Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Quy Định by Mind Map: Quy Định
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Quy Định

Hệ Thống Thẻ

thẻ trắng

thẻ vàng

thẻ đỏ

thẻ đen

thẻ tối

Đi Trễ

< 10 phút

> 10 phút

> 20 phút

> 30 phút

> 60 phút

Nghỉ Việc

không thông báo = 1K

không thông báo > 1K

---------

đăng ký làm trễ hạn

không đăng ký làm > 1 ngày liền nhau

không đăng ký làm > 2 ngày / 1 tuần

không đăng ký làm > 4 ngày / 1 tháng

---------

có thông báo > 24h

có thông báo > 12h

có thông báo > 0h

có thông báo < 0h

New node

không mỉm cười

không chào hỏi

không năng động

có liên quan đến thuốc lá

có liên quan đến rượu bia

có liên quan đến ẩu đả

có liên quan đến nước mắt

có liên quan đến ăn chơi

có liên quan đến vay mượn

có liên quan đến xe cộ

có liên quan đến chuyện riêng

có liên quan đến chỗ ở

có liên quan đến hỏng hóc

có liên quan đến chất lượng

nói xấu đồng nghiệp

nói xấu tập thể

tranh cãi với khách hàng

tranh cãi với đồng nghiệp

cô lập

tách nhóm

tung tin

trộm cắp

bao che

liên quan

tán tỉnh