NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA U DZIECI - gdzie znaleźć informacje i pomoc

Kilka stron WWW o tematyce nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA U DZIECI - gdzie znaleźć informacje i pomoc by Mind Map: NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA U DZIECI - gdzie znaleźć informacje i pomoc

1. STRONY WWW STOWARZYSZEŃ RODZICÓW

1.1. MIĘDZY LUDŹMI - Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej

1.1.1. http://miedzyludzmi.pl/

1.2. POMOST - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z nadpobudliwością Psychoruchową i Ich Rodzinom

1.2.1. http://www.pomost.pomorskie.pl/

1.3. ADHD - Stowarzyszenie na rzecz dzieci z nadpobudliwością psychoruchową w Rzeszowie

1.3.1. http://www.adhd.rzeszow.pl/

2. STRONY WWW STOWARZYSZEŃ KRAJOWYCH

2.1. Polskie Towarzystwo ADHD

2.1.1. http://www.ptadhd.pl/

2.2. PONAD - Polskie Towarzystwo ADHD i Zespołu Aspergera

2.2.1. http://adhd.org.pl

2.3. FUNDACJA SAVANT - Ogólnopolska Kampania na rzecz ADHD i Zespołu Aspergera

2.3.1. http://savant.org.pl/

3. MATERIAŁY VIDEO DOTYCZĄCE RÓŻNYCH ASPEKTÓW ŻYCIA DZIECI Z ADHD

3.1. Praca z dzieckiem z ADHD i jego środowiskiem

3.1.1. http://www.youtube.com/watch?v=sUzRux0NeqM

3.2. ADHD a szkoła

3.2.1. http://www.youtube.com/watch?v=pGDGBMTSiCw

3.3. ADHD - zagadka małego łobuza

3.3.1. http://www.youtube.com/watch?v=oLySSZRS-n4

3.4. Rodzice dzieci z ADHD pierwsze kroki

3.4.1. http://www.youtube.com/watch?v=NvOvOKkHkJ4

4. NACZELNA POLSKA NIANIA DOROTA ZAWADZKA O ADHD

4.1. Jak postępować z dzieckiem nadpobudliwym

4.1.1. http://www.youtube.com/watch?v=y8wIgfWj8eg

4.2. O Mądrym wychowaniu

4.2.1. http://www.youtube.com/watch?v=y8wIgfWj8eg