Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Számítógép by Mind Map: Számítógép
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Számítógép

az információ tárolásával, feldolgozása, továbbitásal foglakozó elektronikus gép.

Szoftver

számítógépet működtető, a gépen futtatható programok, valamint a gépen tárolt adatok és a kapcsolódó dokumentációk.  

Adat

rögzitett ismeret.

Szöveg

Szám

Logikai

Program

a számítógépet vezérlő véges számú utasításhalmaz.  

Operáciosrendszer

Rendszerközeli

Alaklmazói, Speciális, Álltalános

Hardver

a számítógép műszaki (elektronikus) berendezéseinek összesége.  

Központiegység

Az adatok feldolgozása és a számítógép vezérlése.  

Processzor, ALU, CU, Regiszter

Operativtár

Periféria

Azok a hardver eszközök, amelyeket a központi egységhez csatlakoztatunk.  

Háttértárak

Bemeneti egység

Kimeneti egység

Be-/Kimeneti egység

New node