sosiaalipedagogiikka

SO06Ps kanssa aloitettu 14.01. sosiaalipedagogiikan kartta

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
sosiaalipedagogiikka by Mind Map: sosiaalipedagogiikka

1. vuorovaikutus

2. sosiaalista (yhteiskunnalista)

3. rinnalla kulkemista

3.1. arjen tukeminen

3.1.1. arjen taidot

4. yhteisö

4.1. ryhmässä toimiminen

4.2. yhteiskunta

5. Juha Hämäläinen

5.1. Leena Kurki

5.1.1. Elina Nivala

5.1.1.1. kansalaiskasvatus

6. seurauspedagogiikka

7. osallisuus

8. elämänkaari

9. "kuoleman pedagogiikka"

10. syrjäytymisen ehkäisy

11. yksilö

12. seikkailupedagogiikka

13. osallistaminen

14. New node

15. yhteiskuntatiede

16. pedagogiikkaa (kasvatusta)

17. innostamista

18. dialogia

18.1. empatia

18.2. aitous

18.3. kiinnostus

18.4. välittäminen

18.5. innostuminen

19. tieteenala

20. kasvatustiede

21. sosiaalistaminen

22. empowerment (voimaannuttaminen)

23. vaikuttaminen

23.1. yksilöön vaikuttaminen

23.2. yhteisöön vaikuttaminen

24. sosialisaatioteoreettinen

25. hyvinvointiteoreettinen

26. tasavertaisuus

27. työmenetelmät