Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Hyvinvointivaltio by Mind Map: Hyvinvointivaltio

1. Pohjoismainen hyvinvointimalli seim. Suomi, Ruotsi, Tanska.

1.1. - Verotuksella maksetaan sosiaaliturvaa kaikille, sosiaaliturva ei ole työsuhteesta riippuva

2. Liberaalimalli esim. USA

2.1. -Valtio ei takaa sosiaaliturvaa kansalaisilleen, vakuutuksen hankkiminen on jokaisen oma päätös.

3. Mannermainen malli esim. Saksa, Itävalta

3.1. -Sosiaaliturva on työstä ja työpaikalta saatava tuki.

4. Suomalainen hyvinvointimalli

4.1. -palvelut ovat kuntien tehtävä (esim. kunnalliset terveyskeskukset yms.) -Osa palkasta menee veroihin, joilla maksetaan sosiaaliturva

5. Välimerenmaiden malli esim. Italia

5.1. -Perhe ja suku + kirkko turvaa sosiaaliturvan

6. Hyvinvoinnin mittaus

6.1. BKT

6.1.1. Suomen BKT asukasta kohden (2012): 45 723,49 USD ‎

6.2. GPI

7. Hyvinvointivaltion ylläpitämisen paineet

7.1. Sosiaali- ja terveyshuollon ylläpidon paineet

7.2. Verotuksesta johtuvat paineet

7.3. Kustannuksista johtuvat paineet

8. Ratkaisuvaihtoehtoja ylläpitämiseksi

8.1. -Verotuksen korottaminen parempituloisilla

9. Määritelmä

9.1. Valtiolla on keskeinen rooli kansalaisten toimentulon ja elintason varmistamisessa.