UČENJE NA DALJINU

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
UČENJE NA DALJINU by Mind Map: UČENJE NA DALJINU

1. Sudionici

1.1. Osobe koje kreiraju i dijele materijale za učenje

1.2. Tutori (mentori, nastavnici)

1.3. Polaznici (učenici)

1.3.1. Netradicionalni studenti

2. Vrednovanje tečaja i studija na daljinu

2.1. Sadržaj

2.2. Vrijeme

2.3. Troškovi

2.4. Tehnički zahtjevi

3. Vrste

3.1. Dopisni tečajevi

3.2. Tečajevi preko radijskih ili TV programa

3.3. Telekonferencije i videokonferencije

3.4. Korištenje računala

3.5. Internet i WWW

4. Kriteriji za uspješnu organizaciju

4.1. Polaznici

4.1.1. Kome treba tečaj?

4.1.2. Gdje i kada ga može pohađati?

4.1.3. Koja je razlika od drugih tečajeva?

4.2. Sadržaj tečaja

4.2.1. Na čemu se zasniva (činjenice ili grupni rad)?

4.2.2. Kada će se koristiti grupne aktivnosti, a kada individualne?

4.2.3. Koja je osnovna metoda učenja?

4.3. Vizualna prezentacija sadržaja tečaja

4.4. Količina interaktivnosti

4.4.1. Kada su potrebne diskusije?

4.4.2. Koji će se tip komunikacije koristiti?

4.4.3. Kakva će biti pravila za komunikaciju?

4.5. Tehnički uvjeti i alati potrebni za tečaj

4.5.1. Koji tip učenja najbolje odgovara?

4.5.2. Koja tehnologija stoji na raspolaganju?

4.5.3. Kako će se tehnologija mijenjati u budućnosti?

4.5.4. Troškovi tečaja

4.5.5. Suradnja s drugim institucijama ili kompanijama?

4.6. Kvaliteta tečaja

4.6.1. Objaviti rezultate vrednovanja tečaja od drugih stručnjaka i od polaznika

5. MJEŠOVITO UČENJE

5.1. Osnovno

5.1.1. Mješovito učenje je izvođenje obrazovnih programa djelomično online, a djelomično na tradicionalan način u f2f okruženju.

5.1.2. Spajanje više elemenata u jedno

5.1.2.1. online obrazovno okruženje i klasično f2f okruženje

5.1.2.2. online metode s tradicionalnim metodama poučavanja i učenja

5.1.2.3. mediji za dostavljanje sadržaja za učenje

5.1.3. Primjena

5.1.3.1. kreirati formalni program osposobljavanja nastavnika za učenje mješovitih predmeta

5.1.3.2. osigurati nastavnicima potrebne resurse da svoje predmete pripreme za mješovito učenje

5.1.3.3. pripremiti studente da uspješno uče mješovite kolegije

5.2. Kriteriji dizajniranja

5.2.1. sadržaj treba biti kvalitetno i zanimljivo prezentiran

5.2.2. "manje je više"

5.2.3. stil pisanja pristupačan polaznicima

5.2.4. ponuditi reference na druga web sjedišta

5.2.5. posvetiti pažnju grafičkom dizajnu

5.2.6. pažljivo s grafikom, animacjama i drugim multimedijskim elementima

5.3. Prednosti

5.3.1. prilagođeno pojedincu

5.3.2. fleksibilnost mješovitog modela

5.3.3. interakcija između studenata i studenata i nastavnika

5.3.4. materijali za učenje uvijek dostupni

5.3.5. korištenje različite tehnologije

5.4. Pristupi

5.4.1. Slijedni model

5.4.1.1. definiran početak i kraj (linearnost)

5.4.1.2. kontrola pridržavanja rokova

5.4.1.3. čvrsto strukturiran program

5.4.1.4. striktno držanje pravila

5.4.1.5. stalna podrška tutora

5.4.1.6. studenti moraju sudjelovati u svim aktivnostima

5.4.2. Modularni model

5.4.2.1. linearnost s opcionalnim dodatnim materijalima

5.4.2.2. svi resursi opcionalni

5.4.2.3. lako se kreira i mijenja

5.4.2.4. korištenje jednog primarnog stila učenja

5.4.2.5. studenti preuzimaju odgovornost za učenje

6. Osnovno

6.1. Učenje na daljinu je obrazovanje ili obuka koja se nudi učenicima na različitom mjestu odnosno fizički udaljenima od učitelja ili izvora informacija.

6.2. Prilagodba različitim uzrastima

6.2.1. osnovnoškolski

6.2.2. srednjoškolski

6.2.3. za studente

6.2.4. za odrasle

6.3. Programi se razlikuju po

6.3.1. tehnologiji koja se koristi

6.3.2. strukturi

6.3.3. stupnju nadgledanja korisnika

6.4. više stupnjeva praćenja polaznika

6.5. visoki stupanj interakcije između voditelja i polaznika

6.6. završni ispit na kraju tečaja

6.7. diploma

6.8. fleksibilnost rješavanja zadataka

7. Prednosti

7.1. vlastiti tempo

7.2. odabir mjesta učenja

7.3. dostupnost tema koje ne nude tečajevi/programi u tom području

7.4. sudjelovanje u najkvalitetnijim i najprestižnijim programima

7.5. odabir svog načina učenja

7.6. praktičan rad s različitim tehnologijama

7.7. samostalno učenje

8. Nedostaci

8.1. izostanak osobnog kontakta

8.2. visoki stupanj odustajanja

8.3. potrebna tehnologija