Tutkimusmenetelmien vahvuudet ja heikkoudet

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Tutkimusmenetelmien vahvuudet ja heikkoudet by Mind Map: Tutkimusmenetelmien vahvuudet ja heikkoudet

1. Tieto ei ole välttämättä varmaa

2. haastattelu

2.1. vahvuudet

2.1.1. oma mielipide hyvin esille

2.1.2. tehokas

2.1.3. sopii laadulliseen tutkimukseen

2.1.4. sopii pitkittäistutkimukseen

2.1.5. spontaanit vastaukset

2.2. heikkoudet

2.2.1. voi olla tutkittavalle ahdistavaa

2.2.2. tuloksia vaikea analysoida/tehdä yhteenvetoa

2.2.3. huono määrällisessä tutkimuksessa

2.2.4. reliabilitetti voi kärsiä

2.2.5. vie aikaa

2.2.6. vastauksien kirjaaminen työlästä

3. kysely

3.1. vahvuudet

3.1.1. tulokset on helppo koota ja arvioida

3.1.2. tutkittavien on helppo vastata kyselyyn

3.1.3. helppo lähettää

3.1.4. sopii isoillekkin tutkimusjoukoille

3.1.5. sekä määrällinen että laadullinen

3.2. heikkoudet

3.2.1. tutkittavien on helppo huijata vastauksissa

3.2.2. kysymykset voi ymmärtää väärin

3.2.3. ei voi kysyä laajoja kysymyksiä

3.2.4. validiteetti voi olla huono

4. Havainnointi

4.1. vahvuudet

4.1.1. helppo tehdä

4.1.2. Valehtelu on mahdotonta

4.1.3. sekä laadullinen että määrällinen

4.2. heikkoudet

4.2.1. liian lyhyt havainnointiaika voi vääristää tuloksia

4.2.2. reliabiliteetti

5. Mittaus

5.1. heikkoudet

5.1.1. ei kelpaa laadullisiin tutkimuksiin

5.1.2. tutkittava henkilö voi vääristää tuloksia

5.1.3. vaatii usein suuren osallistujamäärän ollakseen pätevä

5.1.4. mittauslaitteiden kunto voi vaikuttaa reliabiliteettiin

5.2. vahvuudet

5.2.1. hyvä määrälliseen tutkimukseen eli kvantitatiiviseen tutkimukseen

5.2.2. helppo ja nopea keino hankkia tietoa

5.2.3. tulokset varmoja, koska ne mitataan, joten ei voi valehdella tuloksista