Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

De ontwikkeling van een kind by Mind Map: De ontwikkeling van een kind
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

De ontwikkeling van een kind

Baby

Wanneer een baby op de wereld komt, zijn de hersenen nog niet helemaal volgroeid. In de baby’s eerste levensjaar ontwikkelen de hersenen zich enorm snel. Iedere dag leert jouw baby er wat bij. Hij of zij zal steeds meer kunnen en steeds beter in staat zijn om te leren. Echter, zonder de zorg en liefde van een vader of moeder kan een baby geen kant op. Een kind heeft begeleiding nodig om zelfstandig te worden. De ontwikkeling van jouw baby kan je stimuleren met leuke en simpele alledaagse spelletjes.

Peuter

In deze leeftijdsfase gaat een kind van kruipen naar lopen, het wordt zich bewust van zichzelf en van de omgeving. De belangstelling naar de wereld om hem heen, naar nieuwe dingen en mensen wordt steeds groter. Tijdens deze fase zal de peuter blijk geven van grotere afhankelijkheid, zal hij ouders gaan uitdagen, herkent zichzelf in de spiegel en gaat gedrag van andere kinderen en volwassenen imiteren. Hij zal namen van dingen en van mensen herkennen en zelf al korte zinnen gaan maken.

Basisschoolkind

Het kind heeft de overgang naar de basisschool achter de rug.Het kan zich nu redden in een grote groep en kan zich houden aan een groot aantal vaste regels.   Het kind heeft steeds meer door dat er nog allerlei andere mensen zijn die ook van alles vinden en willen. Ze gaan meer in groepsverband spelen, en houden steeds meer rekening met groepsgenootjes.   Samen spelen ze rollen uit de 'grote mensenwereld'.   De kinderen kunnen omgaan met verboden, en beseffen het verschil tussen goed en kwaad. Het voorbeeld van anderen is heel belangrijk.

onderbouw-kind

In deze leeftijdsfase die al begint tussen het tweede en derde jaar (peuterleeftijd), is het belangrijk een klimaat te scheppen waarin de godsdienstige aspecten een wezenlijk bestanddeel vormen. Een sfeer van liefdevolle zorg en verwondering, en een sfeer waarin de kinderen gelegenheid krijgen om mee te doen. In deze leeftijdfase draag je niet de inhoud van het evangelie over maar een de sfeer van Gods liefdevolle evangelie die ze vooral oppikken door dat ze alles heel sterk beleven. Het is een zoeken naar mogelijkheden die de kinderen aanspreken, waarin ze kunnen groeien van meedoen naar zelfdoen. De volgende kenmerken kunnen helpen in dat zoekproces.

bovenbouw-kind

In de bovenbouw krijgen de kinderen steeds meer verantwoordelijkheid voor hun eigen werk en leeromgeving. Verschillende leerlijnen lopen vloeiend door vanuit de middenbouw. Op het gebied van de sociaalemotionele ontwikkeling en de ontwikkeling van de creativiteit worden de methoden “Klets” en “Uit de kunst” verder voortgezet. Het muziekonderwijs krijgt nog een extra impuls doordat de kinderen les krijgen van een vakleerkracht. Wekelijks worden er muziek-, teken- en/of handenarbeidlessen gegeven

Puber

Na de schoolperiode begint de puberteit.Deze duurt tot ongeveer het achttiende jaar.In de puberteit worden kinderen lichamelijk volwassen.Ze worden geslachtsrijp en kunnen zich voortplanten.Dit betekend dat ze kinderen kunnen krijgen.De puberteit begint met lichamelijke veranderingen.De lichaamsverhoudingen worden anders en er ontstaan secundaire geslachtskenmerken.Bij meisjes zie je rodere vormen ontstaan,ook kunnen ze in korte tijd langer worden......Ook jongens worden in korte tijd langer.Ze worden forser en zwaarder en de spieren ontwikkelen zich.Hun schouders worden breeder.Verder krijgen ze meer lichaamsbeharing.In de puberteit ontstaan ook bij jongens de secundaire gaslachtskenmerken bv:schaamhaar,okselhaar,baardgroei,zwaardere stem.

Dreumes

Al deze kinderen zijn al druk bezig met hun taalontwikkeling. Ze doen dit allemaal in hun eigen tempo en op hun eigen manier. Het is altijd belangrijk om dit als ouder te stimuleren. Praat veel met je kind, lees je kind voor, vertel je kind wat je doet en wat je buiten onderweg ziet, stel je kind vragen. Dit zijn allemaal manieren om je kind duidelijk te maken dat taal een belangrijke en leuke manier is om met elkaar te communiceren. Ongemerkt pikt je kind zo heel veel woorden en klanken op. En ookal hoor je dit niet direct terug in het taalgebruik van je kind (dit kun je natuurlijk ook niet verwachten). Je kind heeft hier echt profijt van. Als je kind een late prater is, blijkt meestal dat hij of zij de 'achterstand' heel snel inhaalt doordat ze binnen de kortse keren lange zinnen kunnen maken en al direct een grote woordenschat hebben.