CLM-Centrum för Lärande & Media

EN TANKEKARTA ATT VÄLJA ARBETSOMRÅDEN FRÅN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CLM-Centrum för Lärande & Media by Mind Map: CLM-Centrum för Lärande & Media

1. Feedback L14

1.1. Fokus? Rummet ska användas på ett nytt sätt, inte traditionell undervisning

1.2. Hur ska denna lokal + verktyg introduceras till användarna?

1.3. Stöd - kontinuerligt stöd (manualer, exempel, inspiration samt personligt stöd)

1.4. Koppling mellan klassrum och användare som deltar via webben + videokonferens? Elluminatemöten, videokonferens

1.5. Utveckling - kontinuerlig översyn av pedagogiska och tekniska möjligheter

1.6. Kompatibilitet - hur ska denna lokal samarbeta m andra miljöer på MSB?

1.7. Ska grupprum + huvudrummet ha digitala whiteboards?

1.8. Tillgänglighet - för människor med olika former av funktionsnedsättning (syn, rörlighet, inlärningssvårigheter)

2. SYSTEM

2.1. ADOBE CONNECT

2.1.1. ROLLER

2.1.2. RUTINER

2.1.3. SUPPORT

2.1.4. FORTBILDNING

2.2. LECTORA

2.2.1. ROLLER

2.2.2. RUTINER

2.2.3. FORTBILDNING

2.2.4. SUPPORT

2.3. CURSNET/ FRONTER

2.3.1. CURSNET MSB

2.3.1.1. SUPPORT

2.3.1.1.1. STUDENTER

2.3.1.1.2. PERSONAL

2.3.1.1.3. SUPPORTRUMMET CURSNET

2.3.1.1.4. EPOST-->[email protected]

2.3.1.2. ROLLER

2.3.1.2.1. IKT-STÖD

2.3.1.2.2. LOKAL CURSNETSAMORDNARE

2.3.1.2.3. LOKAL CURSNETADMIN

2.3.1.2.4. LÄRARE

2.3.1.3. UTBILDNING

2.3.1.3.1. IKT-STÖD

2.3.1.3.2. LÄRARE

2.3.1.3.3. STUDENTER

2.3.1.3.4. ADMINISTRATÖRER

2.3.1.4. ADMINISTRATION

2.3.1.4.1. LOKAL CURSNETSAMORDNARE

2.3.1.4.2. LOKAL CURSNETADMIN

2.3.1.4.3. LÄRARE

2.3.1.4.4. IKT-STÖD

2.3.1.4.5. FLEXIADMIN

2.3.1.5. UTVECKLING

2.3.1.5.1. IKT STÖD

2.3.1.6. ORGANISATION

2.3.1.6.1. FÅ IN BEHOV FR. LÄRARE + STUDENTER

3. SAMORDNANDE

3.1. FÖR E-LÄRANDE VID MSB

3.2. Samarbete med IT-pedagog Revinge

4. ARBETSMODELL

4.1. TYDLIGHET/STRUKTUR

4.1.1. MAPPSTRUKTUR

4.1.2. DOKUMENTATION

4.1.3. ÖVERLAPPNING

4.2. KONTAKTYTA

4.2.1. EPOST, TELEFON, WEBB

4.2.2. PROCESSKARTA UPPDRAG

4.2.2.1. NYTT MATERIAL

4.2.2.1.1. MINDRE UPPDRAG

4.2.2.1.2. STÖRRE UPPDRAG

4.2.2.2. REVIDERING AV MATERIAL

4.2.2.2.1. MINDRE UPPDRAG

4.2.2.2.2. STÖRRE UPPDRAG

4.3. ROLLER

4.3.1. OMRÅDEN

4.3.1.1. FRONTER

4.3.1.2. ADOBE CONNECT

4.3.1.3. SUPPORT

4.3.1.4. UTBILDNING

4.3.1.5. RÅDGIVNING

4.3.1.6. MARKNADSFÖRING/BEHOV FRÅN MSB

4.3.1.7. OMVÄRLDSBEVAKNING

4.3.1.8. KURSUTVECKLING

4.3.1.9. PRODUKTION

4.3.1.10. SAMORDNANDE FÖR IKT-STÖD

4.3.1.10.1. KOORDINERA INTERNA MÖTEN

4.3.1.10.2. VISUALISERA ARBETSFLÖDEN

4.3.1.10.3. KOORDINERING MELLAN ANSVARSOMRÅDEN

4.4. REGELBUNDNA MÖTEN

4.4.1. OSS 1/V

4.4.2. UTV 2/MÅN

4.4.3. SANDÖ 1/MÅN

4.4.4. MSB-ÖVRIG

5. UTBILDNING

5.1. FORMALISERA

5.1.1. ANSTÄLLDA

5.1.1.1. CURSNET

5.1.1.2. ADOBE CONNECT

5.1.1.3. HANDLEDA PÅ DISTANS

5.1.1.3.1. Studiehandledning

5.1.1.4. FRUKOST/LUNCHMÖTEN

5.1.1.5. WEB 2.0 BLOGG/CAMTASIA MM

5.1.2. OSS SJÄLVA

5.2. TEKNIK/PEDAGOGIK/VERKSAMHET

6. OMVÄRLDSBEVAKNING

6.1. PEDAGOGIK

6.2. TEKNIK

7. ATT GÖRA

7.1. IDENTIFIERA BEHOV

7.2. JÄMFÖRA MED LSC

7.3. REALISM

7.4. REMISS

7.5. ROLLER/ANSVAR/ARBETSBESKRIVNING

7.6. NAMNFÖRSLAG

8. CLM SEPT 2011

8.1. Feedback nya lokaler-KLAR

8.2. CLM-projektet

8.3. Revidering Lectora

8.3.1. Björn visar - blås på

8.3.2. Framtida verktyg H/M

8.4. EU

8.4.1. Helena/Håkan N

8.5. Dialog m lärare?

8.5.1. Träffa lärare- SMO?

8.6. Virtuella miljöer - Marie/Helena

8.6.1. eLLUMINATE SEMINARIUM

8.7. Budget - ht 11 + Budget 2012 (1 veckan i oktober)

8.8. Kompetensutveckling

8.8.1. Elluminate Workshop?

8.8.2. Revinge (LILJA?), Sholm

8.8.3. Helena/Marie funderar

8.9. Marknadsföring

8.9.1. Helena/Marie

8.9.1.1. Blogg/Intranät

8.10. Sotarna?

8.11. Marie/Helenas bollar

8.11.1. komputveckling

8.11.2. ersättare Lectora/SKRUBBEN

8.11.3. Mobilt lärande

8.11.4. Pedagogiska e-möten

8.12. New Idea

8.12.1. New Idea

8.12.1.1. New Idea

9. VISION

9.1. MÅL

9.1.1. MÅLGRUPP

9.1.1.1. SMO-DISTANS

9.1.1.2. SANDÖ

9.1.1.3. MSB-ÖVRIG

10. MARKNADSFÖRING/SYNLIGGÖRA

10.1. MSB-SANDÖ

10.1.1. FYSISKA MÖTEN

10.1.1.1. RIKTA

10.1.1.2. DELTA

10.2. MSB

10.2.1. KONTAKTNÄT/NÄTVERKA

10.2.1.1. TOMMY SÖDERLUND, LILJA

10.2.2. STRATEGISKT ARBETE

10.2.3. IDENTIFIERA BEHOV

10.2.4. IT-AVD

10.2.5. PROJEKT

10.2.6. BLOGG

10.2.7. WEBBSIDA

10.2.8. UPPSÖKANDE

11. TEKNISK UTVECKLING

11.1. MOBILeLEARNING

11.2. SPEL

11.3. SIMULERING

11.4. KLASSRUM

12. PEDAGOGISK KURSUTVECKLING MED IKT

12.1. FÅNGA BEHOV

12.2. DELTA

12.3. METOD OCH TEKNIKSTÖD

12.4. UTVÄRDERA

13. PRODUKTION

13.1. MULTIMEDIALABB

13.1.1. PRODUCERA VIDEO, LJUD

13.1.2. REDIGERA

13.1.3. INSPELNING

13.2. FILMA FÖREDRAG

13.2.1. SANDÖ

13.2.2. MSB-ÖVRIG

13.3. LECTORA

13.4. BILD/VIDEOBANK

13.5. DOKUMENTERA ÖVNINGAR

13.6. DIGITALA LÄROMEDEL

14. BEHOV

14.1. KÄNNA AV

14.1.1. HUR?

15. SUPPORT

15.1. ÄRENDEHANTERING

15.1.1. OSS

15.1.1.1. VAD

15.1.1.1.1. FRONTER

15.1.1.1.2. ADOBE CONNECT

15.1.1.1.3. LECTORA

15.1.1.2. HUR

15.1.1.2.1. TELEFON

15.1.1.2.2. WEBB

15.1.1.2.3. FRONTER

15.2. GRÄNS SUPPORT/UPPDRAG

16. RÅDGIVNING

16.1. SANDÖ

16.2. MSB-ÖVRIG

17. Vad behövs för en bra nätkurs?

17.1. Examination

17.1.1. Vilken kunskap mäts?

17.2. Relevanta uppgifter

17.2.1. Fusk?

17.2.2. Variera mera

17.3. Kursinnehåll

17.3.1. Video

17.3.2. Text/bilder

17.4. Webbmöten

17.5. Röd tråd

17.5.1. Viktigt!

17.6. Tydliga mål i kursen

17.7. Vem, vad, hur, varför?

17.7.1. Vem ska lära sig?

17.7.2. Vad ska läras ut?

17.7.3. Hur ska det läras ut?

17.7.4. Varför ska det läras ut?

17.8. Teknik som fungerar!

17.8.1. Javastrul

17.9. Förklara upplägg (Studyguide)

17.10. Lägg upp till samarbete

17.11. Kontinuerlig feedback

17.12. Olika lärstilar