Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

NOVELLER by Mind Map: NOVELLER
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

NOVELLER

Use this template to create a mind map for every exam you are planning to take. Make sure to create it at the beginning of the semester. This will provide a great overview of the assessment load and help you keep track of your study progress during the semester. This mind map can also be seen as an index map for the entire lecture/course. From here, you can link to all your other maps (including notes from lectures, books and homework assigments), add links to sources and note down any information that might help you pass the exam.

Temaer og konflikter

Hvad er temaet

Prøv at lave modsætningspar

Hvilken konflikt behandler novellen

Symboler

Præsentation af novellen

1.Titel

2. Forfatter

3. Årstal

Resume

1. Fortæl kort handlingsforløbet i novellen

Inddel evt. Novellen ind i afsnit

Personkarakteristik

1.Ydre

Udseende

Navn

Alder

Handlinger

Tale

Væremåde

2.Indre

Tanker

Holdninger

Opfattelse af sig selv og andre

New Topic

3.Personernes relationer

Personernes indbyrdes forhold

Personernes udvikling

Miljøkarakteristik

1.fysisk miljø

Stedet

Boligforhold

2.Psykisk miljø

Stemning

Godt eller dårligt miljø

De sociale forhold

Historisk tid

1.Hvilken tid foregår novellen i?

2.Hvilken betydning har dette?

Komposition

1.Berettermodellen

2.Spændingskurve

3.Hvordan starter novellen

4.Er der et vendepunkt i novellen

5.Er det en åben eller lukket slutning?

6. Undersøg følgende:

Handlingens tid, Den rækkefølge begivenhederne fortælles i

In media res, En fortælling der begynder midt i begivenhederne

Kronologisk tid, Handlingen fortælles i den rækkefølge tingene sker i

Flash back, Der springes tilbage i tiden

Flash forward, Der springes frem i tiden

Konkrete Handlinger eller beskrivelse af tanker ogfølelser, Hvorfor?

Fortæller og synsvinkel

Indre synsvinkel

1.persons fortæller = jeg, Fortælleren gemmer sig bag et opdigtet jeg. Man ser og oplever alt gennem jeg'ets øjne

3. persons fortæller = han/hun, Han, hun. Personens tanker og oplevelser er gennemgående i fortællingen

Alvidende fortæller, Svæver over historien og kender til hele historien.

Vekslende synsvinkel, Synsvinklen kan veksle fra en person til en anden

Ydre synsvinkel

Den registrerende fortæller, Fortælleren fungerer som et kamera. Vi oplever kun personen gennem det han siger og gør. Vi hører altså ikke om personens tanker og følelser.

Kombineret synsvinkel

Den indre og ydre synsvinkel blandes.

Sproget

Bruges der:

Talesprog

Skriftssprog

Slang

Bestemte ordklasser

Hvordan bruges sproget i novellen?

Hvilken betydning har det for indholdet i novellen?

Sproglige virkemidler

Gentagelser

Personifikation

Metaforer

Klicheer

Sammenligninger

Besjælinger

Symboler

Intertekstualitet

Hvorfor bruger forfatteren de virkemidler som han gør?

Hvad betyder det for novellen?

11. Titel

Hvilken betydning har titlen for forståelse af novellen?

12. Budskab

Hvad vil forfatteren fortælle med sin tekst

Hvad vil forfatteren have os til at tænke over

Fortolkning

Hvordan forstår du novellen ud fra alle de ting du nu har fundet ud af?

13. Vurdering af teksten

Hvad synes du om forfatterens måde at behandle temaet på?

Hvad har optaget dig ved teksten?

Hvad synes du om novellen?

Hvad har du lært af nyt ud fra teksten?

Hvad betyder budskabet for dig?

14. Perspektivering

Sammenlign med andre noveller

Sammenlign med andet du kender til

Genren

1. Hvad ved typisk for en novelle?

2.Er det en moderne eller klassisk novelle