Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

sosiaalipedagogiikka by Mind Map: sosiaalipedagogiikka
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

sosiaalipedagogiikka

mitä se oikein tarkoittaa, mihin se viittaa?

osallistaminen

New node

vuorovaikutus

yhteiskuntatiede

pedagogiikkaa (kasvatusta)

sosiaalipedagogiikka on kasvatuksellisena toimintana yhteisöllistä...

sosiaalista (yhteiskunnalista)

innostamista

dialogia

empatia

aitous

kiinnostus

välittäminen

innostuminen

rinnalla kulkemista

arjen tukeminen

yhteisö

ryhmässä toimiminen

yhteiskunta

tieteenala

kasvatustiede

Juha Hämäläinen

Leena Kurki

seurauspedagogiikka

osallisuus

sosiaalistaminen

empowerment (voimaannuttaminen)

elämänkaari

"kuoleman pedagogiikka"

vaikuttaminen

yksilöön vaikuttaminen

yhteisöön vaikuttaminen

sosialisaatioteoreettinen

hyvinvointiteoreettinen

syrjäytymisen ehkäisy

yksilö

tasavertaisuus

työmenetelmät

seikkailupedagogiikka