Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Jeg by Mind Map: Jeg

1. samfunnet

1.1. identitet

1.1.1. signaler

1.1.1.1. dna

1.1.1.2. utseende

1.1.2. opplysninger

1.1.2.1. fødselnummer

1.1.2.2. epost

1.1.2.3. navn

1.2. inn i samfunnet

1.2.1. sanksjoner

1.2.1.1. reaksjoner fra andre

1.2.2. sosialisering

1.2.3. påvirket i sosialiseringsprossess

1.2.3.1. medier

1.2.3.2. venner

1.2.3.3. familie

1.2.3.4. fremmede

1.2.4. atferdsmønster

1.2.4.1. endre atferdsmønster=internalisere

1.2.5. Normer

1.3. Kjønnsroller

1.3.1. forventninger basert på kjønn

1.3.2. normer

1.3.3. Likestilling

2. mine

2.1. leve sammen

2.1.1. kjernefamilie

2.1.1.1. foreldre+barn

2.1.1.2. felleshusholdning

2.1.2. storfamilie

2.1.2.1. foreldre+barn+besteforeldre+ søskenbarn+onkler/tanter

2.1.2.2. felles husholdning

2.1.3. familie

2.1.3.1. følelsesmessig felleskap

2.1.3.2. funsjonstømming

2.2. samlivsformer

2.2.1. ekteskapet

2.2.1.1. lovregulert og forpliktende forhold

2.2.2. samboerskap

2.2.2.1. forpliktende forhold uten lovregulert

2.2.3. alene

2.2.3.1. m barn

2.2.3.1.1. alderdom

2.2.3.1.2. brudd

2.2.3.2. u barn

2.2.4. partnerskapslov

2.2.4.1. opphevet form for ekteskap mellom homofile

2.2.5. ekteskapslov

2.2.5.1. mellom to forskjellige personer

2.2.5.2. lovreguleringen av forholdet

2.3. forskjell

2.3.1. eksteskap vs samboerskap vs ensom

2.3.1.1. ekteskap

2.3.1.1.1. lovregulert

2.3.1.1.2. begge har barneretten

2.3.1.1.3. arv

2.3.1.1.4. felleseie med mindre særeie

2.3.1.1.5. økonomisk felleskap

2.3.1.1.6. adobsjon

2.3.1.2. samboer

2.3.1.2.1. friere

2.3.1.2.2. mor har barnerett

2.3.1.2.3. arv er ikke like regelstyrt

2.3.1.2.4. trenger ikke særeie kontrakt

2.3.1.3. ensom

2.3.1.3.1. adopsjon

2.4. to blir en og en igjen

2.4.1. enklere enn før

2.4.2. skilsmisse

2.4.3. seperasjon

2.4.4. mekling ved barn u 16 år

2.5. Det gode liv

2.5.1. forbud mot tvangsekteskap

2.5.2. arrangerte tillat

2.5.3. utvidet sosialt nettverk v nye venner/kjærester

2.5.4. helt alene

2.5.4.1. frihet

2.5.4.2. ensomhet

3. mitt

3.1. Behov

3.1.1. personlig økonomi

3.1.2. pengeforvaltning

3.1.3. forbruk

3.1.3.1. verdi synker ved varige forbruksgoder

3.1.3.2. spare

3.1.3.2.1. settes til side penger

3.1.3.2.2. egenkapital ved boligkjøp

3.1.3.2.3. investere

3.1.4. lån

3.1.4.1. renter

3.1.4.2. må ha sikkerhet i noe

3.1.4.2.1. pant

3.1.4.3. bestemt formål

3.1.4.4. banken investerer i deg

3.1.5. Forbrukslån/kredittkort

3.1.5.1. kjøpe noe for ikke egne penger/liten egenandel

3.1.5.2. grense for lån

3.1.5.3. tidsbegrenset lån

3.1.5.4. bankkort=egne penger

3.1.5.5. kredittkort=bankens penger

3.1.5.5.1. HØY rente

3.1.6. Inkasso/bet anmerkninger

3.1.6.1. ikke betale det man skal betale i tide

3.1.6.2. register registrer "forsentkomminger"

3.2. budsjett

3.2.1. forventninger av inntekter og utgifter i en periode

3.2.2. forhåndsberegning av utgifter

3.2.2.1. faste

3.2.2.1.1. faste tider

3.2.2.2. variable

3.2.2.2.1. strøm, mat

3.3. regnskap

3.3.1. oversikt over faktiske inntekter og utgifter i en bestemt periode

3.3.2. overskudd/underskudd

3.3.3. kvitteringer dokumenterer

3.3.3.1. bilag

3.3.4. summen av alt kallles resultat

3.3.5. sammenligning kalles budsjettkontroll

3.3.5.1. ser etter avvik i forhold til budsjett

3.4. forbruker

3.4.1. forbrukerlover

3.4.1.1. forbrukerkjøpsloven

3.4.1.1.1. mellom privat og næring

3.4.1.2. kjøpsloven

3.4.1.2.1. mellom to private uten mellommann

3.4.1.3. angrerettsloven

3.4.1.3.1. kjøper vare over nett/telefon/postordre/ gata/messer/utstilinger

3.4.1.4. reklamasjon

3.4.1.4.1. klage på feil som ikke er selvforskyldt

3.4.1.4.2. varer som er ment å vare lenger enn to år har garanti på 5 år

3.4.2. Organisasjoner/innstanser

3.4.2.1. forbrukerrådet

3.4.2.1.1. interesse og serviceorganissasjon

3.4.2.1.2. hjelpe folk i klage saker

3.4.2.2. forbrukerombudet

3.4.2.2.1. hvis ikke klage direkte hjelper, kan saken tas opp her

3.4.2.2.2. instansen før FORBRUKERTVITSTUTVALGET

3.4.2.3. Forbrukertvitsutvalget

3.4.2.3.1. saken behandles og resultatet er bindene

3.4.3. Produsenttferd og forbukermakt

3.4.3.1. utvalget er ikke tilfeldig

3.4.3.1.1. basert på etterspørsel

3.4.3.2. Produsent tilpasser

3.4.3.2.1. sponser

3.4.3.2.2. reklamerer

3.4.3.2.3. effektiv plassering

3.4.3.3. tilbyr produkt for å tjene penger

3.4.4. Ansvar

3.4.4.1. straffe produsent

3.4.4.1.1. mot

3.4.4.2. for høyt forbruk

3.4.4.2.1. velge produkter med lenger holdbarhet

3.4.4.2.2. brukt

3.4.4.2.3. la vær å kjøpe