Classificatie van de wetenschappen

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Classificatie van de wetenschappen by Mind Map: Classificatie van de wetenschappen

1. Formele wetenschappen (voornamelijk deductieve wetenschappen

1.1. informatica

1.2. wiskunde

1.3. logica

2. Ervaringswetenschappen (inductieve/empirische wetenschap)

2.1. Natuurwetenschappen

2.1.1. scheikunde

2.1.2. natuurkunde

2.1.3. aardwetenschap

2.1.4. kosmologie

2.1.5. biologie

2.1.6. paleontologie

2.2. Menswetenschaooen of gedragswetenschappen

2.2.1. politiek (staatkunde)

2.2.2. economie

2.2.3. psychologie

2.2.4. pedagogie

2.2.5. sociologie

2.3. Cultuurwetenschappen

2.3.1. cultuurwetenschap

2.3.2. kunstwetenschap

2.3.3. geschiedenis

2.3.4. linguistiek

2.3.5. filologie

2.3.6. literatuurwetenschap