Video

17.3.2. Text/bilder

17.4. Webbmöten

17.5. Röd tråd

17.5.1. Viktigt!

17.6. Tydliga mål i kursen

17.7. Vem, vad, hur, varför?

17.7.1. Vem ska lära sig?

17.7.2. Vad ska läras ut?

17.7.3. Hur ska det läras ut?

17.7.4. Varför ska det läras ut?

17.8. Teknik som fungerar!

17.8.1. Javastrul

17.9. Förklara upplägg (Studyguide)

17.10. Lägg upp till samarbete

17.11. Kontinuerlig feedback

17.12. Olika lärstilar