Základné pojmy informatiky

Create a To-Do list for your upcoming tasks

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Základné pojmy informatiky by Mind Map: Základné pojmy informatiky

1. Informácia

1.1. Analógové

1.2. Digitálne

1.2.1. Základná jednotka informácie je 1 bit (b)

1.2.1.1. 0

1.2.1.2. 1

2. Digitalizácia

2.1. Primárna

2.2. Sekundárna

3. Údaje

4. Spracovanie

5. Kódovanie

5.1. Kódovanie

5.2. Šifrovanie

6. Komunikácia