Philosophy for Beginners, presented by Marianne Talbot (Oxford University)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Philosophy for Beginners, presented by Marianne Talbot (Oxford University) by Mind Map: Philosophy for Beginners, presented by Marianne Talbot (Oxford University)

1. Romp through the history of Philosophy

1.1. Pre-Sokrates

1.1.1. Demokrit

1.1.1.1. En atomist

1.1.1.2. Ingenting oppstår eller slutter og oppstå

1.1.1.2.1. Hva er da forandring?

1.1.1.3. Hva finnes egentlig?

1.1.1.3.1. Tomrom

1.1.1.3.2. Atomer

1.1.2. Sokrates

1.1.2.1. Gjorde narr av andre

1.2. Post-Sokrates

1.2.1. Platon

1.2.1.1. Dialogform

1.2.2. Aristoteles

1.2.2.1. Kritiserte Platon

1.2.3. Hva er rød?

1.2.3.1. Jeg vil ikke ha rød maling, men KUN fargen rød!

1.2.3.2. Konseptet

1.2.3.2.1. Hvordan kan vi ha en formening om dette?

1.2.3.2.2. Unicorn

1.2.3.3. Persepsjon

1.2.3.3.1. Observasjon

1.3. Kausalitet

1.3.1. Rasjonalister

1.3.1.1. Vi er født med konseptene.

1.3.2. Empirister

1.3.2.1. Alt kommer fra erfaringen

1.3.2.1.1. Vi er født tomme

1.3.2.2. Hume

1.3.2.2.1. Konseptet årsak: en forventning om hva som vil skje.

1.3.2.3. Problem: Kan vi se årsak?

1.4. Etikk og politikk: Rett og galt

1.4.1. Utiltarisme (Teleologi)

1.4.1.1. Mest mulig lykke for flest

1.4.1.1.1. Hva er lykke?

1.4.2. Deontologi

1.4.2.1. Det finnes en morallov. Det rette er det som overholder denne loven.

1.4.2.2. Kant

1.4.2.2.1. "Mennesket som mål i seg selv"

1.4.3. Finnes det en universell morallov?

1.4.3.1. Relativister

1.4.3.2. Absolutister

2. iTunes U

3. Logikk og argumentasjon

3.1. Deontisk logikk

3.1.1. Plikt

3.1.2. forbud

3.1.3. påbud

3.1.4. tillatelser

3.1.5. rettigheter

3.2. Modal logikk

3.2.1. Nødvendighet

3.2.2. Mulighet

3.3. Conditional logic

3.3.1. Betingelser

3.3.2. Hvis --> så

3.4. Deduktive argumenter

3.4.1. Premiss: Hvis det snør, så blir posten sen

3.4.2. Gyldig konklusjon: Det snør. Altså vil posten bli sen.

3.4.3. Ugyldig konklusjon: Posten er sen. Altså snør det

3.4.4. Sikkerhet!

3.5. Induktive argumenter

3.5.1. Hvis gata er våt, så har det regnet.

3.5.2. Sannsynlighet (ikke sikkerhet)

3.5.3. Jeg har sett 1 million hvite svaner. Altså er alle svaner hvite

3.5.3.1. Hume påpekte at dette ikke er en gyldig slutning

4. Etikk og Politikk

4.1. Aristoteles

4.1.1. Dygdsetikk

4.1.2. "Den rette handling er en handling som ville blitt valgt av en dydig person"

4.1.3. Moral har ingenting med regler å gjøre

4.1.3.1. Problem: umulig å beskrive generelle tilfeller

4.2. Kant

4.2.1. En handling er god, hvis den følger en morallov (deontologi), og den stammer fra en god intensjon (ikke av egen tilfredsstillelse).

4.3. Utilitarisme