Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Masterclass Event Model Generation 3 juli 2014 op Nyenrode Business Universiteit by Mind Map: Masterclass 
Event Model Generation 
3 juli 2014 op 
Nyenrode Business
Universiteit
5.0 stars - 2 reviews range from 0 to 5

Masterclass Event Model Generation 3 juli 2014 op Nyenrode Business Universiteit

1e Masterclass - introductie Event Model Generation

Ruud Janssen

http://ch.linkedin.com/in/ruudwjanssen

Roel Frissen

http://nl.linkedin.com/in/roelfrissen

1e Masterclass

Elementen

Landschap

Essentie, Toepassing, Gedragsverandering, ROI op event

Overzicht

Mensen

Hoe

"Design with the end in mind"

gaat om 10 stappen

inspiratie, Uit vele boeken, Tot je 7e levensjaar leerde iedereen op eenzelfde visuele wijze..., ... wat je vervolgens afleert doordat je woorden ging leren

Doel

Zo veel mogelijk mensen gebruiken het Event Model Generation canvas

Het is nooit af, Er komen iteraties, Verdiepingen

Prototyping, Sneller/ effectiever bespreken

Post Event Online sessie

Idee om in 3 dagdelen to doen

Toepassen dan 1/2 dag erna wellicht

Laatste deel, "HART" van de canvas - Instructional Design + Customer Journey

Stakeholder’s Jobs to be Done - Stakeholder’s Pains and Gains

video EMG in 111 seconden: http://youtu.be/okoXIqwQqLk

10 stappen model

Toepassen voor:, ontwerp, Event absoluut, Elk detail van event, Prototypen, Gesprek, Raamwerk, We doen geen gesprek meer?, Bewust stilstaan

Heel veel boeken, Essentie destilleren

Intro event industrie

Gedeelde frustratie

event industrie deelt nog weinig

Industrie onprofessioneel, Oplossen

Helpen door in gesprek gaan, Opdrachtgever/ verantwoordelijke, Uitvoeren

canvas

Waar komt het canvas vandaan?, Congres in Berlin, Business Design Summit, Waar komt de waarde uit dat event vandaan?, 2000 euro, je leert meer dan in 2 dagen dan rest van het jaar, Wat is de pain en promise?, Veel instrumenten, Waarde van het model

Werken naar een canvas, Toolsmith unite, Veel theorie, Maar geen tool, Into the heart of meeting, ROI sessie, Toepassing vanuit boek is lastig, Canvas, leuk maar hoe verder?, Wat zit er achter?, Inzichten?

10 stappen

2 zaken belangrijk in events, 2 stakeholders, Zelf, Meeting owner, Uitvoerder, Deelnemer, Intern, Extern, Per stakeholder doorloop je alle stappen, Succesvol event, Gedragsverandering van stakeholder tot gevolg, Empathy map, Snel inleven in stakeholder group, iemand, Denkt en voelt, Hoort, Ziet, Zegt en doet, Gedrag, Wat doet iemand, Pain, Gain, Je kijkt naar een event toe, Jobs to be done, analye maken, Pain, Gain, Komt uit value proposition canvas, Waarde, Pain reliever, Gain creator

Event ROI proces, gedragsverandering die je teweeg wilt brengen, Uit verschillende stakeholder perspectieven, Pain van de één gain van de ander, Inleven in stakeholder group, Denken snel in oplossingen, "oh waarom ook al weer", Vrije denken in prototypes, Hoe draag je iets over van A naar B, Mensen denken in formats, Parkeerplaats (straks op terug komen)

Waarde propositie, cadeautje, Pain wegnemen, gain toevoegen, Resultaat, Goed nieuw event, Is waarde propositie van event

Consolideren, 1 model, Stakeholders, Waarde, Event is een tijdelijk business model

De tent, Pre, Pre learning, During, Gedragsverandering plaatsvinden, Post, grootste Verandering vind plaats na event, Vaak minste aandacht voor

Empathy map, Wat is de gedragsverandering die we daadwerkelijk realiseren, Zelf beschouwen, A Event uitvoeren: impact, B design with end in mind, De rest van het event inzetten om dat te realiseren, Manifestatie van gedrag moet waarneembaar zijn

Output, Je legt de 3 stappen per stakeholder op elkaar en dat va je samen in canvas, Gedragverandering, Pain relief, Gain creation, Moet je kunnen benoemen

Q&A, onderscheid tussen belangrijkheid stakeholder?, inschatten wat impact van een stakeholder op gedragsverandering, Percentages koppelen aan stakeholder, Wiens belang prevaleert?, Congresowner, Eigenaar, Versus het belang, met welke rol zit je aan tafel, Ben je zelf ook stakeholder (leverancier/ ontwerper), Wat is je stake?, Financieel betrokken in event, Valkuil teveel stakeholdergroepen, Cluster ze anders (allemaal onderdeel van bestuur), Key stakeholder, als die het model snapt en wat de impact is, In een plaatje kun je veel uitleggen, Versimpelen is niet eenvoudig, 10% van de organisatie tijd moet je tenminste investeren om goed na te denken anders doe je de stakeholders te kort, Discussie in een vakje duwen waardoor je focust

Begin met Emapthy Map (Inleven in stakeholder)

Pre-event Empathy Map, Per stakeholder (2x), 15 min

Post-event Empathy Map, Per stakeholder (2x), 15 min

Tip: maak deze met de stakeholder, Je weet niet altijd hoe iemand denkt, Laat ze meedenken voor validatie

Gemakkelijk, Geen voorkennis, Iets eenvoudiger voor vrouwen dan mannen, Niet te veel stakeholders

Output, 1: See, Foto's, Wat zie je, Naar EMG canvas: Entering Behaviour, 2: Think & Feel, 3: Hear, wat zeggen anderen?, Beinvloeding, 4: Say & Do, Waarneembaar gedrag, naar EMG canvas: Exiting Behaviour, Pre-event: Entering Behaviour, Post-event: Exiting Behaviour, Pains, Gains

Event Return on Investment

Doelen stellen volgens ABCD formule

A: Audience

B: Behaviour you're expecting

C: Condition under which the behaviour is to be performed

D: Degree of achievement or how well behaviour must be performed

Job to be done:, Canvas naar kantoor, doelstelling, Voorbeeld:, A, 4,5 collega's..., B, ...willen..., C, ...morgen.., D, ingevuld EMG canvas zien van BBBBQ

Uitwerken

Jobs to be Done, In de groep

Doelstellingen bepalen, 1 persoon, Matrix maken

Doelstellingen waarderen, Groep

Hoe

Wat moeten mensen weten en kunnen?

Wat is gedrag?

Systematische wijze om een Job to be Done, Vertalen in doelstelling, Valideren, Matrix maken, Items scoren, Hoogst scorende in programma opnemen

Piramide

Wie

Leeromgeving

Leervormen, Kennis, Vaardigheden, Attitude leren, Leren kennen van elkaar

Naslagwerk

iBook ROI van je Evenement, https://itunes.apple.com/nl/book/roi-van-je-evenement/id554425025?mt=11

Proces

Extensive stakeholder mapping

1. kies stakeholders, en maak per stakeholder een empathy map, see, think & feel, hear, say & do, gain, pain

Setting objectives

3. bepaal de event ROI, pyramide, roi, impact, application, learning, satisfaction and planned action

Exploring options

2. jobs to be done per stakeholder (o.b.v. pains & gains), maak een value proposition canvas, pain, gains, jobs, 4 types of jobs, functional, emotional, social, basic needs

4. prototyping, back of a napkin sketches, 5w+h, why, who, when, how, where, what

Finding solutions

5. validating choices, maak een value proposition canvas, gain creator, pain reliever

Choosing model & format

6. prototyping into business model, maak een business model canvas

Design of the meeting event

7. content & service design, instructional design, maak een customer journey canvas

Event/ meeting

8. event organisation (de tent), pre, during, after

Post event stakeholder mapping

9. Post event empathy map, see, think & feel, hear, say & do, gain, pain

10. before after, change in behavior

Interemezzo

Murally

https://mural.ly/

ready-to-use templates, Empathy Map, EMG canvas, etc...

Mural.ly catcher App, Sturen naar mural.ly, info ophalen uit:, Evernote, Google drive, Van offline naar online zonder dat het teveel pijn kost, http://blog.mural.ly/?s=catcher

Voorbeeld Mural.ly Event Model Canvas Masterclass Nyenrode

Visueel zo aantrekkelijk mogelijk maken

Combi tussen digitaal en analoog

Instructional Design

Doelstelling terugvertalen

Programma invullen

Touchpoints voor CEO

+/- in service design cycle

Bouwstenen, Touchpoints IKEA, Parkeren, Kind afgeven, Gratis tas, Verplichte looproute, Goedkoop restaurant, IJsje 1 euro

Dan puzzelen met team, Back-of-the-napkin ideas

Business Model Generation

Beginsel achter Alex Osterwalder

Grote inspiratie om met Event Model Generation aan de slag te gaan

Bootstrapping excersitie

Tools om gemakkelijk aan de slag te gaan in discipline

'Blabla' uit discussie

Gedragsverandering

Voor

Na

Business value proposition, Job to be Done, Functioneel, Sociaal, Iedereen bij elkaar, Emotioneel, Trots, Job, Task, Problems, Pains, Gains, Pain Relief, Gain Creation, Products & services

Doelstelling: customer jobs verhelderen

Empathy Map, Moet in 15 min

Stakeholder 1

Pains

Gains

Jobs to be Done, Zoals, Informeren

die valideren

Doelstellingen per deelnemer

Video Business Model http://youtu.be/QoAOzMTLP5s

Simplificeren

Bedrijf samenvatten op een A4

Hoe genereert een bedrijf waarde

Event als tijdelijk business model

Case: Nijmegen 4daagse

Klanten, Wandelaars, Sponsoren, Nijmegen, Gemeente, Inwoners, Bezoekers

Propositie, Exposure, Wedstrijd, Medaille, Sportieve prestatie, Gladiolen

Kanaal, Bannering, Ticket kopen, Website, Nijmegen als stad, TV

Relatie, Sponsoren, Terugkerend, Wandelaars, Medaille als je meedoet, Blaren

Opbrengsten, Tickets, Consumpties, Toeristenbelasting, Overnachtingen

Partners, Politie, BHV, Rode Kruis, Media, Gemeentewerken, Vrijwilligers

Te doen, Routes uitzetten, Vergunning, Infra, Overnachtingsfaciliteiten

Bronnen, Extern, Hekken, Tenten, Podia, Tribunes, EHBO, Water, Toiletten, Pleisters, Intern

Kosten, Vergunning, Rode Kruis, Overnachting

Waarde creëren, visualiseren, Oh ja, zo werkt het, Businessmodellen nieuw, Skype, Facebook, WhatsApp, Impact op business model, Innoveren

Alle kosten variabel

Wat kun je met BMC?

Innoveren

Vragen stellen

Manier om je business snel weer te geven

Strategische opties schetsen

Elk vakje correleert

Handig voor een medewerker om te zien hoe ene bedrijf waarde creëert

Waarom fijn:, erg visueel, Van links naar rechts waarde

BMC voor event

Elk event is een tijdelijk business model

Elke meeting owner denkt in opportunity costs

Analyseren van een event, Hoe zit de business in elkaar, Hoe wordt de waarde gecreëerd, Jobs, Functional, Social, Software, Hyper apps

Designing een event

Event Model Canvas NSS2014

Jobs to be Done, Nucleair stockpile omlaag, Nederland wil de Nucleair Sumit (NSS) houden

Pain, Land tijdelijk overhoop

Gain, Stad van vrede en veiligheid:, Goed aura, Uitstralen op BV NL

Revenu, Deals voor de overheid

Cost, 24 mln

Job, Hoe veel tijd, Wat kost het, Onderdelen, Alle stapjes die je doet, ga je valideren

Instructional Design

Service Design

Touchpoints in de vorm van bijvoorbeeld een mindmap opmaken

customer journey, Customer journey canvas, Digitaal, Analoog, F2f

Nespresso: ze lopen om de balie en geven de espresso

Model, Expect (verwachting beschrijven), Word of Mouth (WOM), Some, Eerdere ervaring, Advertisement, Experience, customer journey, Touchpoints, Satisfaction (naderhand met de ervaring + NPS vraag), WOM, wat zeg je op some, Hoe borg je dat in je eigen systeem

This is service design thinking: http://youtu.be/JywQiJO4TRo

oefen Tips

Documenteer + Maak foto's, Voorbeeld Facebook F8 conference

Event Model Canvas, Partner, Deelnemer, Event owner, Autopsie op het event doen

Design with end in mind

Kosten

Opbrengsten

Waarom en Hoe

Waarom canvas?, Protoypes maken, Design maken obv diverse prototypes, Documenteren achteraf hoe de waarde is

Hoe canvas 1, Maak een eerste versie, Kijk weer een later erna, Pas het aan, Dan empathy map, Pains, Gain

Hoe canvas 2, Documenteer de laatste, Denk na over prototypes, Design met de proposities, leg de andere proposities op de plank, Bewaar de maps

Prototyping, Mogelijkerwijs iets doen, Het moet in een plaatje te vatten zijn, Noodgedwongen keuzes maken, Weggooien, Niet verliefd te worden op ideeën

Materialen

Visual Teams

Visual Meetings

Business Model generation

This is Service Design Thinking

Into the heart of meetings

Business Model You

Overtuigen met storytelling

Return on investment meetings & events

ROI van je Evenement (iBook)

Ontwerpen voor gedragsverandering (download)

Bikablo 2.0

Mindmapping?

www.eventmindmap.nl

Connection of Minds gelooft dat de communicatie tijdens bijeenkomsten veel beter kan (en moet) en is gedreven om mensen hierbij te helpen.

bijeenkomsten, events & congressen die je niet wilt missen, haal meer uit een brainstorm, leuker en effectiever vergaderen