sosiaalipedagogiikka

SO06Ps kanssa aloitettu 14.01. sosiaalipedagogiikan kartta

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
sosiaalipedagogiikka by Mind Map: sosiaalipedagogiikka

1. osallistaminen

2. New node

3. vuorovaikutus

4. yhteiskuntatiede

5. pedagogiikkaa (kasvatusta)

6. sosiaalista (yhteiskunnalista)

7. innostamista

8. dialogia

8.1. empatia

8.2. aitous

8.3. kiinnostus

8.4. välittäminen

8.5. innostuminen

9. rinnalla kulkemista

9.1. arjen tukeminen

9.1.1. arjen taidot

10. yhteisö

10.1. ryhmässä toimiminen

10.2. yhteiskunta

11. tieteenala

12. kasvatustiede

13. Juha Hämäläinen

13.1. Leena Kurki

13.1.1. Elina Nivala

13.1.1.1. kansalaiskasvatus

14. seurauspedagogiikka

15. osallisuus

16. sosiaalistaminen

17. empowerment (voimaannuttaminen)

18. elämänkaari

19. "kuoleman pedagogiikka"

20. vaikuttaminen

20.1. yksilöön vaikuttaminen

20.2. yhteisöön vaikuttaminen

21. sosialisaatioteoreettinen

22. hyvinvointiteoreettinen

23. syrjäytymisen ehkäisy

24. yksilö

25. tasavertaisuus

26. työmenetelmät

27. seikkailupedagogiikka