Andragogika szczegółowa

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Andragogika szczegółowa by Mind Map: Andragogika szczegółowa

1. szkolna

2. samokształcenia

3. wolnego czasu

4. uczestnictwa w kulturze

5. sportu i rekreacji

6. sportu

7. porównawcza

8. pokojowego współżycia

8.1. współżycia sąsiedzkiego

9. twórczości

10. życia rodzinnego

10.1. kultura

10.2. przeżycia małżeńskie

11. szkolnictwa wyższego

12. pracy

13. rolnicza

14. działalności społecznej i politycznej

14.1. praca społeczna

14.2. uczestnictwo w polityce

15. zdrowia

16. socjalizacyjna

17. ekologiczna

17.1. uprawa

17.2. hodowla w standardzie kultury ekologicznej

18. schyłku życiowego