Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

METODOLOGIA BADAń PEDAGOGICZNYCH by Mind Map: METODOLOGIA BADAń PEDAGOGICZNYCH
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

METODOLOGIA BADAń PEDAGOGICZNYCH

TECHNIKI BADAń PEDAGOGICZNYCH

Techniki badań pedagogicznych: to czynności praktyczne, regulowane wypracowanymi drogą doświadczenia dyrektywami pozwalającymi na otrzymanie optymalnie sprawdzalnych informacji

obserwacja

wywiad

ankieta

badanie dokumentów

analiza treści

techniki projekcyjne

METODY BADAń PEDAGOGICZNYCH

Metody badań pedagogicznych: to zespół teoretycznie uzasadnionych zabiegów koncepcyjnych i instrumentalnych obejmujących całość postępowania badacza, zmierzających do rozwiązania problemu naukowego

ILOśCIOWE

JAKOśCIOWE

GłóWNE NARZęDZIA BADAWCZE

Narzędzie badawcze to: każdy przedmiot służący do realizacji wybranej techniki badań. Takim przedmiotem może być kwestionariusz, dyktafon, a nawet długopis czy ołówek

wywiad

ankieta

badania socjometryczne

skale

arkusz obserwacji