Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tiimi 4 by Mind Map: Tiimi 4

1. Teema 3

1.1. Reflektio osuutta elävöittää mukavasti aiheeseen sopiva sarjakuva.

1.2. Reflektio osuudessa tuotte hyvin esille ymmärryksenne artikkelista ja mielipiteitänne, olisin kaivannut vähän enemmän omaa syvällisempää pohdintaa kommenttienne tueksi

2. Teema 4

2.1. Asiantuntijuutta olitte käsitelleet jo aiemmin, joten on ymmärrettävää, että se jää tässä vähemmälle. Olisitte kuitenkin voineet käsitellä sitä tässä kohtaa enemmän luennolla jaetun artikkelin näkökulmasta.

3. Pohdinta

3.1. Koko tiedekirjan sisältöä koskevaa pohdintaa teillä ei tässä ollut, mutta sensijaan reflektoitte työtapaa. Olisi ollut kiva lukea pääkohdat siitä, mitä kustakin aiheesta teille on jäänyt parhaiten mieleen.

4. Rakenteesta

4.1. Lukemista olis helpottanut jos olis ollu yhden linkin takana koko kirja

4.2. Mielenkiintoista lisää toi linkki blogiinne

4.3. Yksi suositus oli että lähteet olisi olleet omana sivunaan. Joka on yleinen käytäntö, Mutta omakohtaisesti pidin tästä, sillä lähteet on helposti samantien löydettävissä saman luvun alla.

4.4. Pidin erityisesti liitämistänne sarjakuvista. Ne toivat keveyttä lukemisiin ja olivat hyviä oivalluksia aiheeseen liittyen.

5. Lähteet

5.1. Teeman 1 osalta lähteiden käyttö monipuolista, mutta muissa teemoissa niukempaa. Olisin kaivannut enemmän lähteitä, niin luennolla käytettyjä kuin muuta kurssimateriaalia

5.2. Omana lukuna olisi voinut olla vielä lisäksi koottuna kaikki lähteet

6. Teema 1

6.1. Syventymisvaiheessa aika lyhyesti kävitte läpi oppimiskäsitykset. Mm. kognitiivista käsitystä ette käsitelleet vaikka johdannossa lupailitte.

6.2. Lähteinä mielummin ensikäden lähteitä kuin URL - varsinkin aiheesta, josta sitä on paljon löydettävissä

6.3. Teknologian opetuskäyttö kappaleessa on jo käytetty monipuolisemmin ja hyviä lähteitä

6.4. Hienosti reflektoitu, paljon omaa syvällistäkin pohdintaa!

7. Teema 2

7.1. mielenkiintoinen lähestymistapa ja orientaatiossa perustelette valintanne hyvin.

7.2. Orientaatiovaiheessa tuotte myös hyvää omaa kriittistä näkemystänne esille

7.3. Reflektiossa tuotte hyvin esille asiaan perhetyneisyytenne, omaa pohdintaa ja asian syvällistäkin tarkastelua