Andragogika szczegółowa

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Andragogika szczegółowa by Mind Map: Andragogika szczegółowa

1. twórczości

2. życia rodzinnego

2.1. kultura

2.2. przeżycia małżeńskie

3. szkolna

4. szkolnictwa wyższego

5. samokształcenia

6. pracy

7. rolnicza

8. działalności społecznej i politycznej

8.1. praca społeczna

8.2. uczestnictwo w polityce

9. zdrowia

10. wolnego czasu

11. socjalizacyjna

12. uczestnictwa w kulturze

13. sportu i rekreacji

14. sportu

15. porównawcza

16. ekologiczna

16.1. uprawa

16.2. hodowla w standardzie kultury ekologicznej

17. pokojowego współżycia

17.1. współżycia sąsiedzkiego

18. schyłku życiowego