Immanuel Kant (kritisk filosofi)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Immanuel Kant (kritisk filosofi) by Mind Map: Immanuel Kant (kritisk filosofi)

1. Kants kopernikanske vending

1.1. subjektet i sentum

1.2. vs

1.3. objektet i sentrum

1.4. ønsket samme effekt som Kopernikus

1.4.1. jfr. Occams Razor

2. Teoretisk filosofi (epistemologi)

2.1. deskriptiv

2.2. hvordan BETRAKTER vi verden? (theoria)

2.3. står mellom rasjonalisme (Descartes) og empirisme (Hume)

3. Kritikk av rasjonalismen (den rene fornuft)

3.1. dogmatisk

3.2. uten kritisk undersøkelse av erkjennelsesevnen

3.2.1. kritiserer Descartes Gudsbevis

4. Erkjennelses-prosessen

4.1. "All vår erkjennelse begynner med erfaringen"

4.1.1. enig med Hume

4.2. "Men, den utspringer likevel ikke i sin helhet av erfaringen"

4.3. Trancendentale betingelser for erfaring

4.3.1. anskuelsesformer

4.3.1.1. tid

4.3.1.2. rom

4.3.2. forstandsformer (12 kategorier)

4.3.2.1. kausalitet

4.3.2.2. substans

5. Kants "gaffel"

5.1. analytisk a priori

5.1.1. definitorisk

5.1.2. uavhengig av erfaring

5.1.3. jfr. Humes begreper

5.2. syntetisk a posteriori

5.2.1. utvidet/sammensatt

5.2.2. avhengig av erfaring

5.2.3. jfr. Humes fakta

5.3. syntetisk a priori

5.3.1. påstander som muttaler seg om de nødvendige beingelsene for empirisk erfaring

5.3.2. denne mangler Hume

5.3.3. Alle begivenheter i naturen har en årsak

5.3.4. 2 + 2 = 4

5.3.5. den korteste veien mellom to punkter er en rett linje

6. Om metafysikken

6.1. Skeptisk om det forutsetter a priori kunnskap om "ding an sich"

6.2. Men mulig dersom den nøyer seg om forutsetningene for menneskelig erfaring

7. Praktisk filosofi (moralfilosofi)

7.1. normativ

7.2. hvordan HANDLER vi?

8. Fornuftens antinomier

8.1. verden må ha en begynnelse (ende)

8.1.1. hva er utenfor?

8.2. Kant snakker om fornuftens gyldighetsområde

8.2.1. kritiserer bevis for Guds eksistens

9. Uenig med Hume om å baser moral på følelser

9.1. praktisk fornuft

10. Autonomi og sinnelagsetikk

10.1. betinget god

10.1.1. konsekvensetikk

10.1.2. eks. utilitarismen

10.2. ubetinget god

10.2.1. kun dette Kan ser på som moralsk

10.2.2. hensikten (sinnelaget) som teller

10.3. handle etter selvpålagte regler

10.3.1. autonomi

10.3.2. fri vilje

10.3.3. skiller oss fra dyrene

10.3.3.1. heteronomt

10.4. deontologi

10.4.1. pliktetikk

11. Det kategoriske imperativ

11.1. universalistisk morallov

11.1.1. 1. handling i følge regel, regelen må kunne gjelde universelt.

11.1.2. 2. bruke mennesket, aldri som middel alene, men ALLTD også som mål i seg selv

11.2. påbud fra fornuften

11.3. forutsetning: fornuften hever seg over det empiriske

11.3.1. dette er problem i den teoretiske filosofien

12. Politikk

12.1. det må finnes en rettsorden, som beskytter individets autonomitet

12.1.1. selvlovvgivning --> selvstyre

12.2. den enkelte borgers frihet må begrenses

12.2.1. for å sikre maksimal frihet til flertallet

12.2.2. "likhet i frihet"

12.3. foreslo et folkeforbund for å regulere forhold mellom stater