Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Tiimi 7 by Mind Map: Tiimi 7
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Tiimi 7

Otsikko ja sisällysluettelo

Hyvä kirjaa kuvaava otsikko ja kattava sisällysluettelo innostaa lukemaan kirjaa!

Johdanto

Helppolukuisesti kirjoitettu johdanto joka antaa hyvä käsityksen mitä kirja käsittelee ja miten asioita käsittelette orientaation, syventämisen ja reflektion kautta.

Teema 1

Oppimisteoreettinen tarkastelu hyvässä suhteessa merkittävämpään eli pohdintaan. Ytimekkäästi tärkeimmät asiat tulevat esille ja painotus pohdinnassa. Pohdinnassa on hyvin nivottu yhteen koko luvun sisältä ja idea.

Orientaatio aiheeseen mielenkiintoinen, tuotte hyvin esille aikaisemman tiedon aiheesta sekä mielipiteitänne

Lähteitä olette käyttäneet monipuolisesti, niin luentomateriaaleja kuin kurssimateriaaliakin

Teema 2

Linkitykset muille sivuilla antavat hyvää lisämateriaalia kirjan sisällön tueksi

Hyvät otsikoinnit tekevät lukemisen mielekkääksi ja etenemiseen loogisuutta!!

Hyvin merkityt lähteet ja hyvin tiivistetty oleellinen osa raportista

Kiitettävästi omaa pohdintaa mukana

Lähteet kivasti myös jokaisen kirjan luvun lopussa helpottavat niiden löytämistä. Ja lisäksi ne löytyy vielä omana sivunaan niinkuin olis suositus :)

Teema 3

Teema on esitetty tiiviisti mutta olennainen esiin tuomalla.

Lähteitä käytetty mallikelpoisesti, luennon materiaalit ja kurssimateriaali

Pohdinta on paras osuus ja siinä on hyvää kriittistä ja syvällistä asian tarkastelua

Teema 4

Olette käsitelleet hyvin luentoon liittyvän teeman, mutta luentoon liittyvä artikkeli on jäänyt kovin vähäiselle huomiolle.

Pohdinnassa tuotte hyvin esiin lisätutkimusten tarpeen, mutta muilta osin tämän teeman pohdinta jää köykäisemmäksi kuin aiemmat

Koko tiedekirjan pohdinta

Kokoatte hyvin koko kirjan sisällön ja vielä olette lisänneet omia näkemyksiänne ja reflektiotanne tähänkin pohdintaosuuteen

Teema 5

Asiantuntijuutta olette käsitelleen mukavan laajasti ja monipuolisesti. Selkeä otsikointi tässäkin helpottaa lukijaa ja tekee etenmisestä loogisen.

Pohdintanne on mielenkiintoinen, omia näkemyksiänne syvällisesti esille tuovaa ja kriittistä!!