Get Started. It's Free
or sign up with your email address
RAHVALUULE by Mind Map: RAHVALUULE

1. Muistendid

1.1. tekkemuistendid

1.2. vägilasmuistendid

1.2.1. Suur Tõll

1.3. kohamuistendid

1.3.1. New node

1.4. ajaloolised muistendid

1.5. Kunstmuistendid

1.5.1. Koit ja Hämarik

1.5.2. Emajõe sünd

2. Rahvajutud

2.1. muinasjutud

2.1.1. imemuinasjutud

2.1.2. loomamuinasjutud

2.1.3. tõsielulised muinasjutud

2.1.4. kunstmuinasjutud

2.2. naljandid

2.3. pajatused

3. Rahvalaulud

3.1. regivärsiline laul

3.1.1. Laula,kuni elad

3.2. riimiline rahvalaul

3.2.1. Keelepeksja

4. Lühivormid

4.1. kõnekäänud

4.2. mõistatused

4.3. vanasõnad