Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Sosiaalinen media liiketoiminnassa by Mind Map: Sosiaalinen media liiketoiminnassa
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Sosiaalinen media liiketoiminnassa

somen määrittely

vesa, linkitys tiedotuksen blogiin

toimintaympäristö

liikeidea

asiakkaat

kilpailijat

tuotto

liiketoimintaympäristön muutos

sosiaalinen media mukana liiketoiminnassa

liikeidea ja osaaminen olemassa

suunnittelu

ajanhallinta

tuotanto

taloushallinto

myynti

logistiikka

uusien asiakkaiden hakeminen

markkinointi, tiedotus, asiakaspalvelu

viraalin voima niin hyvässä kuin pahassa

projektinhallinta

verkostoituminen

asiakaskontaktit

etäkokoukset

sisällöntuotanto

jakaminen ja julkaiseminen

tuotekehitys, talkoistus

palautteen hakeminen kyselyillä

oman alan seuraaminen

näkyminen ja osallistuminen

Case Rento-shop

Markkinointi sosiaalisessa mediassa

Haastattelu

Case HAMKin opiskelijarekrytointi

www.hamk.fi

Facebook-sivulla

Twitterissä

YouTubessa

foorumeilla

Tavoitteet ja mittarit

Mitä sitten?

mobiili

Tietoturva ja someketti

myös tekijänoikeudet?

#HAMKsome

Suunnittelu (Mindmeister)

Rakenteen ja sisällön sopiminen kasvokkain

Esikysely (Google docs)

Sisällöntuotanto (Google docs)

Tapausten etsiminen (Facebook)

tilaisuuden aikana

Materiaalin jako (Slideshare)

Palautekysely (Google Docs)

Verkostoituminen (Facebook-ryhmä)

case Määrlammin suojelu ry

sisältö

käytön syyt

osallistujien toiveet esikyselyllä

markkinointi ja tiedotus 15 mainintaa

yhteydenpito ja asiakaspalvelut 12

sisällön tuottaminen 10

julkaiseminen ja jakaminen 9

alan seuraaminen 6

ammatillinen verkostoituminen 4

ajanhallinta 1