Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Quy Định by Mind Map: Quy Định
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Quy Định

Hệ Thống Thẻ

thẻ trắng

10,000 VND

thẻ vàng

50,000 VND

thẻ đỏ

100,000 VND

thẻ đen

ngưng việc có phát lương

thẻ tối

ngưng việc không phát lương

Đi Trễ

< 10 phút

cảnh cáo | thẻ trắng

> 10 phút

thẻ trắng

> 20 phút

thẻ vàng

> 30 phút

thẻ đỏ

> 60 phút

thẻ đỏ + mời về \ thẻ đen

Nghỉ Việc

không thông báo = 1K

thẻ đỏ \ thẻ đen

không thông báo > 1K

thẻ đỏ+ | thẻ tối

---------

đăng ký làm trễ hạn

thẻ vàng

không đăng ký làm > 1 ngày liền nhau

thẻ đỏ+ \ thẻ đen

không đăng ký làm > 2 ngày / 1 tuần

thẻ đỏ+ \ thẻ đen

không đăng ký làm > 4 ngày / 1 tháng

thẻ đỏ+ | thẻ tối

---------

có thông báo > 24h

thẻ trắng

có thông báo > 12h

thẻ vàng

có thông báo > 0h

thẻ đỏ

có thông báo < 0h

thẻ đỏ \ thẻ đen

New node

không mỉm cười

thẻ trắng

không chào hỏi

thẻ trắng

không năng động

thẻ vàng

có liên quan đến thuốc lá

thẻ vàng

có liên quan đến rượu bia

thẻ đỏ + mời về \ thẻ đen

có liên quan đến ẩu đả

thẻ đỏ + mời về | thẻ tối

có liên quan đến nước mắt

thẻ vàng + mời về

có liên quan đến ăn chơi

thẻ đỏ \ thẻ đen

có liên quan đến vay mượn

thẻ đỏ \ thẻ đen

có liên quan đến xe cộ

thẻ đỏ \ thẻ đen

có liên quan đến chuyện riêng

thẻ đỏ \ thẻ đen

có liên quan đến chỗ ở

thẻ đỏ \ thẻ đen

có liên quan đến hỏng hóc

xem xét | thẻ đỏ + bồi thường | thẻ tối

có liên quan đến chất lượng

thẻ vàng | thẻ đỏ | thẻ đen | thẻ tối

nói xấu đồng nghiệp

thẻ đỏ \ thẻ đen

nói xấu tập thể

thẻ đỏ | thẻ tối

tranh cãi với khách hàng

thẻ đỏ + mời về | thẻ tối

tranh cãi với đồng nghiệp

thẻ đỏ + mời về \ thẻ đen

cô lập

thẻ đỏ \ thẻ đen

tách nhóm

thẻ tối

tung tin

thẻ đỏ | thẻ tối

trộm cắp

thẻ tối

bao che

đồng tội

liên quan

đồng tội

tán tỉnh

thẻ đỏ \ thẻ đen