Моделювання інформаційних систем

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Моделювання інформаційних систем by Mind Map: Моделювання інформаційних систем

1. IDEF0

1.1. Стрілки типізації інформації

1.1.1. Input - Вхід

1.1.2. Control - управління

1.1.3. Output - вихід

1.1.4. Mechanism - виконуючий механізм

1.2. Види зв'язків

1.2.1. Вихід - Вхід

1.2.2. Вихід - Управління

1.2.3. Вихід - Механізм виконання

1.2.4. Вихід - Зворотній зв'язок на управління

1.2.5. Вихід - Зворотній зв'язок на вхід

2. DFD

2.1. Стрілки інформації

2.1.1. Input - Вхід

2.1.2. Output - вихід

2.2. + Типи

2.2.1. Сховища даних

2.2.2. Зовнішні сутності

2.3. Побудова діаграм

2.3.1. 1) модель фізичної реалізації існуючої системи

2.3.2. 2) Логічна модель для моделювання основних вимог реальної системи

2.3.3. 3) Логічна модель для відображення основних параметрів розроблюваної системи

2.3.4. 4) Фізична модель , що реалізує логічну модель нової системи

2.4. Альтернатива побудови діаграм

2.4.1. 1) Логічна модель, що відображає систему як набір дій і описує , що повинна робити система

2.4.2. 2) Модель оточення , що описує систему як об'єкт, який відповідає на події , що породжуються зовнішніми сутностями .

2.4.3. 3) Модель поведінки , що показує , як система обробляє ті чи інші події.

3. SADT

3.1. Етапи моделювання

3.1.1. Опитування експертів

3.1.2. Створення діаграм і моделей

3.1.3. Розповсюдження документації

3.1.4. Оцінка адекватності моделей і прийняття їх для подальшого використання

3.2. Фази створення системи

3.2.1. Аналіз

3.2.2. Проектування

3.2.3. Реалізація

3.2.4. Об’єднання

3.2.5. Тестування

3.2.6. Установка

3.2.7. Експлуатація

3.3. Причини проблем

3.3.1. Невідповідність позначеним вимогам до системи

3.3.2. Неадекватне або некоректне проектування системи

3.3.3. Неадекватна продуктивність системи

3.3.4. Неправильна розробка інтерфейсу «людина - система»

4. IDEF3

4.1. Діаграма опису послідовності етапів процесів

4.1.1. Роботи (boxes, activities)

4.1.2. Стрілки або зв'язки

4.1.3. перехрестя

4.1.4. Об'єкти силок

4.1.5. Одиниця поведінки

4.1.6. Розкладання

4.1.7. Розробка

4.2. Діаграма мережі Трансформації стану об'єкту