Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Základné pojmy informatiky by Mind Map: Základné pojmy informatiky
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Základné pojmy informatiky

Informácia

Analógové

Digitálne

Digitalizácia

Primárna

Sekundárna

Údaje

Spracovanie

Kódovanie

Kódovanie

Šifrovanie

Komunikácia