Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

2546.L4. Homøstatisk regulering by Mind Map: 2546.L4. Homøstatisk regulering
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

2546.L4. Homøstatisk regulering

Homøstase på organnivå (lokalt)

Alle indre organer er i stand til å regulere egen funksjon ved behov

Ved stabile eksterne forhold vil dette være nok til å holde homøstasen alene

Homøstase er bygd opp som et hierarki

Struktur

Funksjon

Homøstase på autonomisk og endokrint nivå

Cannon lanserte teorien om at homøstasen opprettholdes ved hjelp av negative feedback-løkker

Det autonome nervesystemet har på lik linje med skjelett- muskelsystemet både sensoriske og motoriske fibre

Det autonome nervesystemets komponenter

Det autonome nervesystemet er delt opp i 3 deler