Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

PEDEUTOLOGIA by Mind Map: PEDEUTOLOGIA
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

PEDEUTOLOGIA

GłÓWNE KIERUNKI

osobowość nauczyciela

uzdolnienia nauczyciela

autorytet nauczyciela

badania nad doborem kandydatów na nauczyciela

miejsce nauczyciela w społeczeństwie

kształcenie i rozwój nauczyciela w czasie

BADANIA

historyczno-porównawcze

psychologiczno-pedagogiczne

socjologiczno-pedagogiczne

komeratystyczne

problematyka szczegółowa

POWINNOŚCI NAUCZYCIELA

przekazywanie wiedzy

dbałość o autorytet

kształtowanie zainteresowań uczniów

rozwój zamiłowań

kształtowanie poglądów

przekazywanie piękna