Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

ANDRAGOGIKA WIEKU EMERYTALNEGO by Mind Map: ANDRAGOGIKA WIEKU EMERYTALNEGO
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

ANDRAGOGIKA WIEKU EMERYTALNEGO

funkcje edukacji ludzi starszych

socjalizacyjna

emancypacyjna

wychowanie do starości

prowadzenie edukacji od najmłodszych lat

przygotowanie do zmian zachodzących w otoczeniu

czas wolny

aktywność

uniwersytet III wieku

Uniwersytety III wieku stają się coraz bardziej popularne. Umożliwiają kontynuację edukacji ludziom starszym oraz rozwój intelektualny jak również społeczny i fizyczny.

cele

formy kształcenia

współpraca z innymi dziedzinami nauki

medycyna

psychologia

socjologia

teologia