Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

9e Jaarcongres Procesmanagement 20 november 2014 De dag in één oogopslag by Mind Map: 9e Jaarcongres Procesmanagement
20 november 2014
De dag in één oogopslag
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

9e Jaarcongres Procesmanagement 20 november 2014 De dag in één oogopslag

Onze omgeving verandert voortdurend en stelt steeds andere eisen aan organisaties.Optimale samenwerking binnen de organisatie en in de keten is bovendien van groot belang. Dit vraagt om een groot aanpassingsvermogen van processen die de organisatie wendbaar, efficiënter, sneller en meer klantgericht maken. Wat betekent dit voor u als procesmanager? Hoe behouden u en uw organisatie de focus zonder te verzanden in nieuwe tools en ontwikkelingen? Hoe zorgt u voor processen die optimaal waarde toevoegen? Hoe kunt u met Big Data flexibel, snel en adequaat inspelen op de steeds veranderende markt? Welke toegevoegde waarde kunt u halen uit Lean Management? Op het 9e Jaarcongres Procesmanagement komen deze en andere belangrijke thema's aan bod. Via nieuwe invalshoeken en inspirerende praktijkcases wordt uw horizon verbreed. Gun uzelf een kijkje in andermans keuken en ontmoet collega's uit andere disciplines. Ga de grote uitdagingen aan om als procesmanager maximaal te presteren! Inschrijven

Handleiding

takken open-/dichtklappen

attachment

notities

link

Opening

De regie hebben over uw eigen processen, zowel zakelijk als privé, is van essentieel belang voor het welslagen van een missie. Of dat nu privé of zakelijk is, ieder mens, iedere organisatie volgt hierbij haar eigen processen. Voor mij staat buiten kijf dat de mens altijd de drijvende kracht is achter iedere organisatie. En dat bent u, met uw doorzettingsvermogen, flexibiliteit en vermogen om te veranderen. Als dagvoorzitter heb ik elke keer weer de mooie taak om mijn publiek mee te nemen. Met zo’n unieke line-up aan sprekers zal ik er voor zorgen dat u deze dag de zaal uitwandelt met nieuwe ideeën, positieve energie en zin om morgen uw eigen processen onder de loep te nemen. Inschrijven

Pauline de Wilde

Pauline de Wilde heeft jarenlange ervaring als tv-presentatrice van diverse reis-, nieuws- en business programma’s. Zo werkte ze voor programma’s als ViaVacance, Goedemorgen Nederland, Businesslinks én Pensioen? Dat zien we later wel! Deze ervaring - in combinatie met haar economische achtergrond - maken haar tot een echte vakvrouw. In interviews weet Pauline de Wilde de juiste snaar te raken en de perfecte toon neer te zetten. Dit komt goed tot uiting in haar rol als dagvoorzitter, waarbij haar goede voorbereiding, inhoudelijke kennis én flair haar tot een graag geziene presentatrice maken. Pauline staat voor enthousiasme, inhoud en een goede voorbereiding.

notities

welkom

hoe vaak bezocht je, congres, Burgers Zoo

verantwoordelijkheid, dieren, gedragsbehoefte!, onregelmatigheid in, voedong, voedertijden, mensen, krijgen, nemen, zelfstandig ondernemer is zelf voor alles verantwoordelijk ...

kennis maken met de buurvrouw/-man WAAR BEN JE TROTS OP?

Waarom 'verdraaide' organisaties teruggaan naar de bedoeling

Wat kunnen we leren van organisaties die veel beter presteren dan anderen? In veel gevallen organiseren ze zaken dichtbij de klant en de professional en houden processen zo eenvoudig mogelijk.Veel organisaties zijn verstrikt geraakt in remmende beheersings- en controlemechanismen. Het systeem is leidend geworden. Hoe kunnen ze terug naar de bedoeling? Hoe kunnen ze terug naar een manier die zaken eenvoudiger houdt, directer gericht is op klanten en een betere balans vindt tussen systemen en gedrag, tussen regels en ruimte. Wat is de rode draad door de organisaties heen die daarin lijken te slagen? Wat zijn nu precies die 'verdraaide organisaties'? Wat betekent dit voor procesmanagement? Meer verdieping in de plenaire sessie van Wouter Hart? Kom dan ook naar de Masterclass Waarom 'verdraaide organisaties' teruggaan naar de bedoeling op woensdag 26 november en profiteer van de combikorting. Inschrijven

Wouter Hart

Wouter Hart is initiatiefnemer en auteur van het boek Verdraaide Organisaties. Hij studeerde Culturele & Maatschappelijke Vorming aan de Hogeschool van Utrecht. Na zijn opleiding hield hij zich bezig met leiderschapsontwikkeling en schreef hij het boek Leiders van vandaag - lessen van morgen. Voor zijn onderzoek naar verdraaide organisaties is Wouter zich gaan verdiepen in de bedrijfskundige kant, met name om de dynamiek binnen organisaties goed te leren kennen. Hij houdt zich onder meer bezig met procesmanagement, kwaliteitsmanagement, strategie-implementatie en meetinformatie.

Masterclass 26-11-2014

Het vertrekpunt van de bestseller Verdraaide organisaties en deze middag is dat het inmiddels wel helder is dat er een fundamenteel nieuwe manier van denken en organiseren nodig is. Een manier die zaken eenvoudiger houdt, directer gericht is op klanten en een betere balans vindt tussen systemen en gedrag en tussen regels en ruimte. Wat is de rode draad door de organisaties heen die daarin lijken te slagen? Wat kunnen we daarvan leren? En wat betekent dit voor je eigen cirkel van invloed? Bij dit interactieve college kleurt Wouter Hart met allerlei filmpjes en anekdotes hoe de 'mythe van beheersbaarheid' ons in de greep houdt en laat hij via kleine psychologische mechanisme tot aan grote maatschappijbrede tendensen zien in welke spanning professionals en organisaties zitten en hoe we daar zo goed als mogelijk mee om zouden kunnen gaan. Wouter Hart is initiatiefnemer en auteur van het boek Verdraaide Organisaties. Na zijn opleiding hield hij zich bezig met leiderschapsontwikkeling en schreef hij het boek Leiders van vandaag - lessen van morgen. Voor zijn onderzoek naar verdraaide organisaties is Wouter zich gaan verdiepen in de bedrijfskundige kant, met name om de dynamiek binnen organisaties goed te leren kennen. Hij houdt zich onder meer bezig met procesmanagement, kwaliteitsmanagement, strategie-implementatie en meetinformatie. Deze masterclass maakt onderdeel uit van de Collegetour Verandermanagement.

presentatie

notities

intro, 1e keer dit congres, hoe voorkomen we denken in dogma's, verhaal, partner, Jasper & Sten, huisprocessen managen?, huishoudelijk hulp, schoonmaken en opruimen in kastjes, maar daarna zelf weer leefbaar maken ..., spullen hebben 'ons' plekje, dat bleek te moeilijk ..., wat is je ankerpunt, hoe dicht past product bij klantwaarde

mijn mentor was Teun Hardjono: "procesbeschrijving is een utopie"

type vraag is bepalend voor perverteren, zie presentatie, wat?, type process, type mens

Jasper steekt over, eerst thuis, dan Molenweg ..., binaire sturing kent z'n grenzen ..., tijd voor een ander besturingsproces!

professionele organistaies geven meerdere ankerpunten mee, per keer slimmer worden, dus ook andere aansturing, ruimte geven aan de professional

Jasper (als puber) creditcard meegeven om boodschappen te doen ..., hoeveel buikpijn ...?, kaders meegeven, ook eens over de visie hebben!, controle afhankelijk van, proces, mensen

wat is de BEDOELING?, niet op weg zijn naar iets, maar vanuit iets gaan!, niet de rechterkant in de linkerkant blijven stoppen, managen - in welk mate ...?

Bouke en Wouter op fietsvakantie, stoorfactor: regen, toen: appeltaart met warme chocola!, doel (Luxemburg) klopt niet meer, doel is ook maar een middel, bedoeling: gewoon beetje leuke tijd hebben

sturing, wat vraagt de natuur der dingen?, Bol.com stuurt op wat en niet op hoe, vertrouwen!, we zitten niet in een maakbare wereld

vragen, praktijk soms weerbarstig - tips?, type organisatie is van belang, plek van corporate values is rechter kolom (zie presentatie), vervolg is gedtailleerde invulling linker kolom, vraag: waar voldoen ze aan (zie boek), we roepen iets maar zijn vervolgens niet consequent, verantwoordelijkheid ligt bij de top, manier van organiseren voorkomt dat hoogopgeleide gaan nadenken

Van businessmodellen naar procesmanagement

Sommige organisaties ontwikkelen business modellen zonder het commitment om de processen hierop aan te passen. Andere organisaties besteden veel tijd aan procesaanpassingen zonder uit te leggen of zichtbaar te maken waarom dat moet. In beide gevallen leidt dit tot een groot probleem: een tekort aan klantwaarde. Hoe kan procesmanagement een effectieve rol spelen in het oplossen hiervan? Vergroten operationele effectiviteit door beter processen te laten aansluiten het op businessmodel Creëren van condities voor up to date houden van processen Zorgen dat medewerkers vragen gaan stellen hoe het business model werkt Inschrijven

Leo Kerklaan

Mr. Leo Kerklaan is associate partner van Passionned Nederland BV en directeur van de Franeker Management Academie en heeft een langjarige ervaring als organisatieadviseur. In zijn adviespraktijk concentreert hij zich op strategisch prestatiemanagement en business modeling. Leo is docent van Maastricht School of Management, en auteur van de De Cockpit van de Organisatie.

presentatie

notities

intro, ben in het hol van de leeuw ..., hoe kunnen we procesmanagement verder invullen, drie thema's, zien, denken, doen, gaat niet zonder teams, strategie?, hoe te faciliteren?, groepsdynamica in procesmanagement?

hoe overleven, turbulente wereld, overleven is, observern, orienteren, besluiten nemen, handelen, juiste vorm van procesmanagement!, business model, langere tijd te gebruiken - stretchen, nog steeds veel verspilling in onze processen

procesmanagement en prestatie, processen in lijn met strategie, processen managen, continu verbeteren, Toyota: wat heb je geleerd?, Jumbo: wat moeten we vandaag beter doen?, hoog-laag samen optrekken

gedroomde aanpak, gemotiveerde teams, harde criteria, meetbare doelen, efficiente bijeenkomsten, voorstellen en oplossingen

teamwork, teams, zien, denken, doen, wat zijn de hordes?, teams die de schouders er onder zetten, strategie, stap 1, winst, omzet, ROCE, kosten, stap 2, tastbare bedrijfsmiddelen, vermogens & competenties, stap 3, softe factoren, niet meetbaar, coöperatief verbeteren, steunt op transparantie, faciliteren, gestructureerd, kan niet zonder visie, domein(wat), community (wie), focus (probleem), condities scheppen, delen, alle niveaus, vertrouwen, PDCA, groepsdynamica, verander anderen, gaat in NL niet lukken, managers redden dit niet, verander het systeem, verander eigen mindset, heeft voorkeur, problem solving in de lijn, durf je los te laten?, permanent sturen en bijsturen, procesdoelen, procesmanagement, ...

PDCA, proces in kaart, Do, try en test, evalueren resultaten, Act, accepteer aanpassing

vragen, managers dienen zich aangesproken te voelen, ik mis de mensen, die maken het verschil!, uitgaan van bestaand of nieuw team, je moet verder met de mensen die je hebt, incidentaanpak vermijden, leidinggevenden (ook die aan zichzelf leiding geven) maken het verschil, juiste mensen op de juiste plaats brengen, bestaand management zit veranderingen in de weg, hoe van onderen te veranderen?, management moet collectief leerproces op gang brengen, lukt niet wanneer afdelingen hun eigen leerproces ingericht hebben, topmanagement mag het niet af laten weten!, van onderen alleen is niet voldonde, pas naar dokter bij ziekte ..., naar bewust onbekwaam brengen, speerpuntaanpak werkt ook -> olievlek

Wij zijn big data

Alles is meetbaar, van onze hartslag tijdens een rondje joggen en de muziek die we beluisteren tot de looppatronen in winkels. Door big data te gebruiken, kunnen we indrukwekkende analyses maken om bijvoorbeeld filevorming te voorkomen, epidemieën voortijdig te onderdrukken en medicijnen op maat aan te bieden. Zo ontstaat een nieuwe samenleving waarin technologie en maatschappij met elkaar zijn verweven. Het is onvermijdelijk dat data een steeds grotere rol gaan spelen in de maatschappij en dit hoeft geen bedreiging te vormen. Als we een goede basis leggen voor een verantwoorde toepassing van data-analyse, ligt er een toekomst vol kansen voor ons open. Inschrijven

Sander Klous

Prof. Sander Klous is hoogleraar Big Data Ecosystems Business & Society aan de Universiteit van Amsterdam en partner KPMG Sander Klous is gepromoveerd op de hoge-energiefysica en heeft gewerkt bij CERN, ’s werelds grootste natuurkundig instituut in Genève. Klous is coauteur van de Nobelprijs winnende publicatie over de ontdekking van het HiggsBoson. Hij geeft leiding aan het team Big Data Analytics bij KPMG Advisory en is hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam op het gebied van Big Dataecosystemen. Hij publiceert veelvuldig over Big Data en spreekt regelmatig op evenementen.

presentatie

notities

intro, Baby thinks magazine is iPad, Mr Higgs bracht me bij Big Data, 60 TB/sec aan data (niet op te slaan ...), reduceren tot 300 MB/sec, alleen om beter bgrip te hebben van de wereld om ons ..., Nobelprijs 2012

new information security, Facebook verzamelt meer ..., shared value with big data, BMW auto calling, Visa creditcard - koppeling aan locatie telefoon, gezondheidszorg - diagnose op afstand, NL- FairZekering, Torrents in music industry & Bitcoins in financial sector, Pirat Bay, winnaar is Spotify, Bitcoins - digitale currency, banken de klos?, jobless recovery in a developing information society, ons werk wordt overgenomen door computers, hoe gaan we daarmee om?, het ligt niet aan goedkope arbeidskrachten uit ..., 3/4 van de accountants zal de komende 10-20 jaar geen baan meer hebben

dark side of: big brother is watching you, Steve Jobs?, Snowdon?, Target, gedrag klanten -> deze is zwanger!, LG en TO-Link, kijkgedrag meten, knopje werkte niet ..., Big brother? That's us!, Google zoekopdrachten, Facebook, gratis e-mail, wij zijn het product ...

fundamental questions, de data scientist, we hebben mensen nodig die hiermee om kunnen gaan, voorbeeld: appels en peren, Simpsons Paradox - Wikipedia, mechanism design, MIT meet, begrijpen grote hoeveelheden menselijke mobiliteit, mobiliteit meten op basis van telefoonsignalen, rules and regulations in a do it yourself society, o.a. OV-chipcard gegevens, hoe gaan we hiermee om, Google bepaalt mijn blik op de werkelijkheid

practical guide, randvoorwaarden, harde eisen, zachte eisen, overheid is een data driven organization ..., Agile projectmanagement, start small!

conclusies, begin met klanten, niet met je eigen bedrijf, aantonen waarom big data daar blangrijk is, klein beginnen, wel op kunnen schalen, MAYBE TRUST IS OVERRATED ...

vragen, Facebook, FB wt veel, wat als je bij onderzoek mer diskruimte beschikbaar was geweest?, belangrijkste dingen konden we doen, wat moeten wij doen?, begrijp wat er gebeurt!, je zit in een filterbubble, de vraag is belangrijke dan het anwoord, rol overheid, cookies wegklikken is symptoombestrijding, niet alle macht bij één partij leggen, rollen moeten opnieuw verdeeld worden, ethische commissie, VN is er mee bezig, willen/kunnen we wachten, willen we dat Google dat allemaal weet?, maak er 10 bedrijven van, interventie: bv. Europese commissie

Organisatie

Vakmedianet

Sigma

Over Management

Sponsoren

TMC

T-MC is al 20 jaar hét adviesbureau voor de organisatie van mens en proces. Wij helpen u graag bij het optimaliseren van de organisatie, door het implementeren van procesmanagement en het trainen van management en medewerkers op effectiviteit en efficiëntie.

BPM Consult

BPMConsult is een organisatieadviesbureau, op en top gespecialiseerd in het managen van processen. Met een team van gedreven consultants helpen wij organisaties die hun procesprestaties duurzaam willen verbeteren. Ons leidend motto is horizontaal organiseren; het procesgericht construeren, samenwerken, besturen en denken in en tussen organisaties. Projecten die wij met klanten doen hebben daarom altijd een zowel bedrijfskundige als organisatiepsychologische oriëntatie. Wij dagen onszelf uit toonaangevend op ons vakgebied te zijn en deze visie met de markt te delen. In 2001 schreven we de ‘everseller’ Management van Processen, dat als standaardwerk voor procesmanagement genoemd mag worden. Later voegden we daar het Procesmanagementmodellenboek, Ketensamenwerking en Horizontaal organiseren aan toe. En op het jaarlijkse congres ‘management van processen’ presenteren we doorgaans met onze klanten de succesvolle cases.

Rock 'n roll 2.0 Leren van evenementen

Nederland heeft een internationaal succesvolle entertainment-industrie met feesten als Armin Only, Mysteryland, Sensation en Lowlands. Het is hard knokken in de evenementensector. Bezoekers stellen hoge eisen en artiesten vragen steeds meer geld. De evenementensector biedt leerzame innovaties voor procesmanagement, zoals: crowd management, versnellen van op- en afbouwen, intensieve samenwerking met partners wereldwijd, een perfect gedeelde planning en het gebruik van location based service Perfect preparation prevents poor performance Samenwerken is samen informatie delen Kop en staart verbinden met procesmanagement Real time informatie: real time beslissen Inschrijven

Walter Ploos van Amstel

Dr. Walther Ploos van Amstel is 25 jaar werkzaam als organisatie-adviseur op het gebied van logistiek, supply chain management en internationale distributie. Hij is verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. In zijn vrije tijd draait Walther als DJ op housefeesten wereldwijd

presentatie

notities

intro, op Internet kun je niets versoppen, wat kunnen we in procesmanagement leren?

waarom en wat van evenementen, sfeer, muziek, ze doen het voor de klant, 70% komt terug na prijsverhoging, maar verwachtingen zijn ieder jaar hoger, bezoeker is ieder jaar weer een jaar ouder ..., GSM-masten!, Spotify veranderde de muziekwereld, 50% Spotify inkomsten van dode artiesten, marges worden kleiner - Lowlands van 65% naar 35%, Amazon proces eet omzet op - nu 16.4%, Andre Rieu 100 containers bakstenen voor het kasteel - miljoenenverlies

proces, opbouwen, travel light ..., optreden, afbouwen, travel light ...

leermomenten, start met integrale aanpak, strategie, meedenkers vinden, vb ASML en zijn klanten, samen met één versie van de waarheid, processen, procesdoelstellingen, voorspelbaarheid geeft lage kosten, mensen bepalen het succes, iedereen werkt met dezelfde opbouwploeg, beheersing, kwaliteit van planning is cruciaal, grootste kostenpost is podia, standaardisatie a la Lego, Lowlands: 1200 vrachtwagens - iedere 5 minuten één!, toekomst: mbv drones, de beslisser staat centraal, planning, tactisch, strategisch, operationeel, ICT, systemen kunnen helpen, voorspellen, serious gaming (Zalando telt af tot volgende opdrachtregel), organisatie, strategische partners (die hetzelfde ook voor anderen doen), De Boer tenten, BSC, klant centraal stellen, Nespresso zet jou aan het stuur, de drank wordt bij je gebracht, veiligheidscultuur, travel light, 1 of 2 containers, het moet in één keer goed, Uber chauffeur weet precies wanneer waar te rijden

vragen, wat is leuk aan plaatjes draaien?, beste plek in de zaal, eigen keuze plaatjes, gratis drank, groopies

Massa is kassa: het succes van Drukwerkdeal.nl

Hoe een afstudeerproject veranderde tot een succesvol, hypermodern internetbedrijf. Marco Aarnink, Online ondernemer van het jaar, vertelt over het onstaan, het succes en de overname van het internetbedrijf Drukwerkdeal.nl. "De klant staat bij ons op nummer 1. Het doel is om de klant het juiste gevoel te geven. Dit doen we met kennis van zaken, een goede bereikbaarheid en gedreven mensen". Aldus Marco Aarnink. Interessant is het productieproces; van opdracht tot kant en klaar product gebeurt volledig in eigen huis. Mede hierdoor kan Drukwerkdeal.nl korte levertijden garanderen. Een voorbeeld van een inspirerende en eigenwijze onderneming. Inschrijven

Marco Aarnink

Marco Aarnink is eigenaar van Drukwerkdeal.nl

presentatie

notities

intro, zelf bedrijf achter me gelaten, heb het wel even gehad met processen, werken op de markt, leren omgaan met mensen, opslag bij meer verkoop, studie retailmanagement, website makens maken die bezoekers trekken ..., waarom zijn visitekaartjes zo duur, drukkerij van visitekaartjes: massa is kassa!

visitekaartjes drukken, drukker: 50 verschillende klanten op één drukvel, klanten delen kosten, gevolg: drukwerkdeal.nl, drukkers: je maakt de markt kapot, negatieve reclame is ook reclame!

door de jaren heen ..., 2007: 1e medewerker, dan verdwijnt angst om mw's aan te nemen, en de angst om reclame te maken, 2008: oprichting DIGITAL, klant komt niet op laagste prijs af, van prijsvechter naar middensegment, one stop shop, geen hulp, dus zelf printer gekocht, 2009: verhuizen naar groter pand, groei naar 50 mensen, kwaliteit mensen van belang, 2010: investering, kopen met eigen geld, HP hielp, kwaliteit werd lastiger, nu ook met product bezig zijn ..., 2011: overname, 2012: nieuwe productiemachines, LEAN, 5S, 2013: overname textieldrukkerij, logo veranderd, in Belgie loopt het anders ..., relatie, zelf ophalen, ook Londen en Parijs gestart, veel automatisering, 2014: "jullie zijn uniek", op B2B, Vistaprint doet B2C, verkocht aan Vistaprint op basis van 2015

aandachtspunten, wanneer wij lachen, lachen onze klanten, wat past bij ons, ontbijten met medewerkers, goede manager neemt mensen aan die beter zijn dan hem, altijd in team van 6 ontwikkelen, alle medewerkers zichtbaar op site - met filmpje, de klant, processen gaan om mensen, kwetsbaar opstellen, callcenter is een marktingafdeling!, horeca is nog wel eens anders, klant moet je de handel gunnen, klanten bepalen de strategie, Social media gebruiken, klanten uitnodigen

websitestoring, server en backups plat, klanten eerlijk informeren via, Twitter, Facebook, klanten laten je niet vallen!

de kracht van woorden

vragen, medewerkers, zorg goed voor ze, geef ze ruimte om aan het stuur te trekken, zu kunnen het aan!

Het succesvolle businessmodel van Dorel Europe

In 2009 is Dorel Europe gevormd, bekend van onder meer de Maxi-Cosi. Daarbij gingen verschillende losse organisaties op in één organiatie. Hoe krijg je in dit proces iedereen dezelfde richting op? Door processen horizontaal te organiseren. Horizontaal organiseren gaat over duidelijke afspraken maken met elkaar. Marco Bijl en David Ruting ontwikkelden hiervoor het Process Model Canvas. Dit nieuwe businessmodel werd het fundament voor het (kwaliteits)management systeem. Van verschillende organisaties naar één organisatie Van sturen op inhoud naar sturen op resultaat Ontwikkeling van het Process Model Canvas Niewsgierig naar het nieuwe Proces Model Canvas van Marco Bijl? Volg zijn workshop en leer het model toepassen.

Marco Bijl

Marco Bijl werd dit jaar verkozen tot Business Improvement Manager van het jaar. Deze titel verkreeg hij op basis van het nieuwe procesmanagement model dat hij ingezet heeft bij Dorel Europe. Marco Bijl is eigenaar van BIJL-BPEC, Business Process Excellence Consultancy

presentatie

notities

intro, Business Improvement Manager Award!, film Remember Planet Earth as it was 5 years ago, Dorel, Babyland, Prenetal, etc.

de reis van Dorel, start: 2009, hoe samenwerken, ook Q-afdeling ..., Business Model Generation -> CEO: "Lijkt me goed plan!", veel veranderingen om op te anticiperen, producten, klantengedrag, omgeving, contextanalyse, we zijn wel erg behoudend ..., -> nieuw businessmodel, retail was onze klant, consumer is de klant geworden, gevolg, task forces ingericht, project Consumer Love, kijken naar de joy, vanaf 9 maanden voor de geboorte, wat doe je met een Maxi Cosy na gebruik?, film Maxi Cosy, wat gebeurt er in de reis van de moeders, -> impact op de organisatie, trots op ons NL-merk!, wat betekent, consumenten helpen op een website, 3D-printing voor onderdelen (die meestal niet kapot gaan :-)), levering van alleen Maxi Cosy of, meer, anders, managers moeten belang gaan zien, trots, vb. 'we will put a man on the moon', Once you see it, you can no longer not see it!, veel invloed, processen, o.a. binnen 24 uur leveren, beheersen, maar toch niet ..., niet het hoe, maar het wat, kwaliteitssystemen, zienswijze vanuit verschillende belangen/goepen, vorm van de hark, retailer werd end consumer!, marketing, back office, FAQ's, cradl to cradl???, wendbaar zijn, sleutelen aan het vliegtuig terwijl je vliegt ..., andere energie krijgen, meer focus op wat betekent meer loslaten van hoe, kijk naar verbinding met elkaar, -> high trust, low tolerance, naast blauw denken ook rood denken (om attitudeprobleem op te lossen), iedereen zat on board, -> situationeel procesmanagement, weke info heb jij nodig?, mensen gaan stralen, kwamen in hun kracht, per proces kijken hoe ..., IT, vaak aparte club, eigen processen, model owners, ..., nu meer ondersteunend geworden, bij elkaar gaan zitten om aansluiting te vinden, nieuwe rollen, business process owners, complementaire rollen, zelfde taal leren spreken ..., de hark is nog wel krachtig ..., alles tegelijkertijd - hoe?, diverse processen, hark, maar mensen liepen toch een andere kant op ..., antwoord: boekje OGSM, objective, goals, strategies, measures, -> er ontstond samenhang, hoe verder?, we zijn merknr. 1, we zien dat er verbinding is met de consument, de wereld is éé markt -> koppelingen, antwoord geven op vragen van wereldklanten!, over de flow charts gaat niemand meer beginnen, voortdurend divergeren en opnieuw convergeren, Glocalisation, belangrijk is de mindshift, to do, workshop, boek 'Process Model Canvas', HUB - verbinden

Praktijksessies

Succesvolle transitie WMO door samenwerking en klantfocus

De transformatie van AWBZ naar WMO is in volle gang en toch staat echt samenwerken bij gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders nog niet op scherp, zo blijkt uit recent onderzoek. De betrokken partijen zijn het qua visie vaak eens, maar de verschillende belangen tussen gemeente en zorgaanbieders onderling maken dit vraagstuk complex. Samenwerking, de klant centraal stellen en flexibele processen zijn de weg voorwaarts. Maar hoe doe je dat succesvol? Welke positionering kies je dan, rekening houdend met context en eigen kracht? En hoe werk je bestuurlijk en operationeel samen in de keten? Deze sessie biedt: Inzicht op basis van integrale benadering, waarbij de klant centraal staat Zicht op hoe de samenwerking tussen alle partijen is ingericht en bestuurd wordt Interactie en discussie aan de hand van praktische vraagstukken. Daarbij staat kennis delen, maar ook zelf doen centraal Inschrijven

Marc Schijff

Monique Spierenburg

Remco Griep

presentatie

Gedragsverandering en operational excellence op een terminal door business process redesign

Wat komt een volcontinu bedrijf in de op- en overslag van olie tegen bij het ontwerpen van volwassen bedrijfsprocessen? In het Business Process Redesign-traject heeft Euro Tank Terminal succesvol gewerkt aan de antwoorden op de volgende vragen: Wat te doen om prestaties te verbeteren in een risicovolle context? Hoe worden verspillingen in het werkproces geëlimineerd? Hoe borg en ontsluit je kennis voor alle processpelers? Welke resultaten boekt een terminal met (er stond middels) business process redesign? In deze sessie zullen de vragen zowel vanuit het perspectief van de terminal manager als vanuit de theorie uit het boek ‘Horizontaal Organiseren benaderd worden. Zo wordt er inzicht gegeven in praktische kant van procesherontwerp en verandermanagement kant van het implementeren van het herontworpen proces. Inschrijven

Clement Saaltink

Johnny van de Vliert

presentatie

Proces Managen? Kan dat ook wat minder? Ontmanagen!

Als er in processen veel gemanaged moet worden, is er structureel iets mis: Onduidelijke doelen, randvoorwaarden, motivatie etc. We zijn gewend om dat “dicht te regelen” met afspraken, procedures en hiërarchie. Maar deze tijd van razendsnelle veranderingen vraagt om iets anders. Hoe kunnen we hier nou fundamenteel mee aan de slag, zodat zaken weer meer vanzelf lijken te gaan? In deze workshop gaat De Ontmanager in op de vragen: Hoe krijg ik met minder managen, meer voor elkaar? Hoe werkt intrinsieke motivatie? Hoe ontdek ik zinvolle en zinloze afspraken? Hoe heb ik hier invloed op in mijn (grote) organisatie? Na een inleiding met achtergrond, handvatten en praktijkvoorbeelden, gaan we interactief aan de slag.

Ir. Thom F. Verheggen

presentatie

Goed operationeel management

Het bereiken en verbeteren van prestaties binnen een organisatie vraagt om goed operationeel management. Heeft u onvoldoende grip en te weinig goede dialoog in uw organisatie? Tijdens deze sessie laten wij zien hoe operationeel management kan bijdragen aan een betere sturing op resultaat en de prestatiedialoog. Deze sessie bestaat uit praktische handvatten om in uw eigen organisatie mee aan de slag te gaan. U krijgt inzicht in het instrumentarium voor de dagelijkse aansturing en verbetering van processen We gaan in gesprek over de rol van de operationeel manager U maakt kennis met de praktijk van operationeel management Inschrijven

Femke Bruin

Kim Vesters

presentatie

Adoptie op de werkvloer bepaalt succes van procesmanagement

De implementatie van procesmanagement betekent een omslag in denken én werken. Zo'n ingrijpende verandering kan leiden tot weerstand, omdat mensen van nature graag vasthouden aan het vertrouwde. Het creëren van draagvlak is nodig om te borgen dat de nieuwe manier van werken verankerd blijft binnen de organisatie. Aan de hand van de 5 V’s neemt T-MC u mee naar een organisatie waarin procesgericht denken en werken door iedereen wordt omarmd. Inspirerende sessie Organiseren is leuk Praktisch, herkenbaar, toepasbaar! We delen een best practise aanvliegroute voor het succesvol realiseren van een procesgerichte denk- en werkwijze. Er is veel ruimte voor humor, vragen en interactie. Verschillende praktijkgerichte klantcases komen aan de orde. Inschrijven

Bert Dikmans

Drs. Martine van Nuenen

presentatie

Bent u risk ready?

Houden wij elkaar scherp op risico's of staat de automatische piloot aan?Een risicoalerte houding en risicobewust handelen zijn alles wat er nodig is. Risico's beheersen en kwaliteit borgen is gewoonweg wéten wat er fout kan gaan, want veel risico's en onzekerheden zijn van te voren te voorzien. De kunst is om in de dagelijkse praktijk met soft controls zodanig te handelen, dat u risico's eenvoudig kunt uitsluiten. De casus van Maasvlakte2 laat zien dat risk readiness ontwikkelbaar en direct toepasbaar is en helpt om de werkprocessen effectief en efficiënt in te richten. Risicobewustzijn en risicobewust handelen kunt u ontwikkelen met een set slimme instrumenten, direct toepasbaar in uw eigen werkprocessen. Maak kennis met een pragmatische aanpak Leer hoe u uw risicobewustzijn kunt versterken Doe een diagnose van de status quo van risk readiness van uw organisatie Laat het handelingsmodel zijn werk doen Hebt u een mindset en de vaardigheden om risk readiness productief te maken? Inschrijven

Gert van der Kolk

Thinka Bor-Reijenga

Verleiden voor procesmanagers

Ontdek alles wat u moet weten om mensen in de organisatie te ‘verleiden’ tot een succesvolle verandering van gedrag (houding of werkwijze), zodat u maximale tevredenheid bij de klant kunt realiseren. Deze aanpak heeft in Amerika drie awards gewonnen.Leer draagvlak (up and down) te creëren in de organisatie voor procesoptimalisaties en andere strategische initiatieven. .En hoe u om gaat met machtsverhoudingen, tegengestelde belangen en hoe u uw communicatie daarop afstemt. Hoe u met stakeholdermanagement het politieke krachtenveld voor u kunt laten werken Hoe u uw verbetertraject inricht op basis van communicatiemomenten, en niet op basis van technische tussenstappen U krijgt praktische en slimme verleidingstechnieken om een groter draagvlak te creëren en weerstand te voorkomen Inschrijven

Ankie Swakhoven

Leon Hielkema

presentatie

Van Cijfers naar Waarden: de magie van eenvoud

Veel populaire managementopvattingen geven een eenvoudig advies: minder regels en meer vrijheid. Die suggestie is niet alleen irreëel, maar ook onwenselijk. Het spel is veel delicater en herbergt een zoektocht naar nieuwe toepassingen van controls waarin economie en sociologie samenvallen. Karakteristieken van control en vertrouwen Inzichten uit andere vakgebieden Handvatten voor een synthese Rendement van nieuwe toepassingen Inschrijven

Kees Tillema

presentatie

ABN AMRO - Customer Excellence, verticale en horizontale LEAN implementatie

Bij ABN AMRO is met de komst van Gerrit Zalm ook een andere cultuur met een nieuwe manier van werken ontstaan. Er wordt sinds drie jaar een programma uitgerold in de verticale organisatie units gebaseerd op een Lean Management Systeem (LMS) dat door de bank in samenwerking met McKinsey is ontwikkelt. Dit LMS zorgt voor continue verbetering op het gebied van efficiencyverbetering en omzetgroei, medewerker en klanttevredenheid. Inmiddels is ongeveer 75 procent van de populatie met de Customer Excellence manier van werken in aanraking gekomen en werken bijna 150 Customer Excellence Experts aan het uitrollen en borgen van het LMS. ABN AMRO is daarmee één van de meest vooruitstrevende organisaties in de financiële sector in Nederland op het gebied van LEAN. Een aantal cruciale dilemma's die bij de keten aanpak een belangrijke rol spelen zijn onder andere: Kennis versus mandaat Strategie versus operatie Klant belang versus product focus Verticale versus horizontale ketens Op niet alle dilemma's heeft ABN AMRO een definitieve keuze gemaakt. In deze sessie nemen we u mee door de Customer Excellence End2End-implementatie bij ABN AMRO en hoe wij met de dilemma's omgaan. Inschrijven

Michael van den Berg

presentatie

Versimpelen

Kan het simpeler? Jazeker! Wij maken projecten en organisaties vaak onnodig ingewikkeld. En als we dat zelf niet doen, doen anderen het wel voor ons. Voor je het weet is een mooi plan of project veranderd in gedoe en raakt de vaart eruit. Hoe voorkom en omzeil je gedoe in projecten? Hoe zorg je ervoor dat je daadkrachtig van idee naar actie komt en dat vastgelopen projecten terug op de rails komen? Door te versimpelen! Versimpelen is een manier om focus aan te brengen in projecten, om van complex naar simpel en van gedoe naar flow te komen. Ontrafel je project, zoek de kern, focus, kies en ga aan de slag. Simpel. In deze sessie deelt Jan-Peter Bogers de belangrijkste tips & tricks van Versimpelen. Inschrijven

Jan-Peter Bogers

presentatie (Prezi)

Proces Model Canvas van Dorel Europe in de praktijk

Marco Bijl ging in zijn plenaire presentatie in op het Process Model Canvas waarmee Dorel Europe een succesvolle organisatieverandering te weeg heeft gebracht. In deze parallel sessie gaat hij dieper in op het Process Model Canvas dat ook voor uw organisatie interessant kan zijn. U leert in deze sessie hoe u dit model in uw praktijk kunt toepassen. Organisatie ontwikkeling met het Process Model Canvas Sturen op resultaat met het Process Model Canvas Beter samenwerken met het Process Model Canvas Inschrijven

Marco Bijl

presentatie

Event Mapping by

Hans Terhurne

Faciliteren van Visueel Denken

Twitter #JCPR14

GommansHNov 20, 7:50pm via Twitter for iPhone Inspirerend!#jcpr14

annekevdijk68Nov 20, 3:53pm via Twitter for iPhone "Als iets gratis is ben je niet de klant maar het product". De wereld van #bigdata door @sanderklous op #jcpr14 pic.twitter.com/wXBHfJrt6J

thomverheggenNov 20, 4:45pm via Twitter for iPhone Gaaf verhaal @MarcoAarnink van @DWD_dailydeal: mensen maken het verschil in de praktijk. #jcpr14

thomverheggenNov 20, 1:36pm via Twitter for iPhone Mooi: @marcobijl van Dorel: procesmanagement nieuwe stijl gaat niet meer over controleren, maar over verbinden en loslaten #jcpr14

MarcoAarninkNov 20, 3:28pm via Twitter for iPhone Een volle zaal, een inspirerende plek @burgerszoo. Spreken jaarcongres procesmanagement. HET proces; mensen! #jcpr14 pic.twitter.com/BAHCIT4Q0V

RencoBakkerNov 20, 2:16pm via TweetDeck @Johnny_vdVliert en Clement Saaltink van #ett #vtti enthousiast over #bpm en @BPMConsultcom op jaarcongres procesmanagement #jcpr14 Trots!

annekevdijk68Nov 20, 1:30pm via Twitter for iPhone RT @Procesje: Vandaag als afdelingsuitje naar het jaarcongres procesmanagement. #jcpr14 pic.twitter.com/d7wtrCDyKM

delaatstemeterNov 20, 1:23pm via Twitter for iPad #jcpr14 Dorel 'Maxicosy': C2C markt( plaats) is geen concurrent, maar moet je omarmen. Zet de consument centraal in de keten

DavidRutingNov 20, 10:07am via Twitter for iPhone #jcpr14 Wouter Hart brengt ons terug bij 'de bedoeling' @ProcessCanvas @Commant pic.twitter.com/Mh5cwBDmXX

annekevdijk68Nov 20, 9:39am via Twitter for iPhone Mooie start van congres procesmanagement #jcpr14: opstaan, andere plaats kiezen en een goed gesprek starten over eigen oplossingen, mooi

Een video-impressie van de dag