Założenia programowe

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Założenia programowe by Mind Map: Założenia programowe

1. Elektorat

1.1. tradycyjny proletariat

1.2. prekariat, (ludzie bez:)

1.2.1. 1. Gwarancji rynku pracy, czyli odpowiednich możliwości pracy; 2. Gwarancji zatrudnienia – odpowiednia ochrona pracownika przed zwolnieniem i stosowne dostosowanie w tym względzie przepisów prawnych; 3. Gwarancji pracy – gwarancja związana z wykonywaniem danej pracy, z pewnością wykonywania takich, a nie innych obowiązków; 4. Gwarancji bezpieczeństwa w pracy – szeroko pojęta ochrona zdrowia pracownika; 5. Gwarancji reprodukcji umiejętności – zapewnienie nauki zawodu, szkoleń, jak i właściwego wykorzystania nabytych umiejętności w pracy; 6. Gwarancji dochodu – dopasowana do wykonywanej pracy stała pensja; 6. Gwarancji reprezentacji – gwarancja przedstawicielstwa interesów pracownika, na przykład bycie członkiem niezależnego związku zawodowego

1.3. inni wrażliwi społecznie

1.4. to powinni być sojusznicy wyborczy, a na pewno nie zagorzali przeciwnicy - tak naprawdę zmierzamy przecież do podobnego celu...

2. PRAWO DO PRZEŻYCIA jako podstawowe prawo człowieka i elementarny wyraz Sprawiedliwości Społecznej

2.1. Bezwarunkowy Dochód Podstawowy jako teoretycznie najlepszy sposób zapewnienia tego prawa

2.1.1. wyższe zasiłki, renty i emerytury oraz ubezpieczenie od bezrobocia i inne metody gwarantujące OBECNIE w praktyce PRAWO DO PRZEŻYCIA

2.2. Wyższa płaca minimalna

2.2.1. Likwidacja umów "śmieciowych"

2.2.1.1. Likwidacja wyzysku w specjalnych strefach ekonomicznych

2.3. Ubezpieczenie i świadczenia zdrowotne dla każdego

2.3.1. 2-krotnie większe środki na służbę zdrowia

2.3.2. bez EWUS

2.4. Prawny zakaz eksmisji na bruk

2.4.1. Zakaz odłączania prądu w zimie

3. Postulaty szczegółowe RUCHU LEWICY

3.1. Praca i ubezpieczenie społeczne

3.2. Gospodarka i sprawiedliwość społeczna

3.3. Sektor publiczny

3.4. Demokracja i administracja

3.5. Polityka międzynarodowa

3.6. Kultura społeczna i prawna

3.7. Zrównoważony rozwój, rolnictwo i ekologia

4. Aktywni OBYWATELE jako gwarancja Sprawiedliwości Społecznej

4.1. Finansowanie partii poprzez kwotowe odliczenie podatkowe przy rozliczeniu PIT (lub w inny sposób odzwierciedlający coroczną wolę obywateli, a nie premiujący zwycięzców wyborczych)

4.1.1. Likwidacja lub obniżenie progów wyborczych do Sejmu

4.2. Rozwój mechanizmów partycypacji obywatelskiej (referenda, budżety itp.)

4.3. Wzmocnienie pozycji i siły ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH oraz stowarzyszeń zawodowych

4.3.1. Wspieranie wszelkich instytucji społecznych (stowarzyszenia, fundacje) oraz religijnych (kościoły, zakony) w ich działalności społecznej i charytatywnej

5. Aktywne i skuteczne PAŃSTWO jako narzędzie Sprawiedliwości Społecznej

5.1. Opodatkowanie korporacji i banków

5.1.1. Wyższe i progresywne podatki od bogatszych

5.2. Prostszy system podatkowy

5.2.1. Nowa ustawa o zamówieniach publicznych

5.3. Budowa mieszkań komunalnych (tzw. 500 mln zł)

5.3.1. Ulgi podatkowe na cele mieszkaniowe

5.4. Surowsze i skuteczniejsze karanie przestępstw

5.4.1. podatkowych

5.4.1.1. korupcji

5.4.2. finansowania partii przez biznes

5.4.3. dotyczących łamania Prawa Pracy

5.5. Rozwój sektora usług publicznych

5.5.1. Inwestycje w komunikację masową

5.5.1.1. Odzyskanie bankowości

5.6. Odbudowa szkolnictwa zawodowego

5.6.1. odbudowa techników

5.6.1.1. Podręczniki zapewniane przez szkoły

5.7. Odbudowa edukacji kulturalnej

5.7.1. Edukacja seksualna

5.8. zmiana sposobu finansowania uczelni

5.8.1. Wzmocnienie systemów stypendialnych

6. INNE

6.1. Neutralność i tolerancja światopoglądowa

6.2. Walka ze wszelkimi innymi wykluczeniami i nieprawiedliwością

7. inaczej: (do godnego życia, do bezpieczeństwa socjalnego)

8. Postulaty szczegółowe zebrane przez Michała Iljina

9. TU KLIKNIJ ABY PRZEJŚC DO MAPY RSS - Dlaczego my?

10. Postulaty szczegółowe wg Bogdana J Hilczera

11. Propozycje Pracowniczej Demokracji dla RSS