Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Ontwikkeling van het kind. by Mind Map: Ontwikkeling van het kind.
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Ontwikkeling van het kind.

Baby

Een beetje is een kind van o tot met met een jaar.    

Puber

De puberteit (of pubescentie) is de periode waarin meisjes en jongens zich tot volwassene ontwikkelen.

Basis schoolkind

Het bassisschool is het kind van 4 tot en met 12 jaar.

onderbouwkind

Een onderbouwkind is tussen de 4 en 8 jaar oud.

Dreumes

Een dreumes is een kind van een tot en met twee jaar.

bovenbouwkind

Het bovenbouwkind is tussen de 8 en 12 jaar oud.

Peuter

een peuters zijn kinderen van 2 tot en met 4 jaar.