Sosiaalinen media liiketoiminnassa

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Sosiaalinen media liiketoiminnassa by Mind Map: Sosiaalinen media liiketoiminnassa

1. somen määrittely

2. toimintaympäristö

2.1. liikeidea

2.1.1. erilaista kuin muut

2.1.1.1. tiedottaminen, markkinointi, maineenhallinta

2.1.2. paremmin kuin muut

2.1.2.1. osaamisen kehittäminen

2.1.2.1.1. vertaisoppiminen ja virheiden välttäminen

2.1.2.1.2. parhaiden käytäntöjen käyttöönotto

2.1.2.1.3. uusien toimintatapojen omaksuminen

2.1.2.1.4. ajattelutapojen muutos, analogioiden näkeminen

2.1.3. halvemmalla kuin muut

2.1.3.1. tehokkuuden parantaminen

2.1.3.2. kustannusten pienentäminen

2.1.3.2.1. mainonta

2.1.3.2.2. markkinointi, tiedottaminen

2.1.3.2.3. työkalujen valitseminen

2.1.3.3. työn jakaminen

2.2. asiakkaat

2.2.1. kysyntä

2.2.2. markkinatutkimus

2.2.3. heikot signaalit

2.3. kilpailijat

2.3.1. tarjonta

2.3.2. benchmarkkaus

2.3.3. alan seuranta

2.3.4. verkostoituminen

2.4. tuotto

2.4.1. menot

2.4.2. tulot

2.4.3. toiminnan laadun ja tehokkuuden mittaaminen tavoitteisiin nähden on yrittäjän perusosaamista

2.5. liiketoimintaympäristön muutos

2.5.1. viestinnän hallitseminen vaikeutuu

2.5.1.1. Ennen:

2.5.1.1.1. yrityksellä on viesti

2.5.1.1.2. ammattilaiset hiovat viestin

2.5.1.1.3. viesti toimitetaan asiakkaalle

2.5.1.1.4. reklamaatioille on yksi prosessi

2.5.1.2. Nyt:

2.5.1.2.1. yritys viestii avoimesti asiakkaiden kanssa

2.5.1.2.2. asiakkaille mahdollistetaan läpinäkyvä palvelukanava

2.5.1.2.3. yritys seuraa asiakkaiden viestimistä ja osallistuu keskusteluun

2.5.1.3. Osa liiketoimintaprosesseja

2.5.1.4. Yhteistyö

2.5.1.4.1. yrityksen sisällä

2.5.1.4.2. asiakkaiden kanssa

2.5.1.4.3. kilpailijoiden kesken

2.5.1.4.4. arvoverkon välillä

2.5.1.5. Näkyminen

2.5.1.6. Suppilo

2.5.1.7. Verkostot

2.5.2. mediakentän kolme kulmaa

2.5.2.1. oma

2.5.2.2. ostettu

2.5.2.3. ansaittu

3. Case Rento-shop

3.1. Markkinointi sosiaalisessa mediassa

3.2. Haastattelu

3.2.1. Rento-shopin esittely

3.2.1.1. liikeidea

3.2.1.2. liikevaihto

3.2.1.3. toimintaprosessit

3.2.1.4. henkilöstö

3.2.1.5. verkosto

3.2.2. Mihin käyttää sosiaalista mediaa?

3.2.2.1. Facebook-markkinointi

3.2.2.2. verkostoituminen

3.2.3. Miten saanut ajatuksen/kimmokkeen?

3.2.4. Miten se istuu muihin järjestelmiin

3.2.4.1. verkkosivut, joissa verkkokauppa

3.2.5. Aiheuttaako enemmän työtä vai ottaako jostain vaivaa pois? Kokemukset, tulokset?

3.2.6. Mitä tavoitteita sosiaalisen median käytöllä on?

3.2.7. Miten onnistumista mitataan?

3.2.8. Mitä seuraavaksi?

4. Case HAMKin opiskelijarekrytointi

4.1. www.hamk.fi

4.1.1. tarjoaa perustiedon

4.1.2. tarjoaa yhteystiedot

4.1.3. linkittää hakupalveluun

4.1.4. linkittää muihin palveluihin

4.2. Facebook-sivulla

4.2.1. julkaistaan uutisia

4.2.2. vastataan hakijoiden kysymyksiin

4.2.3. osallistutaan hakijoiden keskusteluun

4.2.4. seurataan keskustelun aiheita

4.2.5. seurataan tykkääjien määrää

4.2.6. tehdään vertailua muihin amkeihin

4.3. Twitterissä

4.3.1. julkaistaan tiedotteiden tiivistelmiä

4.3.2. seurataan (alaan liittyviä) puheenaiheita

4.3.3. (toistetaan muiden sisältöjä)

4.3.4. (vastataan kysyjille)

4.3.5. (reagoidaan kommentteihin)

4.4. YouTubessa

4.4.1. julkaistaan videoita

4.4.2. osallistutaan keskusteluun

4.4.3. oiotaan väärinkäsityksiä

4.4.4. haistellaan tuulia

4.5. foorumeilla

4.5.1. osallistutaan keskusteluun

4.5.2. vastataan kysyjille

4.5.3. sosiaalisen median seurannan työkalu ehdoton

4.5.3.1. puhutaanko

4.5.3.2. mitä puhutaan

4.5.3.3. paljonko puhutaan

4.5.3.4. ketkä puhuvat

5. Tietoturva ja someketti

5.1. myös tekijänoikeudet?

6. #HAMKsome

6.1. Suunnittelu (Mindmeister)

6.2. Rakenteen ja sisällön sopiminen kasvokkain

6.2.1. Täydentäminen (ConnectPro)

6.3. Esikysely (Google docs)

6.4. Sisällöntuotanto (Google docs)

6.5. Tapausten etsiminen (Facebook)

6.6. tilaisuuden aikana

6.6.1. Esittäytyminen / kouluttajat ja kurssilaiset

6.6.1.1. Mielikuvat sosiaalisesta mediasta (MindMeister)

6.6.1.2. Tommi skypen kautta

6.6.1.2.1. tommisaksa

6.6.2. Esityksen näyttö (Google Docs)

6.6.2.1. 9-10

6.6.2.1.1. esittäytyminen

6.6.2.1.2. näin minä käytän sosiaalista mediaa (taulukko ja rastit)

6.6.2.1.3. sosiaalisen median määrittely

6.6.2.1.4. some liiketoiminnassa

6.6.2.2. 10-12.30

6.6.2.2.1. työkalujen esittelyä

6.6.2.3. 12:30-13:15

6.6.2.3.1. lounas

6.6.2.4. 13.15-14

6.6.2.4.1. työkalut jatkuu

6.6.2.5. 14-16

6.6.2.5.1. case HAMK

6.6.3. Esimerkkien näyttö (YouTube)

6.6.4. Muistiinpanojen tekeminen (Google docs)

6.6.5. Etäosallistuminen (ConnectPro)

6.6.5.1. amk.emea.acrobat.com/hamksome

6.6.6. Viserrykset ja muistiinpanot (Twitter -> Facebook -> LinkedIn)

6.6.7. Kuva tilaisuudesta (Twitpic)

6.7. Materiaalin jako (Slideshare)

6.8. Palautekysely (Google Docs)

6.9. Verkostoituminen (Facebook-ryhmä)

7. sosiaalinen media mukana liiketoiminnassa

7.1. liikeidea ja osaaminen olemassa

7.2. suunnittelu

7.2.1. MindMeister

7.3. ajanhallinta

7.3.1. Googlen kalenteri

7.3.1.1. Goosync -> mobiili

7.3.2. Doodle

7.3.3. Sumpli

7.4. tuotanto

7.5. taloushallinto

7.5.1. budjetointi

7.5.1.1. Googlen taulukko

7.5.2. laskutus

7.6. myynti

7.7. logistiikka

7.8. uusien asiakkaiden hakeminen

7.8.1. mainonta sosiaalisessa mediassa

7.8.2. näkyminen Googlessa

7.8.2.1. hakutulokset

7.8.2.2. mainonta

7.9. markkinointi, tiedotus, asiakaspalvelu

7.9.1. Facebook

7.9.2. Twitter

7.10. projektinhallinta

7.11. verkostoituminen

7.11.1. aihekohtaiset foorumit

7.11.1.1. Ihanitse

7.11.1.2. Muropaketti

7.11.2. Ning.com

7.11.3. Facebook

7.11.4. Myspace

7.11.5. LinkedIn

7.11.6. Google Wave

7.12. asiakaskontaktit

7.12.1. Gmail

7.13. etäkokoukset

7.13.1. Skype

7.13.2. Connect Pro

7.13.3. DimDim

7.14. sisällöntuotanto

7.14.1. teksti

7.14.1.1. julkisesti

7.14.1.1.1. Wikispaces

7.14.1.1.2. Wetpaint

7.14.1.2. yhteisesti tai yksityisesti

7.14.1.2.1. Google-asiakirjat

7.14.1.2.2. Google-esitykset

7.14.2. kuva

7.14.3. video

7.15. jakaminen ja julkaiseminen

7.15.1. Google-dokumentit

7.15.2. Slideshare

7.15.3. Youtube

7.15.4. Picasa

7.15.5. Flickr

7.15.6. Twitpic

7.15.7. muista tekijänoikeudet

7.16. tuotekehitys, talkoistus

7.16.1. wiki

7.16.2. foorumi

7.16.3. Facebook

7.16.4. Twitter

7.17. palautteen hakeminen kyselyillä

7.17.1. Google-taulukko ja kysely

7.18. oman alan seuraaminen

7.18.1. Google Reader

7.18.2. Twazzup

7.19. näkyminen ja osallistuminen

7.19.1. verkkosivut

7.19.1.1. Google-sivustot

7.19.2. blogi

7.19.2.1. Blogspot

7.19.3. Twitter

7.19.4. Google Buzz

8. Tavoitteet ja mittarit

9. Mitä sitten?

9.1. mobiili

10. case Määrlammin suojelu ry

10.1. sisältö

10.1.1. kalenteri (calender)

10.1.2. kysely (spreadsheet)

10.1.3. blogi

10.1.4. kirjoittaminen (wikispaces)

10.1.5. verkostoituminen (ning)

10.1.6. kuvagalleria (picasa)

10.1.7. tiedostoja (files)

10.1.8. tekstiä

10.1.9. jäsenrekisteri (spreadsheet)

10.1.10. linkkilista (links)

10.2. käytön syyt

10.2.1. helppokäyttöisyys

10.2.2. helppo saatavuus

10.2.3. monipuoliset mahdollisuudet

10.2.4. jakamisen mahdollisuus

10.2.5. hinta

10.2.6. jatkuva palvelujen kehittyminen

10.2.7. sisältöjen oikeudet

11. osallistujien toiveet esikyselyllä

11.1. markkinointi ja tiedotus 15 mainintaa

11.2. yhteydenpito ja asiakaspalvelut 12

11.3. sisällön tuottaminen 10

11.4. julkaiseminen ja jakaminen 9

11.5. alan seuraaminen 6

11.6. ammatillinen verkostoituminen 4

11.7. ajanhallinta 1