Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

oppimissisällöt laajasti ajateltuna, ei eritellä tiukasti sisältöä ja teknologiaa by Mind Map: oppimissisällöt
laajasti ajateltuna, ei
eritellä tiukasti
sisältöä ja teknologiaa
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

oppimissisällöt laajasti ajateltuna, ei eritellä tiukasti sisältöä ja teknologiaa

kustannusyhtiöitten tuottama sisältö

oppikirjat

romput

äänikirjat

sähköiset materiaalit pelit jotka tukevat oppikirjoja

kielikoulutus

tietokoneavusteiset

SecondLife

viittomakieliset aineistot

äänistudiot

täyttötehtävät, sanaristikot, yhdistelyt

tasotestit

audiovisuaalinen tuotanto

tv-kanavat

videot

video-oppaat

näyttövideot

tapahtumatallenteet

podcastit

äänikirjat

valokuvat

panoraamakuvat

hotspot-kuvat

kuntoutusta tukeva sisältö

kognitiivisen kuntoutuksen materiaalit

arviointiohjelmat

kuntoutusaneistot

erityiskoulutusalojen täydennyskoulutuksen tuottamat sisällöt

tietotekniikka (atk-ajokortti, @kortti)

tulityö

vrt. hitsaa hiirellä

hygieniapassi

vesihygieniapassi

Tästä case S&H Heininen Oy  

asiakaspalvelu

turvallisuuskoulutus

henkilöstökoulutus

havainneaineistot

digitaaliset kartat

pienoismallit

simulaatiot

oppimispelit

oppimispelimaailmat

yksittäiset pelit

roolipelit

tulollaan olevia sisältöjä

3D laajemmassa mittakaavassa (muu kuin SL)

hologrammit

vahvistettuun todellisuuteen perustuvat sisällöt

visuaalista

auditiivista

kinesteettistä

paikkatietoon liittyvä informaatio oppimiskäytön kannalta

YLE:n avoin informaatio (YLE-mahdollistaja)

opetus-, innovaatio- ja ryhmätyöteknologiaan liittyvät ympäristöt

Esitysteknologia tai muu "alusta" toimii myös sisällön tuottamisen ja jakemun kanavana ja oppimissisällön erottaminen teknologiasta muuttuu hankalaksi.

esitysteknologia

interaktiiviset taulut

oppilas- ja henkilöstöhallintojärjestelmät

voivat parhaimmillaan tukea ohjausta, oppimisen suunnittelua, arviointia yms oppimistaitoihin kiinnittyviä juttuja, moniin liittyy nykyisellään myös viestintäjärjestelmä

arviointia tukeva sisältö

opetusjärjestelmät

kielistudiot

multimediastudiot

(etä)hallintaohjelmat

valvonta ja monitorointi

oheisjuttu, mutta tässäkin on kiinnostavia mahdollisuuksia infoähkyhallintaan, jos esim. oppija/työntekijä loisi oman tarkkaavaisuusprofiilinsa mukaisen teknisen säätelyjärjestelmän

virtuaaliset työympäristöt

oppimisympäristöt

ryhmätyöympäristöt yrityksille

organisaatioiden wikit

tietokonsultointi

tiedon organisointijärjestelmät

tukipalvelut

tutkimuspalvelut

tutkimuksen toteuttaminen

tiedonkeruu

viestintä- ja vuorovaikutusjärjestelmät

muitakin kuin oppilas/henkilöstöhallinta, intratyyppiset sosiaalisen median tapaan varustellut, mahdollisesti osittain avoimet

Organisaation rakentamista ja johtamista tukevat järjestelmät