Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Landbouw by Mind Map: Landbouw
4.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

Landbouw

vroege middeleeuwen

ca.500 - ca.1000

weinig opbrengsten

weinig geschikte landbouwgrond, bossen en wouden, moerassen

ongunstig klimaat, te koud

primitieve landbouwtechnieken, haakploeg, slechte bespanning lastdieren, tweeslagstelsel, land werd verdeeld in twee stukken; afwisselend: één bebouwd , één braakland, doel: grond minder snel uitputten, landbouwwerktuigen vaak nog uit hout gemaakt

late middeleeuwen

ca.1000 - ca. 1450

stijging van de opbrengsten

meer geschikte landbouwgrond, bossen werden gerooid, inpoldering

gunstiger klimaat, warmer

nieuwe landbouwtechnieken, keerploeg, haam, drieslagstelsel, land werd verdeeld in drie slagen, verfijning tweeslagstelsel, afwisseling: wintergraan - zomergraan - braakland, karrenploeg, bemesting

gevolg, meer eten, ontstaan van de steden

Het domaniaal stelsel

omschrijft de organisatie van een middeleeuws domein

vroonhof, eigendom van de landheer

mansi, kleine boerderijen, bewoond door pachters

gemeenschappelijke gronden, bv. dries, driehoekig perceel grond, omringd door bomen, drinkpoel

bossen, weideland, steengroeves, kleiputten, het domein was zelfvoorzienend, autarkie