Комп'ютерні мережі

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Комп'ютерні мережі by Mind Map: Комп'ютерні мережі

1. за призначенням мережі

1.1. інформаційні

1.2. обчислювальні

1.3. інформаційно-обичлювані

2. за правом доступу

2.1. персональні

2.2. корпоративні

2.3. загального використання

3. мережні топології

3.1. зірка

3.2. шина

3.3. кільце

3.4. сітка

4. апаратне забезпечення

4.1. комутаційне обладнання

4.1.1. мережеві адаптери

4.1.2. повторювачі

4.1.3. концентратори (hubs)

4.1.4. комутатори

4.1.5. мости

4.1.6. маршрутизатори

5. за середовищем передавання

5.1. бездротове

5.1.1. Супутникові технології

5.1.2. Технології радіозв’язку

5.1.2.1. Wi-Fi

5.1.2.2. WiMax

5.1.2.3. Bluetooth

5.1.3. інфрачервоне випромінюван- ня

5.2. дротове

5.2.1. коаксіальний кабель

5.2.2. оптико-волоконні кабелі

5.2.3. вита пара

6. за теріторіальним розміщенням

6.1. глобальні (WAN)

6.2. локальні (LAN)

6.3. регіональні (міські)

7. за швидкістю передачі даних

7.1. низькошвидкісні( до 10 Мбіт,с)

7.2. середньошвидкісні (до 100 Мбіт/с)

7.3. високошвидкісні (до 1000 Мбіт/с)

8. за розподілом функцій

8.1. однорангові

8.2. з виділеним мережі

9. мережеві протоколи

9.1. TCP/IP

9.2. Ethernet

9.3. WAP

9.4. Wi-Fi

9.5. WiMAX, Mobile WiMAX i Mobile-Fi

9.6. Bluetooth