Koulutusprosessi: Kehittämisalueet - kansainvälisyys

Koulutusprosessi, Kehittämisalue: Kansainvälisyys

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Koulutusprosessi: Kehittämisalueet - kansainvälisyys by Mind Map: Koulutusprosessi: Kehittämisalueet - kansainvälisyys

1. Opettajat

1.1. Kv-hankeet TK

1.1.1. Hetkellä valmistellaan (merkkaa vihreällä jos on projektorissa)

1.1.1.1. Ruokaturva ohjelma (Itä-Afrikka) / Ulkoasiaministeriö / ratkee kesän 2010 aikana

1.1.1.1.1. CGIAR, MTT (Mila Sell koordinaattori), Helsingin yliopisto, HAMK (jalkauttaminen, asiantuntijat)

1.1.1.1.2. Asia: Laaja ohjelma

1.1.1.2. Tanzanian metsäopetuksen kapasiteetin vahvistusta / Ulkoasianministeriö valmistelurahoitus saatu, HEI ICI (haku syksyllä 2010)

1.1.1.2.1. Jämsänkosken metsäoppilaitos, TAMK, HAMK (Eija Laitinen koordinaattori), Novia, RAMK

1.1.1.2.2. Asia: Opettajien osaamisen vahvistaminen, kapasiteetin vahvistaminen.

1.1.1.3. KnowSheep / Interreg IV (haku kesäkuu 2010)

1.1.1.3.1. Väståboland, MTT / Sirpa Kurppa, Turun yliopisto, HAMK (partneri), ERIA (Riina Kaljulaid koordinaattori, Viro), Tarton yliopisto, Saare mahe

1.1.1.3.2. Asia: Lammasstrategian tekeminen Viron ja Turun seudun saaristolle, maatiaislmapaiden etsintä Virossa, villan tutkimusta, DNA tutkimusta, lammastutkumusta (poikiminen, ruokinta, guard koirien käyttö petoeläinten torjunnassa, perinnemaisemat ja laituimien luonnon monimuotoisuutta), lampaiden parasiitit, villakeskuksien perustaminen pilotteina Viroon, tiedottaminen (näyttely, käsikirjoja, seminaareja, koulutumatkoja)

1.1.1.4. ESAEU (Etelä-Afrika) / Erasmus Mondus

1.1.1.4.1. Brno maatalousyliopisto (koordinaattori), 14 oppilaitosta mukana Euroopasta, HAMK

1.1.1.4.2. Asia: Afrikkalaisten opiskeljoiden pääsy Euroopaan, matkarahoja, oleskelurahoja, ne pääsee Suomeen, mastertason opintoja, tohtoritason opiskeljoita, samat periaatteet kun muut Erasmus vaihdot.

1.1.1.5. VANFRED / Life Long Learning, Erasmus curricula and modules for continuing education

1.1.1.5.1. Tchek University of Life Sciences (koordinaattori), HAMK, University of Economics Praha, ISRIC Neatherslands, Helmholts Center, College of ...., Warchaw taloustieteellinen yliopisto,

1.1.1.5.2. Asia: Hyväksilukusysteemejä, non-formal learning. Muu kun opiskelun kautta opittu - miten sitä otetaan huomioon, esim. työn kautta opittu. Vertailu. Yhteinen suunnittelu, uusien järjestelyjen luomista, testausa ja käyttöönottamista.

1.1.1.6. Ohjeistetaan hankkeiden valmistelu, varmistetaan että hankkeet ovat liitetty wikiin.

1.1.1.7. Resurssit

1.1.1.7.1. Miten resurssoidaan suunnittelu? Miten valmistella hanketta jos ei ole resursoitu - hankekysynnät voivat tulla hyvin yllättäen

1.1.1.7.2. Miten saadaan opettajia kytketty jo hankkeen suunnitteluvaiheessa

1.2. Opetus ulkomaalla / Biotaloudessa

1.2.1. Tiedotus: Tietää mahdollisuudet kv-teemapäiviä /viikkoja

1.2.1.1. Tietoiskuja BioNetin etusivulla + viikkokysely

1.2.1.1.1. Haastattely jo käynyt opettajan kanssa

1.2.1.1.2. Partnerivideot etusivulle näkyviksi Google Sites sivustoon

1.2.1.2. Onko HAMK tai Biotalouden esittelyvideo englanniksi - tarjotaan pertnereille

1.2.1.2.1. Viestintä ? Markkinointi?

1.2.1.3. Sivusto wikiin / portaaliin - missä on partnerien esittelytiedot / videot / linkit kotisivulle

1.2.2. Lähtevät

1.2.2.1. Resurssit - kenen toimeenkuvaan kuuluu käydä ulkomailla - miten nostetaan asia esille - pitää olla vuosi etukäteen suunniteltu juttu

1.2.2.2. Erasmus vaihto - miten kauan pitää olla vähintään?

1.2.2.3. Mitä me voidaan tarjota heille? Luentolista, opintojaksolista

1.2.2.3.1. Suunnitteluprosessi

1.2.2.3.2. Tehdäänkö kysely opettajille - millainen luento voit pitää englanniksi ulkomaalla? = saadaan lista, sitä voi tarjota partnereille

1.2.3. Tulevat

1.2.3.1. Partnerit sekä millaiset luennot voivat partnerit tarjota

1.2.3.2. Miten voivat partnerilaitokset täydentää meidän opetusta?

1.2.3.3. Tiedotus hyvissä ajoin opettajille

1.2.3.4. Paikallinen ohjaus

1.3. Englanninkielinen opetus Biotaloudessa

1.3.1. Tuki

1.3.1.1. Assistenttiapua

1.3.1.2. Kv-tuutori

1.3.1.3. Kv-koordinaattori: Monna, Hannu

1.3.1.4. Kv-hankkeet jotka liittyy vaihtoon

1.3.1.4.1. RUTH (Erasmus Long Life Learning)

1.3.2. Biotalouden kv-opintojaksot

1.3.2.1. Aikataulu - marraskuu / joulukuu 2011 ensi vuoden ohjelma

1.3.2.2. Markkinointi / tiedottaminen (Hannu, Monna)

1.3.2.3. Ilmoittautuminen

1.3.2.4. Biotalouden yhteisiä kv-opintojaksoja

1.4. Koulutus

1.4.1. Kieliharjoittelu (oleskelu ulkomailla)

1.4.2. Uuden kielen oppiminen

1.5. KV-yhteistyötä Suomessa

1.5.1. Kytkentä FUAS kehy opintohin 15 op (3 x 5 op)

1.5.1.1. Laurea, HAMK (koordinaaatoori), Metropolia, LAMK

1.5.1.2. Yleiset nettisivut tehdään: http://sites.google.com/site/fuasdevelopmentstudies/

1.5.1.3. BioNetti: Liitetään

1.6. Kv-opetushankkeet - kurssi (Erasmus IP, Intensiivikurssit jne.)

1.6.1. Projektorin käyttö

1.6.1.1. Suunnitteluapua

1.6.1.1.1. Oman talon osaaminen

1.6.1.2. Hankkeen ohjausryhmä

1.6.1.3. Talousvastuu

1.6.1.4. Raportointi, kirjanpitäjä

1.6.1.5. Näin aloitan hankkeen suunnittelua, BioNetti kv-toiminta, hankkeet sivun alle

1.6.1.6. HAMKin hankehallintaohjeet linkki liitetään BioNetin Hankkeet sivuun

1.6.2. Tutkimusta

1.6.3. KV-tuutori avuksi

1.6.4. Assistentti

1.6.5. Projektiopinnot

1.6.6. Opinnäytetyöaihe

1.7. lähtevät-saapuvat opettajat, esityspaketti, videonauhoite

2. BioNetin kv-sivut

2.1. Biotalous - kansainvälisyys (wikisivusto)

2.1.1. Toimijat

2.1.2. Tuki

2.1.3. Kv-kokoukset

2.1.4. Kehittäminen

2.1.5. Opintojaksot

2.1.5.1. Kv-lukuvuosi

2.1.5.1.1. Kokonaissuunnittelu kuka tekee?

2.1.5.1.2. Taloudellinen näkökulma

2.1.5.1.3. Miten opiskelijat liikkuvat?

2.1.6. Vaihdot

2.1.6.1. Harjoittelu

2.1.6.2. Opiskelijavaihto

2.1.6.3. Opettajavaihdot

2.1.6.4. Muu henkilöstö

2.1.7. Opintomatkat

2.1.8. Seminaarit, messut

2.1.9. Hankkeet

2.1.9.1. Projektori

2.1.9.1.1. Voidaanko nostaa tietyt hankkeet julkisella linkillä esille?

2.1.9.1.2. Arkisto

2.1.9.2. CV - mitä ollaan tehty?

2.1.9.3. Loppunut

2.1.9.3.1. RUTH

2.1.9.3.2. ManTra

2.1.9.4. Valmistetaan

2.1.9.4.1. KnowSheep

2.1.9.5. Ohjeet

2.1.9.5.1. Suunnittelu

2.1.9.5.2. Toteutus

2.1.9.5.3. Hallinto

2.1.10. Raportit

2.1.11. Seuranta

2.1.12. Visiot, strategiat

2.1.13. Partnerit

2.1.13.1. Biotalous

2.1.13.1.1. Ajakohtaiset listat wikissä

2.1.13.2. HAMK

2.1.14. Ohjeet

2.1.15. Aineistot

2.1.16. Verkostot

2.2. Kv-toiminta (portaalisivut BioNetti)

2.2.1. Ajankohtaista

2.2.2. Yhteystiedot

2.2.3. HAMKin kv-toiminta

2.2.4. Vaihto-opiskelijat

2.2.5. Kv. opinnot

2.2.6. Yhteistyökumppanit

2.2.7. Hankkeet

2.2.8. Aineistoja

2.3. Tiedotus

2.3.1. Ajankohtaista

2.3.1.1. Yhteistiedot

2.3.1.2. HAMKin kv-toiminta

2.3.2. Markkinointi

2.3.2.1. Aineistoja

2.3.3. Tiedon ajantasaisuus - sivujen vastuuhenkilöt nimetä

3. Visio ja strategiat

3.1. HAMKin kv-strategia

3.1.1. Biotalouden kv-ohjelman laatiminen ja päivittäminen - aikataulu tehdä näkyviin

3.1.1.1. Päivittää (Monna Alatalo, Hannu Heinilä, Arto Vuollet, Terhikki Mäkelä, Marja Räikkönen ollut tässä ryhmässä)

3.1.1.1.1. TATU ohjelmassa, Hannu selvittää missä se on ja lähettää sitä Annikalle ja hän laittaa sitä näkyviin koulutusprosessin kehittämissivulle, kansainvälisyys

3.1.1.2. Resurssit: 8 h per henk per vuosi

3.1.1.3. Perustetaan wikisivusto kv-asioista

3.1.1.3.1. Annika

3.2. "Biotalouden koulutusprosessi on ilmiöpohjainen, oppijakeskeinen, työelämälähtöinen ja kansainvälinen".

3.3. Kehittämistyön tavoitteet: Vuonna 2013 olemme kansallisesti ja kansainvälisesti verkostoitunut, tunnettu ja tunnustettu edelläkävijä

4. Osaamisperustainen ja ilmilöpohjainen OPS (Ilpo vetää, linkitys sinne)

4.1. Opiskelijan kv-polun rakentaminen

4.1.1. Ammattillinen osaaja opintojaksoa

4.1.1.1. PPT esitys, videot, reaaliaikaisesti oppija joka on käynyt? Annika tekee aloituspohja, muut täyttävät

4.1.1.2. Videonauhoitus esityksestä, mitä voi liittää ohjeisiin, oppimateriaaliin

4.1.1.3. lähtevät saapuvat oppijat

4.1.2. Oskarin ohjeiden tarkistaminen

4.2. Kansainväliset opinnot

4.2.1. Opinnot HAMKissa

4.2.1.1. Kansainvälisen lukukauden jatkuva kehittäminen

4.2.1.1.1. Kv-ohjelma valmiina ennen joulua 2010

4.2.1.2. Lepaalla on paljon tarjottavaa ammattialaan liittyvää ja kokouksia olemassa

4.2.1.3. Biotalouden kv-lukukausi. Tero ja Annika tekee ehdotus

4.2.1.3.1. Sellaista mitä ne eivät saa kotona

4.2.1.3.2. Pohjoinen ulottavuus

4.2.1.3.3. Käyntäntö ja teoria

4.2.1.3.4. Yhteinen virtuaalinen osuus kosken perus Suomi-tietoa

4.2.1.3.5. Tietotekniikka: kännykkä, paikkatietoa, sos media

4.2.1.3.6. Metsien kestävä käyttö, käytännön työ

4.2.2. Opinnot ulkomaalla

4.2.2.1. Tietoiskut

4.2.2.2. Lähitapaamisia jossa opiskelijat kertovat omista kokemuksista

4.2.2.3. Vastuuhenkilö: Hannu Heiniä (Mustiala), Monna Alatalo (Evo, Lepaa), kaikki ? (Hyvinkää)

4.2.3. Harjoittelu ulkomailla (Monna vetää, linkitys sinne)

4.2.3.1. Omat kokemukset nostaa esille

4.2.3.1.1. Videopätkä?

4.2.3.1.2. Tero tekee Hyvinkään AIK, jos löytää jonkun

4.2.3.1.3. Mustiala Annika järjestää

4.2.3.1.4. Eric Evolaisen kanssa

4.2.3.1.5. Lepaa Katja järjestäää

4.2.3.2. Harjoittelupaikat - ovat BioNetissä ja opiskelijaportaalissa

4.2.3.3. Vastuuopettaja

4.2.3.3.1. Hannu Heinilä (Mustiala), ? (Lepaa), Monna? (KeKe), Eric Raunio (Evo)

4.2.3.3.2. Tieto esille opiskeljiaportaalissa?

4.2.4. Kehitysopinnot

4.2.4.1. Kesäopintoja

4.2.4.2. KeKe: Idea - mitä voi ulkona tehdä /yhteistyö Metsähallituksen kanssa metsäluonnon hoitoa

4.2.4.3. FUAS-yhteistyötä varten 15 op

4.2.4.3.1. Kehitystyöopintoja

4.3. Englanninkieliset toteutukset

4.3.1. Aikataulu

4.3.1.1. Milloin pitää olla SoleOpsissa

4.3.1.1.1. Missäs se kuupäivä oikein on BioNetissä? Onko liitetty kalenteriin?

4.3.2. Tiedotus

4.3.2.1. Biotaloudessa

4.3.2.1.1. Työkalu

4.3.2.2. HAMKin kv-toimistoon

4.3.2.2.1. Työkalu

4.3.2.3. Ulkomaalaisille partnerille

4.3.2.3.1. Työkalu

4.4. Yhteistyöoppilaitosten tarjonnan hyödyntäminen

4.4.1. Tiedottaminen, missä

4.4.2. Yhtiestyö Virolaisten kanssa

4.4.2.1. Kyselylomake GoogleDocs taulukko - millainen luento voit tarjota englanniksi ja mikä ajankohta sopii sinulle parhaiten Annika kartoittaa

4.4.2.1.1. Tulos Virtuaalipaketti?

4.4.2.1.2. Tai vaihto? yhteistyöpartnerien kanssa 1 = 1

4.4.2.2. Oppimisympäristöt

4.4.2.2.1. Räpinän kasvikokoelmat, puisto

4.4.2.2.2. Olustvere elintarvikealaan liittyvät puitteet

4.4.2.2.3. Olustveren maatalous

4.4.2.2.4. Luuan metsä ja puisto

4.4.2.2.5. Yhteinen Biotalouden opintomatka Viroon, 19-23.9.2011 Annika kirjoittaa kirjeen viron koulujen rehtoreille

5. Kv-opiskelijat rekisteri (hoituu jos tule SoleOPS palikka)

5.1. Opintosuoritukset

5.1.1. winhan kautta

5.1.2. Hannu, Monna ottaa otteen yhdessä opintosihteerin kanssa, oppija saa sitä kirjallisesti käteen ja toimittaa sitä itse omaan oppilaitokseen. Välillä pitää lähettää skannattuna jälkeenpäin jos oppilas on lähtenyt jo, riippuu oppilaitoskesta pitääkö saada orginaali postilla tai riittääkö skannattuna.

5.1.3. Opettaja ilmoittaa opintosihteerille että hän liittää arvosana nettiin

5.1.4. Monna on tehnyt exel-talukkoja myös vuosittain

5.1.5. Lepaalla kirjattu myöhään koska ulkomaalaisilla opettajilla ei ole oikeuksia kirjata arvosanoja - miten prosessi tulisi mennä jos on ulkomaalainen opettaja

5.2. Tieto milloin oppilas tulee ja milloin lähtee

5.2.1. Tutkia voiko ottaa irti tietoja interdoxista, voiko nostaa näkyviin?

5.2.1.1. Niitä kirjataan interdoxiin

5.2.2. Kysytään pidetäänkö Interdox Biotaloudessa ajantasalla?

5.2.2.1. Mustiala, matkailu: Hannu

5.2.2.2. Lepaa, Evo, KeKe: Monna

5.3. Oppijan valokuva tai videopätkä

5.3.1. Pitääkö ottaa valokuvan tai videopätkän näistä kun ne tulee?

5.3.2. Kuka tekee?

5.3.3. Hakulomakkeessa on yleensä kuvan - voisiko ottaa kuvakaappauksella kuvan tästä - onnistuu

5.3.4. Minne sijoitetaan? Yhteinen paikka kaikille?

5.4. Kielitestin tekeminen - ohje ulkomaalaisille opiskelijoille

5.4.1. Ohje: Annika voi kirjoittaa

5.4.2. Katotaan minne sijoitetaan - tarkoitettu jos tulee tutkintoa varten opiskelemaan

5.5. Miksi ei viedä kv-opiskelijat winhaan

5.5.1. Arvosanat viedään käsin sisään winhaan, yksi kerrallaan ja sitä tekee opintosihteerit. Tarkoittaa sitä että opettaja ei anna arvosanat itse, vaan hänen tulisi toimittaa niitä opintosihteerille.

5.5.2. Ohje: Miten opettajan pitää toimia jos hänellä on kv-opiskeljoita

5.5.3. Kysytään Anneli Kähköseltä, cc: Marja Räikköseltä miksi näin on?

5.6. Miten opettajat ja henkilökunta tietää kuka on kv-opiskeljana meillä?

5.6.1. Interdoxissa on tiedot mutta se on suljettu, ainoastaan jotkut näkee

5.6.2. Jos olisi winhassa, voisi nostaa kv-opiskelijat portaaliin näkvyiin listana

5.7. Pirjo Kuisma / FUAS (opetuksen laadun kehittämisprojekti (alaprojekti)

5.7.1. Minkä kautta ilmoittautumiset tulevat? Suoraan Metropoliasta?

5.7.2. VirtuaaliAMK: meidän kv-tarjonta pitää olla näkyvinä VirtuaaliAMK portaalissa, ilmoittautumin ja laskutus menisi sitten automaattisesti?

5.7.2.1. Annika laita viesti Pirjo Kuismalle, cc-viesti Eija Laitiselle, Hannulle, Monnalle

5.7.3. Lea Mustonen hoitaa tiedotusta

5.7.4. Kotisivu tulossa

5.7.5. FUAS - kehitystyön työryhmässä: Eija Laitinen, Tero Uusitalo Biotalouden

5.7.6. Mäntylä: Opetuksen laatu jotain (koko projekti)

6. Opiskelijat

6.1. Verkkoympäristöt / Oppimisympäristöt (Katariina vetää, linkitys sinne)

6.1.1. Opiskelijoden kouluttaminen ja ohjaus

6.1.2. Kv-opiskelijan työkalupakki / käytännöt - Annika aloittaa

6.1.2.1. HAMK sähköposti

6.1.2.1.1. Groupwise

6.1.2.1.2. Oma sähköposti

6.1.2.2. Sosiaalinen media

6.1.2.2.1. iGooglen työkalut

6.1.2.3. Moodle

6.1.2.3.1. Moodleen eka kerta käyttöönotto, profiilitiedot - ovatko edelleen ainaostaan suomeksi?

6.1.2.4. Tilat

6.1.2.4.1. Luokkahuonekartta

6.1.2.5. Opintojaksojen valinta

6.1.2.5.1. eHops jos ne sitä käyttää

6.1.2.6. ConnectPro käyttö

6.1.2.7. Skypen käyttö

6.2. Kv-opiskelijan - täydentää ohjeet oskarissa

6.2.1. Fyysinen ympäristö

6.2.1.1. Toimipistekohtaiset ohjeet

6.2.2. Oskari työryhmä - miten on otettu huomioon kv-opiskelijoita

6.2.3. Oppija liittää omat tiedot suoraan sivustoon? Myös valokuva, mahdollinen video?

6.3. Lähtevät opiskelijat

6.3.1. Opiskelijan kv-polku

6.3.1.1. Prosessikuva

6.3.1.2. Ohje - esitys, nauhoite, oppimateriaaliksi ammattialan osaaja kurssiin

6.3.1.3. Kytekentä opintosuunnitelmaan HOPSiin

6.3.1.3.1. Opintoneuvojat

6.3.1.3.2. Millaista oppia opisklija haluaisi saada ulkomaalta?

6.3.1.3.3. Pitäisikö olla kysymys / kartoitus eka vuonna jo haluatko / aiotko lähteä vaihto-opiskelijaksi - voisi kokeilu yhdessä koulutusohjelmassa - kysely

6.3.1.3.4. Ohjemateriaaliin kaikki paikat esillä linkillä, mahdollisesti myös videolla

6.3.1.4. Yhteinen markkinointivideo englanniksi josta näkee paikat ja mitä voidaan opiskella

6.3.1.4.1. Kartoittaa mitä jo on?

6.3.1.4.2. Kuuntele uudestaan HAMI video, voidaanko liittää siihen engkun-tekstit ja sitä voisi käyttää

6.4. Saapuvat opiskelijat

6.4.1. Muu AMKin kv-opiskelijat

6.4.1.1. Viedä Kv-opintojaksot tarjottavana myös VirtuaaliAMK

6.4.1.2. Kysyä johtoryhmältä voiko meidän vaihtareita myös suorittaa kv-opintojaksoja muissa AMKeissa VirtuaaliAMK portaalin kautta? Silloin HAMK maksaa siitä opintojaksosta

6.4.2. Partnerin opiskelija

6.4.3. Ei-partneri opiskelijat

6.4.3.1. Ohje

6.4.3.1.1. Annika kysyy Hannulta miten tehdä näittäen kanssa

6.4.4. Ilmoittautuminen

6.4.4.1. Kuka on mukana, tulee yksittäin sähköpostilmoituksella ja mä en edes teidä kuka on kv-opiselijana olemassa Biotaloudessa + että voi myös tulla kv-opiskeliat muu HAMKista minun kurssiin ja mä en tiedä niitäkään - ei voi olla niin että pitää joka kerta kysyä joltakin

6.4.4.1.1. SoleOPS kv-palikka käyttöön

6.4.5. Oppiminen HAMKissa

6.4.5.1. Survival guides

6.4.5.1.1. Viesti lähetetty 13.10 Essi Ylöselle ja kysyttiin tuleeko Oskari englanniksi

6.4.5.2. Kirjataan vastaanottoon kuuluvat asiat

6.4.5.2.1. HAMK

6.4.5.2.2. Tervetuloa kirje (kirjallinen, Monnalla on malli)

6.4.5.2.3. Biotalous, toimipiste

6.4.5.2.4. Ohje wikiin, sivu perustettu, teksitä pitää kirjoittaa

6.4.5.2.5. Hyväksytyn oppijan etukäteistieto (aloitusviesti vielä kun hän on kotimaassa)

6.4.5.2.6. Videopätkät- kv tuutoreista sekä yhteystiedot

6.4.5.3. HAMKO järjestää kaikille yhteisiä

6.4.5.3.1. Yleensä Hämeenlinnassa

6.5. SoleOPS

6.5.1. Vaihto-opiskelijoita varten on olemassa sovellus

6.5.1.1. Annika kysyy SoleOPS porukalta voiko Biotalous testata sovellus SoleOPSIa varten joka soveltuu vaihto-opiskeljoita varten (Standi Porissa AMK-kv-päivillä, SopeOPS rakentaja tietää tästä) Viesti lähetetty Anneli K. 13.10, sekä Irinan kanssa juteltu 13.10, lupasivat tutkia asian.

7. Kehittämisryhmä: Hannu Heinilä, Katja Virtanen, Arto Vuollet, Tero Uusitalo ja Eric Raunio. Vetäjä: Annika Michelson. CC: viesti Terhikki Mäkelä, Eija Laitinen, Monna Alatalo

8. Muu henkilökunta

8.1. Keittiö

8.2. Toimisto

8.3. Muut toimihenkilöt

8.4. Koulutus

8.4.1. Onko tarjottu kielikoulutusta muu henkilökunnalle? Onko ongelmia

9. Palvelutoiminta (kytke Mika Soramäki prosessiin)

9.1. Kv-osaamisen myynti (esim. Lepaa)

9.1.1. Täydennyskoulutus:Liisa Mikkola

9.2. Hinnoittelu (Koulutustuotteiden tuotteistamisen kanssa yhteistyössä)

9.2.1. Opintojakson hinnoittelu menetelmä

9.2.2. Kiinteistöt

9.2.3. Talon auton käyttö

10. Verkostot

10.1. Kartoittaa opettajien ja henkilökunnan verkostot

10.1.1. Kartoitetaan henkilökunnassa tämä asia, kyselylomake. Asia hoitaa Koulutustuotteiden kehittämisprojekti - kansainvälisyys Annika tekee ehtotuksen kyselyksi

10.2. HAMK verkostot

10.2.1. Official networks / mitä HAMK on päättynyt että ollaan verkostossa mukana, nimitetty vastuuhenkilö

10.3. Professional organisations / ulkomaalaisia ammattialan järjestöjen jäsenyyttä

10.4. Sosiaalisen median verkostot

10.5. Sähköposti-verkostot joissa mukana

11. Tilastot

11.1. Mitä HAMK ja OKM seuraa?

11.1.1. Ohje

11.2. selvitä voiko saada SoleOPSiin laatikko kv-souus samaan tyyliin kun virtuaali ja TK-osuutta - Pirjo K. tai Anneli K. - lähetä viesti.

11.3. Miten tieto liikkuu kosken ulkomaanvierailuja: Interdox, ulkomaan matkasuunnitelman kautta (TEM) - kautta - miten menee

11.3.1. Minkä perusteella tekee hamk kv-toimisto omat raportit

11.4. Interdox tietokanta

11.4.1. Kenellä on oikeudet nyt?

11.4.2. Monelleko voi antaa oikeudet?

11.4.3. Voiko nostaa tietoja sieltä portaaliin?

11.4.4. Kuka on pääkäyttäjä HAMKissa?