Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Tiimi 4 by Mind Map: Tiimi 4
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Tiimi 4

Rakenteesta

Lukemista olis helpottanut jos olis ollu yhden linkin takana koko kirja

Mielenkiintoista lisää toi linkki blogiinne

Yksi suositus oli että lähteet olisi olleet omana sivunaan. Joka on yleinen käytäntö, Mutta omakohtaisesti pidin tästä, sillä lähteet on helposti samantien löydettävissä saman luvun alla.

Pidin erityisesti liitämistänne sarjakuvista. Ne toivat keveyttä lukemisiin ja olivat hyviä oivalluksia aiheeseen liittyen.

Lähteet

Teeman 1 osalta lähteiden käyttö monipuolista, mutta muissa teemoissa niukempaa. Olisin kaivannut enemmän lähteitä, niin luennolla käytettyjä kuin muuta kurssimateriaalia

Omana lukuna olisi voinut olla vielä lisäksi koottuna kaikki lähteet

Teema 1

Syventymisvaiheessa aika lyhyesti kävitte läpi oppimiskäsitykset. Mm. kognitiivista käsitystä ette käsitelleet vaikka johdannossa lupailitte.

Lähteinä mielummin ensikäden lähteitä kuin URL - varsinkin aiheesta, josta sitä on paljon löydettävissä

Teknologian opetuskäyttö kappaleessa on jo käytetty monipuolisemmin ja hyviä lähteitä

Hienosti reflektoitu, paljon omaa syvällistäkin pohdintaa!

Teema 2

mielenkiintoinen lähestymistapa ja orientaatiossa perustelette valintanne hyvin.

Orientaatiovaiheessa tuotte myös hyvää omaa kriittistä näkemystänne esille

Reflektiossa tuotte hyvin esille asiaan perhetyneisyytenne, omaa pohdintaa ja asian syvällistäkin tarkastelua

Teema 3

Reflektio osuutta elävöittää mukavasti aiheeseen sopiva sarjakuva.

Reflektio osuudessa tuotte hyvin esille ymmärryksenne artikkelista ja mielipiteitänne, olisin kaivannut vähän enemmän omaa syvällisempää pohdintaa kommenttienne tueksi

Teema 4

Asiantuntijuutta olitte käsitelleet jo aiemmin, joten on ymmärrettävää, että se jää tässä vähemmälle. Olisitte kuitenkin voineet käsitellä sitä tässä kohtaa enemmän luennolla jaetun artikkelin näkökulmasta.

Pohdinta

Koko tiedekirjan sisältöä koskevaa pohdintaa teillä ei tässä ollut, mutta sensijaan reflektoitte työtapaa. Olisi ollut kiva lukea pääkohdat siitä, mitä kustakin aiheesta teille on jäänyt parhaiten mieleen.