Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Sosiaalinen media liiketoiminnassa by Mind Map: Sosiaalinen media
liiketoiminnassa
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Sosiaalinen media liiketoiminnassa

somen määrittely

vesa, linkitys tiedotuksen blogiin

toimintaympäristö

liikeidea

erilaista kuin muut, tiedottaminen, markkinointi, maineenhallinta

paremmin kuin muut, osaamisen kehittäminen, vertaisoppiminen ja virheiden välttäminen, parhaiden käytäntöjen käyttöönotto, uusien toimintatapojen omaksuminen, ajattelutapojen muutos, analogioiden näkeminen

halvemmalla kuin muut, tehokkuuden parantaminen, kustannusten pienentäminen, mainonta, markkinointi, tiedottaminen, työkalujen valitseminen, työn jakaminen

asiakkaat

kysyntä

markkinatutkimus

heikot signaalit

kilpailijat

tarjonta

benchmarkkaus

alan seuranta

verkostoituminen

tuotto

menot

tulot

toiminnan laadun ja tehokkuuden mittaaminen tavoitteisiin nähden on yrittäjän perusosaamista

liiketoimintaympäristön muutos

viestinnän hallitseminen vaikeutuu, Ennen:, yrityksellä on viesti, ammattilaiset hiovat viestin, viesti toimitetaan asiakkaalle, reklamaatioille on yksi prosessi, Nyt:, yritys viestii avoimesti asiakkaiden kanssa, asiakkaille mahdollistetaan läpinäkyvä palvelukanava, yritys seuraa asiakkaiden viestimistä ja osallistuu keskusteluun, Osa liiketoimintaprosesseja, Yhteistyö, yrityksen sisällä, asiakkaiden kanssa, kilpailijoiden kesken, arvoverkon välillä, Näkyminen, Suppilo, Verkostot

mediakentän kolme kulmaa, oma, ostettu, ansaittu

sosiaalinen media mukana liiketoiminnassa

liikeidea ja osaaminen olemassa

suunnittelu

MindMeister

ajanhallinta

Googlen kalenteri, Goosync -> mobiili

Doodle

Sumpli

tuotanto

taloushallinto

budjetointi, Googlen taulukko

laskutus

myynti

logistiikka

uusien asiakkaiden hakeminen

mainonta sosiaalisessa mediassa

näkyminen Googlessa, hakutulokset, mainonta

markkinointi, tiedotus, asiakaspalvelu

viraalin voima niin hyvässä kuin pahassa

Facebook

Twitter

projektinhallinta

verkostoituminen

aihekohtaiset foorumit, Ihanitse, Muropaketti

Ning.com

Facebook

Myspace

LinkedIn

Google Wave

asiakaskontaktit

Gmail

etäkokoukset

Skype

Connect Pro

DimDim

sisällöntuotanto

teksti, julkisesti, Wikispaces, Wetpaint, yhteisesti tai yksityisesti, Google-asiakirjat, Google-esitykset

kuva

video

jakaminen ja julkaiseminen

Google-dokumentit

Slideshare

Youtube

Picasa

Flickr

Twitpic

muista tekijänoikeudet

tuotekehitys, talkoistus

wiki

foorumi

Facebook

Twitter

palautteen hakeminen kyselyillä

Google-taulukko ja kysely

oman alan seuraaminen

Google Reader

Twazzup

näkyminen ja osallistuminen

verkkosivut, Google-sivustot

blogi, Blogspot

Twitter

Google Buzz

Case Rento-shop

Markkinointi sosiaalisessa mediassa

Haastattelu

Rento-shopin esittely, liikeidea, liikevaihto, toimintaprosessit, henkilöstö, verkosto

Mihin käyttää sosiaalista mediaa?, Facebook-markkinointi, verkostoituminen

Miten saanut ajatuksen/kimmokkeen?

Miten se istuu muihin järjestelmiin, verkkosivut, joissa verkkokauppa

Aiheuttaako enemmän työtä vai ottaako jostain vaivaa pois? Kokemukset, tulokset?

Mitä tavoitteita sosiaalisen median käytöllä on?

Miten onnistumista mitataan?

Mitä seuraavaksi?

Case HAMKin opiskelijarekrytointi

www.hamk.fi

tarjoaa perustiedon

tarjoaa yhteystiedot

linkittää hakupalveluun

linkittää muihin palveluihin

Facebook-sivulla

julkaistaan uutisia

vastataan hakijoiden kysymyksiin

osallistutaan hakijoiden keskusteluun

seurataan keskustelun aiheita

seurataan tykkääjien määrää

tehdään vertailua muihin amkeihin

Twitterissä

julkaistaan tiedotteiden tiivistelmiä

seurataan (alaan liittyviä) puheenaiheita

(toistetaan muiden sisältöjä)

(vastataan kysyjille)

(reagoidaan kommentteihin)

YouTubessa

julkaistaan videoita

osallistutaan keskusteluun

oiotaan väärinkäsityksiä

haistellaan tuulia

foorumeilla

osallistutaan keskusteluun

vastataan kysyjille

sosiaalisen median seurannan työkalu ehdoton, puhutaanko, mitä puhutaan, paljonko puhutaan, ketkä puhuvat

Tavoitteet ja mittarit

Mitä sitten?

mobiili

Tietoturva ja someketti

myös tekijänoikeudet?

#HAMKsome

Suunnittelu (Mindmeister)

Rakenteen ja sisällön sopiminen kasvokkain

Täydentäminen (ConnectPro)

Esikysely (Google docs)

Sisällöntuotanto (Google docs)

Tapausten etsiminen (Facebook)

tilaisuuden aikana

Esittäytyminen / kouluttajat ja kurssilaiset, Mielikuvat sosiaalisesta mediasta (MindMeister), Tommi skypen kautta, tommisaksa

Esityksen näyttö (Google Docs), 9-10, esittäytyminen, näin minä käytän sosiaalista mediaa (taulukko ja rastit), Lotta, Vesa, sosiaalisen median määrittely, some liiketoiminnassa, 10-12.30, työkalujen esittelyä, case Määrlammin suojeluyhdistys, google docs (Tommi), MindMeister, dim dim (Tommi), teamwork, jos kerkee (Tommi), tietoturva (Tommi), tekijänoikeudet ja käyttöoikeudet (Tommi ja kaikki soveltuvin osin), hamkin sosiaalisen median ohjeistus (Lotta), 12:30-13:15, lounas, 13.15-14, työkalut jatkuu, Case Rento-Shop, Facebook, 14-16, case HAMK

Esimerkkien näyttö (YouTube)

Muistiinpanojen tekeminen (Google docs)

Etäosallistuminen (ConnectPro), amk.emea.acrobat.com/hamksome

Viserrykset ja muistiinpanot (Twitter -> Facebook -> LinkedIn)

Kuva tilaisuudesta (Twitpic)

Materiaalin jako (Slideshare)

Palautekysely (Google Docs)

Verkostoituminen (Facebook-ryhmä)

case Määrlammin suojelu ry

sisältö

kalenteri (calender)

kysely (spreadsheet)

blogi

kirjoittaminen (wikispaces)

verkostoituminen (ning)

kuvagalleria (picasa)

tiedostoja (files)

tekstiä

jäsenrekisteri (spreadsheet)

linkkilista (links)

käytön syyt

helppokäyttöisyys

helppo saatavuus

monipuoliset mahdollisuudet

jakamisen mahdollisuus

hinta

jatkuva palvelujen kehittyminen

sisältöjen oikeudet

osallistujien toiveet esikyselyllä

markkinointi ja tiedotus 15 mainintaa

yhteydenpito ja asiakaspalvelut 12

sisällön tuottaminen 10

julkaiseminen ja jakaminen 9

alan seuraaminen 6

ammatillinen verkostoituminen 4

ajanhallinta 1