Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

PEDEUTOLOGIA by Mind Map: PEDEUTOLOGIA
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

PEDEUTOLOGIA

GłÓWNE KIERUNKI

osobowość nauczyciela

uzdolnienia nauczyciela

autorytet nauczyciela

New node

badania nad doborem kandydatów na nauczyciela

miejsce nauczyciela w społeczeństwie

kształcenie i rozwój nauczyciela w czasie

starożytność, SPARTA, nauczycielem każdy dorosły, wychowanie pańswowe, wychowanie wojskowe, ATENY, wychowanie w służbie muz, nauczyciel z duszą poety, RZYM, nauczyciel = literator

średniowiecze, szkoły parafialne i katedralne, rycerskie, nauczyciela powoływał kościół

renesans, wzorzec salonowy, szkoły jezuickie

odrodzenie, nauczyciel samozwańczy

wiek XX, pajdocentryzm, wykształcenie pedagogiczne, nauczyciel badacz

BADANIA

historyczno-porównawcze

psychologiczno-pedagogiczne

osobowość

postawa

socjologiczno-pedagogiczne

nauczuciel jako grupa społeczna

funkcja w środowisku lokalnym

komeratystyczne

problematyka szczegółowa

POWINNOŚCI NAUCZYCIELA

przekazywanie wiedzy

dbałość o autorytet

kształtowanie zainteresowań uczniów

rozwój zamiłowań

kształtowanie poglądów

przekazywanie piękna