ANDRAGOGIKA WIEKU EMERYTALNEGO

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ANDRAGOGIKA WIEKU EMERYTALNEGO by Mind Map: ANDRAGOGIKA WIEKU EMERYTALNEGO

1. wychowanie do starości

1.1. prowadzenie edukacji od najmłodszych lat

1.2. przygotowanie do zmian zachodzących w otoczeniu

1.2.1. eliminacja strachu przed nowymi technologiami

1.2.1.1. nauka korzystania z internetu

1.2.1.2. nauka obsługi urządzeń technicznych - telefon, komputer

1.2.2. przygotowanie do zmieniającej się sytuacji społeczno-ekonomicznej

1.2.3. przygotowanie do zmieniającej się kondycji zdrowotnej

2. uniwersytet III wieku

2.1. cele

2.1.1. włączenie do kształcenia ustawicznego

2.1.2. aktywizacja

2.1.2.1. intelektualna

2.1.2.2. fizyczna

2.1.2.3. psychiczna

2.2. formy kształcenia

2.2.1. działalność dydaktyczna

2.2.2. zajęcia kulturalno-rekreacyjna

2.2.3. warsztaty i sekcje zainteresowań

3. współpraca z innymi dziedzinami nauki

3.1. medycyna

3.1.1. farmakologia

3.1.2. dietetyka

3.1.3. internistyka

3.2. psychologia

3.3. socjologia

3.4. teologia

4. funkcje edukacji ludzi starszych

4.1. socjalizacyjna

4.1.1. przygotowanie ludzi do podejmowania różnych zadań w społeczeństwie

4.2. emancypacyjna

4.2.1. wyzwolenie potencjału

4.2.2. rozwój potencjału

5. czas wolny

5.1. aktywność

5.1.1. kulturalną

5.1.2. hobbystyczną

5.1.3. edukacyjną

5.1.4. turystyczną

5.1.5. społeczną