METODOLOGIA BADAń PEDAGOGICZNYCH

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
METODOLOGIA BADAń PEDAGOGICZNYCH by Mind Map: METODOLOGIA BADAń PEDAGOGICZNYCH

1. TECHNIKI BADAń PEDAGOGICZNYCH

1.1. obserwacja

1.2. wywiad

1.3. ankieta

1.4. badanie dokumentów

1.5. analiza treści

1.6. techniki projekcyjne

2. METODY BADAń PEDAGOGICZNYCH

2.1. ILOśCIOWE

2.1.1. eksperyment pedagogiczny

2.1.2. monografia pedagogiczna

2.1.3. metoda indywidualnych przypadków

2.1.4. metoda sondażu diagnostycznego

2.2. JAKOśCIOWE

2.2.1. wywiad pogłębiony

2.2.2. metoda biograficzna

2.2.3. jakościowa analiza tekstu

2.2.4. obserwacja

3. GłóWNE NARZęDZIA BADAWCZE

3.1. wywiad

3.2. ankieta

3.3. badania socjometryczne

3.4. skale

3.5. arkusz obserwacji