Office 365 -projektien suunnittelukokous

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Office 365 -projektien suunnittelukokous by Mind Map: Office 365 -projektien suunnittelukokous

1. kokouksen tavoite

1.1. saada kuva nykytilanteesta

1.2. lausua ääneen pilottien tavoitteet / tulevat projektisuunnitelmista

1.2.1. tunnistaa pilottien yhteiset tavoitteet

1.2.2. tunnistaa erilaisten prosessien yhteiset tavoitteet

1.2.3. edistää yhteisöllistä toimintatapaa

1.2.4. määritellä toimintatapoja ja suositella työvälineitä

1.2.4.1. mitkä toiminnot kriittisiä

1.2.4.2. ketkä ovat tyyppikäyttäjiä

1.2.4.3. mitkä ovat tyypillisiä prosesseja/toimintoja

1.2.4.4. mitä pitää tehdä yhtenäisillä toimintatavoilla

1.2.4.5. mitkä ovat suositellut työkalut

2. hissipuhe

2.1. piloteissa aloitetun kehityksen jatkaminen

2.2. piloteissa muokattujen toimintatapojen vieminen muualle organisaatioon

2.3. arjen ongelmakohtien selvittäminen ja ratkaisujen tarjoaminen

2.4. käytännön tuki osaamisen kasvattamiseen, ei asioiden tekemiseen henkilöstön puolesta

2.5. henkilöstön parveuttaminen

2.5.1. oman osaamattomuuden myöntäminen kehityksen ensimmäinen askel

2.5.2. toimintakulttuuri tai järjestelmä, joka palkitsee halutusta käytöksestä

2.5.2.1. yhdessä tekeminen

2.5.2.2. toisten auttaminen

2.5.2.3. osaamisen jakaminen

2.5.3. työajan resurssointi toisten auttamiseen

2.5.4. työseteli osaamisen ostamiseen työkaverilta

2.5.5. kuukauden työkaveri -tunnustuspalkinto

3. pilottien tavoite

3.1. tuloksena konkreettisia työkaluja

3.2. tuloksena suosituksia työtavoiksi

3.2.1. yhtenäisiä pakollisia käytäntöjä

3.2.2. yhteisiä mallikäyttötapauksia

3.3. uudet työkalut tarjoavat mahdollisuuden toiminnan ryhdistämiseen ja yhtenäistämiseen

3.3.1. säännellyt toiminnot

3.3.2. suositellut toiminnot

3.4. pilottien lopussa

3.4.1. mitä kehittämissuunnitelmia

3.4.2. mitä aiotte seuraavaksi tehdä

3.4.3. mitä asenteenmuutosta tarvitaan

3.4.4. millaista it- ja muuta osaamista tarvitaan

3.5. pilottien merkitys

3.5.1. saada suunitelmallisesti ja hallitusti yhteiseen käyttöön uusia toimintatapoja ja työkaluja (kohti uudenlaista työskentelykulttuuria)

3.5.2. rahaa pilottien jälkeiseen jatkokehittämiseen, jotta varmistetaan hamkin strategiaa tukeva kulttuurimuutos asenteen ja osaamisen tasolla

3.5.3. miten jatkossa ollaan toiminnan tukena vs. parvityöskentely

4. opiskelijapilotti

4.1. osallistujia 25-30

4.2. tehtävänä 'koulutusohjelman intran' rakentaminen

4.2.1. sivusto

4.2.2. uutissyöte/yammer

4.2.3. sähköposti

4.2.4. kalenteri

4.2.5. osoitekirja

4.2.6. onedrive

4.3. olemassa ohjeet peruskäytön aloittamiseen

5. henkilöstöpilotti

5.1. osallistujia teoreettisesti 50-70

5.2. ohjeistettu sähköpostilla

5.3. oma tarve

5.3.1. ple

5.3.2. henkilökohtainen näkymä toimintaympäristöön

5.3.3. tukee yhteisöllisyyttä

5.4. kaikille yhteiset sisällöt/palvelut/toiminnot/toimintatavat

5.5. yhteiset palvelut?

6. reunaehdot

6.1. valtakunnalliset tavoitteet

6.2. johto priorisoi projektien keskinäisen järjestyksen

6.3. miten ihmisten ja tiimien pitää muuttaa ajattelutapaansa, jotta voivat siirtää toimintansa uusiin työkaluihin

7. henkilöstöpäivät

7.1. O365 työkaluksi ryhmien työskentelyyn

7.2. pilottien porukka mukana vetämässä ja opastamassa

7.3. käytännöllistä ja oikeaa tekemistä

8. tapahtumat

8.1. opiskelijapilottien alkutapaamiset

8.1.1. tutustutaan palveluun yhdessä

8.2. tiimien tavoitteiden ja tulemien kirjaaminen

8.2.1. tiimin tehtävät (palvelusopimus)

8.2.1.1. pienemmät tehtäväkokonaisuudet

8.2.2. ehdotus asian hoitamiseksi yhteisöllisesti, tehokkaasti ja nopeasti

8.3. verkkotapaamiset

8.4. kokemusten keruu pilotin ajan

8.4.1. mitä teette

8.4.2. millaisia työkaluja tarvitsette

8.4.3. miten voisitte parantaa prosessejanne

8.4.4. miksi olette valinneet tiettyjä toimintatapoja ja työkaluja

8.4.5. millaista keskustelua kävitte ennen valintaa

8.5. palautteen keruu toukokuun alussa

8.6. ohjeistuksen täsmennys ja sivuston toinen versio