Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tiimi 7 by Mind Map: Tiimi 7

1. Teema 3

1.1. Teema on esitetty tiiviisti mutta olennainen esiin tuomalla.

1.2. Lähteitä käytetty mallikelpoisesti, luennon materiaalit ja kurssimateriaali

1.3. Pohdinta on paras osuus ja siinä on hyvää kriittistä ja syvällistä asian tarkastelua

2. Teema 4

2.1. Olette käsitelleet hyvin luentoon liittyvän teeman, mutta luentoon liittyvä artikkeli on jäänyt kovin vähäiselle huomiolle.

2.2. Pohdinnassa tuotte hyvin esiin lisätutkimusten tarpeen, mutta muilta osin tämän teeman pohdinta jää köykäisemmäksi kuin aiemmat

3. Koko tiedekirjan pohdinta

3.1. Kokoatte hyvin koko kirjan sisällön ja vielä olette lisänneet omia näkemyksiänne ja reflektiotanne tähänkin pohdintaosuuteen

4. Teema 5

4.1. Asiantuntijuutta olette käsitelleen mukavan laajasti ja monipuolisesti. Selkeä otsikointi tässäkin helpottaa lukijaa ja tekee etenmisestä loogisen.

4.2. Pohdintanne on mielenkiintoinen, omia näkemyksiänne syvällisesti esille tuovaa ja kriittistä!!

5. Otsikko ja sisällysluettelo

5.1. Hyvä kirjaa kuvaava otsikko ja kattava sisällysluettelo innostaa lukemaan kirjaa!

6. Johdanto

6.1. Helppolukuisesti kirjoitettu johdanto joka antaa hyvä käsityksen mitä kirja käsittelee ja miten asioita käsittelette orientaation, syventämisen ja reflektion kautta.

7. Teema 1

7.1. Oppimisteoreettinen tarkastelu hyvässä suhteessa merkittävämpään eli pohdintaan. Ytimekkäästi tärkeimmät asiat tulevat esille ja painotus pohdinnassa. Pohdinnassa on hyvin nivottu yhteen koko luvun sisältä ja idea.

7.2. Orientaatio aiheeseen mielenkiintoinen, tuotte hyvin esille aikaisemman tiedon aiheesta sekä mielipiteitänne

7.3. Lähteitä olette käyttäneet monipuolisesti, niin luentomateriaaleja kuin kurssimateriaaliakin

8. Teema 2

8.1. Linkitykset muille sivuilla antavat hyvää lisämateriaalia kirjan sisällön tueksi

8.2. Hyvät otsikoinnit tekevät lukemisen mielekkääksi ja etenemiseen loogisuutta!!

8.3. Hyvin merkityt lähteet ja hyvin tiivistetty oleellinen osa raportista

8.4. Kiitettävästi omaa pohdintaa mukana

8.5. Lähteet kivasti myös jokaisen kirjan luvun lopussa helpottavat niiden löytämistä. Ja lisäksi ne löytyy vielä omana sivunaan niinkuin olis suositus :)