Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PEDEUTOLOGIA by Mind Map: PEDEUTOLOGIA

1. GłÓWNE KIERUNKI

1.1. osobowość nauczyciela

1.2. uzdolnienia nauczyciela

1.3. autorytet nauczyciela

1.3.1. New node

1.4. badania nad doborem kandydatów na nauczyciela

1.5. miejsce nauczyciela w społeczeństwie

1.6. kształcenie i rozwój nauczyciela w czasie

1.6.1. starożytność

1.6.1.1. SPARTA

1.6.1.1.1. nauczycielem każdy dorosły

1.6.1.1.2. wychowanie pańswowe

1.6.1.1.3. wychowanie wojskowe

1.6.1.2. ATENY

1.6.1.2.1. wychowanie w służbie muz

1.6.1.2.2. nauczyciel z duszą poety

1.6.1.3. RZYM

1.6.1.3.1. nauczyciel = literator

1.6.2. średniowiecze

1.6.2.1. szkoły parafialne i katedralne, rycerskie

1.6.2.2. nauczyciela powoływał kościół

1.6.3. renesans

1.6.3.1. wzorzec salonowy

1.6.3.2. szkoły jezuickie

1.6.4. odrodzenie

1.6.4.1. nauczyciel samozwańczy

1.6.5. wiek XX

1.6.5.1. pajdocentryzm

1.6.5.2. wykształcenie pedagogiczne

1.6.5.3. nauczyciel badacz

2. BADANIA

2.1. historyczno-porównawcze

2.2. psychologiczno-pedagogiczne

2.2.1. osobowość

2.2.2. postawa

2.3. socjologiczno-pedagogiczne

2.3.1. nauczuciel jako grupa społeczna

2.3.2. funkcja w środowisku lokalnym

2.4. komeratystyczne

2.5. problematyka szczegółowa

3. POWINNOŚCI NAUCZYCIELA

3.1. przekazywanie wiedzy

3.2. dbałość o autorytet

3.3. kształtowanie zainteresowań uczniów

3.4. rozwój zamiłowań

3.5. kształtowanie poglądów

3.6. przekazywanie piękna