Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Classificatie van de wetenschappen by Mind Map: Classificatie van de wetenschappen
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Classificatie van de wetenschappen

Formele wetenschappen (voornamelijk deductieve wetenschappen

informatica

wiskunde

logica

Ervaringswetenschappen (inductieve/empirische wetenschap)

Natuurwetenschappen

scheikunde

natuurkunde

aardwetenschap

kosmologie

biologie

paleontologie

Menswetenschaooen of gedragswetenschappen

politiek (staatkunde)

economie

psychologie

pedagogie

sociologie

Cultuurwetenschappen

cultuurwetenschap

kunstwetenschap

geschiedenis

linguistiek

filologie

literatuurwetenschap