โปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
โปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์ by Mind Map: โปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์

1. ไวรัส (virus)

1.1. เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เขียนขึ้นเพื่อสร้างความรำคาญให้กับผู้ใช้งานและอาจร้ายแรงถึงขั้นทำลายระบบ

2. เวิร์ม (worm)

2.1. หรือหนอนคอมพิวเตอร์ เป็นโปรแกรมแปลกปลอมที่สามารถคัดลอกตัวเองแล้งสางไปยังเครื่องอื่น ๆ

3. ม้าโทรจัน (Trojan horse)

3.1. เป็นโปรแกรมแปลกปลอมที่ผ่านเข้าสู้ระบบคอมพิวเตอร์โดยการแอบแฝงตัวเองว่าเป็นโปรแกรมอาน

4. สปาย แวร์ (spyware)

4.1. เป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาให้คอยติดตาม บันทึกข้อมูลส่วนบุคคล

5. แอดแวร์ (adware)

5.1. เป็นโปรแกรมแอบแฝงที่เมื่อโปรแกรมได้รับการดาวน์โหลดหรือมีการติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว จะแสดงหน้าป๊อปอัพ (pop-up) ที่การโฆษณาสินค้าออกมาเป็นระยะ ๆ โดยอัตโนมัติ

6. สแปม (spam)

6.1. เป็นการใช้ระบบส่งอีเมลในการส่งข้อความที่มาพึงประสงค์ ให้กับผู้ใช้เป็นจำนวนมาก สแปมที่พบบ่อยคือ การส่งข้อความโฆษณาขายสินค้า บริการ ท่องเที่ยว