כיתה הפוכה: לאומיות ומדינות לאום

שימושים אפשריים בסרטון כיתה הפוכה באזרחות סביב סרטון בנושא לאומיות ומדינות לאום

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
כיתה הפוכה: לאומיות ומדינות לאום by Mind Map: כיתה הפוכה: לאומיות ומדינות לאום

1. אפשר להעלות דגלים של מדינות שונות ולשאול מהו סוג הלאומיות בכל אחת מהמדינות לפי הדגל. למשל בריטניה, ישראל. ענבל מאור

1.1. לאחר הדיון הייתי מבקשת מהתלמידים דוגמאות לסוגי מדינות: מדינת לאום, מדינה דו לאומית, מדינה רב לאומית, למדינה בה הלאומיות האתנית תרבותית היא מרכיב הזהות העיקרית ולמדינה בה הלאומיות המדינתית היא מרכיב הזהות העיקרי. הדוגמאות נועדו כדי לוודא הבנה של התלמידים. ענבל מאור,

1.2. הייתי מעלה מאמרים כמו למשל מאמר של שלמה אבינרי ושואלת מהם היסודות האתניים שבאים לידי ביטוי במאמר. מאור ענבל

1.3. אפשר להעלות הצעות חוק שנויות במחלוקת בעניין הלאום כמו למשל הטלת מגבלות על הסדר מעמדם של מי שאינם יהודים בישראל. ענבל מאור

1.4. אפשר לערוך השוואה בין לאומיות אתנית תרבותית ללאומיות מדינתית. ענבל מאור

1.5. אפשר להקיא טקסטים שבם מתאר אופי המדינה ולשאול איזה סוג לאומיות מאפיין אותה. גל

2. הבאת תמונות לכיתה של אוכלוסיות שונות ואו משפטים שבהם יש הגדרות שונות למושג לאום וזאת כיד לעשות אבחנה בין קבוצת לאום ולאומיות אתנית ולאומיות פוליטית יוכי סויסה

3. לאחר הצפייה המוקדמת בסרטון, הייתי מעלה בכיתה שאלות לדיון: מה הביא בני אדם להקים מדינה? מהם השלבים בהקמת מדינה? או מה קדם למה - קיומו של עם או קיומה של מדינה? מה המשמעות של אדם שאומר אני ישראלי? אני בריטי? מה משותף לכל היהודים? ענבל מאור

4. הצעה לפעילות קצת אחרת : לחלק את הכיתה למספר קבוצות לפי סוגי מדינות הלאום. כל קבוצה מקבלת הנחיה להקים מדינה חדשה לפי הנחיות שיתאמו למדינה מסוג שונה , המדינה צריכה להיות מבוססת על לאומיות אתנית או מדינתית . על הקבוצה לכתוב בפירוט רב ככל האפשר על המדינה החדשה ,להמציא לה שם ,המנון דגל מדוע הוקמה למי מיועדת וכו'. לאחר מכן להציג אותה לכיתה ,הכיתה צריכה לנחש באיזו סוג מדינה מדובר. אפשר לשלב גם את נושא חמשת התנאים לקיום מדינה (נדב שיש)

5. ניתוח טקסטים (שנכתבו על-ידי המורה או מהעיתונות) בקבוצות על מדינות שונות, תיאור אוכלוסיתן ומאפייני המדינה. על תלמידי הקבוצה להוציא את המאפיינים, לזהות את לאומיות המדינה וניתן להוסיף שאלה של חשיבה ביקורתית- כגון: מה הבעייתיות האפשרית הנגזרת מאיפינה זה של המדינה? כיצד המדינה מתמודדת עם הבעייתיות? נסיונות למצוא פתרונות בעבור המדינה וכו'. העבודה תוצג בפני תלמידי הכיתה. בעבודה כזו ניתן למצוא גם מענה לשונות. (הדר גרינשפן).

5.1. מצרפת לינק לכתבה שפורסמה לפני מספר ימים על מחאת הצ'רקסים מול שגרירות רוסיה בישראל- שאיפת הצ'רקסים ללאומיות: (לירון ששי) http://www.haaretz.co.il/magazine/zifferland/.premium-1.2250384

5.2. לינק נוסף למאמר דעה העוסק בשתי מדינות לאום בארץ ישראל: מדינת לאום פלסטינית ומדינת לאום יהודית. המאמר ארוך אך - http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4491278,00.html ניתן לערוך אותו (לירון ששי) ולצרף לו דף הנחיה עם שאלות לעבודה בקבוצות

6. הייתי שואלת את התלמידים איך הם היו רוצים לראות את מדינת ישראל היום, באיזה סוג של מדינת לאום. או אפילו הייתי נותנת להם את הסוגים והם היו צריכים למצוא איזה אנשים היו רוצים לראות את ישראל (איזה קבוצות בחברה) באיזה סוג של מדינת לאום. בילי אסף.

7. פעם הראו לנו באיזו השתלמות ואני השתמשתי בזה השנה, את הגבולות ביבשת אפריקה, כשהם ישרים כמו סרגל וזאת בגלל שבאמת סרטטו אותם בסרגל, זכר לחלוקה בין המעצמות האירופאיות, דבר שמראה לנו שבמדינות באפריקה אין לאומיות אתנית אלא פוליטית, יכול להיות עם שחצוי בין שתי מדינות, חצי מהעם יהיה שייך למדינה א' והחצי השני למדינה ב'. בילי אסף.

8. לאה זזון: הרעיון הוא של אחד החברים בקבוצת הפייסבוק למורים להיסטוריה. לבקש מהתלמידים להקים מדינה, ליצור דגל, המנון, שפה, מפה דימיונית למיקומה הגאוגרפי, ללאום היושב בחבל ארץ זה, לתת שם למדינה, לרשום את הקבוצות השונות הגרות במדינה, גיבורים היסטוריים וארועים מרכזיים שדבשו לאומיות במאפיינים תרבותיים, פוליטיים וחברתיים.

9. לרשום על הלוח מה משותף למרבית האזרחים של מדינת ישראל. ועל התלמידים להגיע לכך שישראל היא מדינת לאום אתנית תרבותית ולשאול אותם מה משותף למרבית האזרחים בארצות הברית ושם הם צריכים להסיק שזו מדיניות מדינתית פוליטית ולאחר מכן לעשות תרשים על הלוח של סוגי הלאומיות. סיגל טל

10. הצעה לפעילות: להשמיע שירים מוכרים+חלוקת המילים ולשאול- איזה סוג לאומיות הם מביעים או מהם הביטויים בשיר המביעים לאומיות פוליטית/אתנית (בכיתה חלשה יותר). השירים: בואו נצעד לשלום/אביב גפן ,שלום לך ארץ נהדרת/אילן גולדהירש ששר יהורם גאון. (עליזה טל)

11. הצפה ריגושית

12. מאפייני הוראת אזרחות

12.1. דינמיות

12.2. הבחנה בין עמדה לדיעה

12.3. מושגים מופשטים ותהליכים מורכבים

12.4. פער בין תיאוריה למציאות

12.5. הוראת נושאים שנויים במחלוקת

12.6. סוגיות שאינן חד משמעיות

12.7. הצפה ריגושית

13. מאפייני כיתה הפוכה

13.1. הקניית חומר לימודי

13.2. יוצרים עניין

13.3. נועדו לצפייה מוקדמת

13.4. מתאימים לתלמידים ברמות שונות

14. המורה תצייר טבלה על הלוח ותרשום יהודים וערבים. תשאל מה משותף לכל היהודים ותעשה רשימה ומה משותף לכל הערבים. תגיע למסקנה עם התלמידים ולהגדרה של קבוצה אתנית בעלת מאפיינים משותפים כגון: שפה תרבות הסטוריה מנהגים וכו'. לאחר מכן המורה תשאל את התלמידים מה ההבדל בין קבוצה אתנית לקבוצת לאום?תגדיר את המושגים ותסביר את ההבדל בין קבוצה אתנית לקבוצת לאום שהוא ה שאיפה להגדרה עצמית. ומשם תגיע להגדרות של לאומיות אתנית תרבותית ולאומית פוליטית מדינתית ע"י תרשים זרימה. אירמה אדיר