Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

100 talenten by Mind Map: 100 talenten
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

100 talenten

lezen = leren

lezen

bibliotheek

cultuur

"cultuur is overdacht van informatie in een sociaal leerproces".

leren

nabootsing

rolmodellen

empathie, Theory of Mind

onderzoeken

sociale vaardigheden

participatie: "meedoen"

interpersoonlijke vaardigheden

communicatie

respect

waardering

creativiteit

motivatie

plezier, ontspanning

persoonlijke ontwikkeling

intrapersoonlijke vaardigheden, zelfbeeld, zelfrespect, zelfvertrouwen, zelfsturing

vergroten van mogelijkheden

onderscheiden van anderen

maatschappelijk nut

vergroten van mogelijkheden

economisch onderscheidend

bevordert leervermogen

"kinderen zijn onderzoekend en gericht op communicatie"

"kinderen zijn elkaars eerste pedagoog"

competenties

technisch

esthetisch

verbaal

motorisch

abstractie

voor wie

kinderen

stagiaires

volwassen klanten

medewerkers

"volwassenen zijn hun tweede pedagoog"

"de ruimte is de derde pedagoog"

wat

inrichting

werkplaats/atelier

uitnodigen tot onderzoek

activiteiten

aanbieden volgens structuur

voor het grijpen

hoe

participatie

inrichting

activiteiten, ideeen, oordelen

proces

proces belangrijker dan resultaat

proces vastleggen

programmeren

structuur, opbouw, regels

continuiteit

verbanden leggen met leefwereld

werken aan een doel

planning maken

duidelijke verhoudingen

ruimte bieden voor interactie

8 intelligenties van Howard Gardner

verbaal-linguistisch

logisch-mathematisch

visueel ruimtelijk

muzikaal -ritmisch

lichamelijk-kinesthetisch

naturalistisch

interpersoonlijk

intrapersoonlijk

uitgangspunten

aansluiten bij bestaande talenten

bewustwording van de (informatie)vraag

vergroten vaardigheden in het leren ontdekken

stimulering zelfsturing

nieuwe rol bibliotheek

bibliotheek als laboratorium van ideeen en ervaringen

levenslang leren

IDEA bibliotheken

beleefbibliotheek