Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

NOVELLER by Mind Map: NOVELLER
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

NOVELLER

Use this template to create a mind map for every exam you are planning to take. Make sure to create it at the beginning of the semester. This will provide a great overview of the assessment load and help you keep track of your study progress during the semester. This mind map can also be seen as an index map for the entire lecture/course. From here, you can link to all your other maps (including notes from lectures, books and homework assigments), add links to sources and note down any information that might help you pass the exam.

Temaer og konflikter

Hvad er temaet

Hvilken konflikt behandler novellen

Symboler

Præsentation af novellen

1.Titel

2. Forfatter

3. Årstal

Resume

1. Fortæl kort handlingsforløbet i novellen

Personkarakteristik

1.Ydre

2.Indre

3.Personernes relationer

Miljøkarakteristik

1.fysisk miljø

2.Psykisk miljø

Historisk tid

1.Hvilken tid foregår novellen i?

2.Hvilken betydning har dette?

Komposition

1.Berettermodellen

2.Spændingskurve

3.Hvordan starter novellen

4.Er der et vendepunkt i novellen

5.Er det en åben eller lukket slutning?

6. Undersøg følgende:

Fortæller og synsvinkel

Indre synsvinkel

Ydre synsvinkel

Kombineret synsvinkel

Sproget

Bruges der:

Hvordan bruges sproget i novellen?

Sproglige virkemidler

Hvorfor bruger forfatteren de virkemidler som han gør?

11. Titel

Hvilken betydning har titlen for forståelse af novellen?

12. Budskab

Hvad vil forfatteren fortælle med sin tekst

Hvad vil forfatteren have os til at tænke over

Fortolkning

13. Vurdering af teksten

Hvad synes du om forfatterens måde at behandle temaet på?

Hvad har optaget dig ved teksten?

Hvad synes du om novellen?

Hvad har du lært af nyt ud fra teksten?

Hvad betyder budskabet for dig?

14. Perspektivering

Sammenlign med andre noveller

Sammenlign med andet du kender til

Genren

1. Hvad ved typisk for en novelle?

2.Er det en moderne eller klassisk novelle