Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Andragogika szczegółowa by Mind Map: Andragogika szczegółowa
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Andragogika szczegółowa

Dziedzina powstała w XX wieku. Początkowo stanowiła część składową pedagogiki ogólnej i filozofii wychowania. Jej rozwój związany jest także z antropologią filozoficzną, psychologią człowieka dorosłego, etyką, socjologią kultury i wychowania, historią oświaty i myśli pedagogicznej.

twórczości

życia rodzinnego

kultura

przeżycia małżeńskie

szkolna

szkolnictwa wyższego

samokształcenia

pracy

rolnicza

Andragogika rolnicza - określenie opisujące proces wdrażania zmian, unowocześnień, technologicznych nowinek, urządzeń technicznych w rolnictwie. W szczególności w odniesieniu do kanałów propagacji, np.: poprzez prasę, literaturę, wpływ sąsiadów i znajomych, kształcenie.

działalności społecznej i politycznej

praca społeczna

uczestnictwo w polityce

zdrowia

wolnego czasu

socjalizacyjna

uczestnictwa w kulturze

sportu i rekreacji

sportu

porównawcza

ekologiczna

uprawa

hodowla w standardzie kultury ekologicznej

pokojowego współżycia

współżycia sąsiedzkiego

schyłku życiowego